TTMIK seviye 4 ders 11

From Korean Wiki Project
Jump to: navigation, search


Bu dersimizde "birisi" "bir şey" "bir yer" nasıl denir öğreneceğiz.


Tek ihtiyacınız olan 아무 (a-mu) yu öğrenmek.


아무 (a-mu) nun asıl anlamı "herhangi" dir ve diğer isimlerle kullanılmalıdır. Negatif anlamda kullanıldığında anlamı "değil"+ isim olur.İfadeler (Olumlu Cümleler)
Olumlu cümleler için kelimenin sonuna -나 ekleyin.


1. 아무나 (a-mu-na) = herhangi biri , kim olduğu önemsiz , biri
아무나 올 수 있어요. (a-mu-na ul su is-so-yo.)
Herhangi biri gelebilir.


2. 아무거나 (a-mu-ko-na) = herhangi bir şey, ne olduğu önemli değil
아무거나 주세요. (a-mu-ko-na cu-se-yo.)
Herhangi bir şey veriniz.


(Aslı 아무 + 것이나 'dır. 것 "şey" )


3. 아무데나 (a-mu-te-na) = herhangi bir yer
아무데나 좋아요. (a-mu-te-na co-ha-yo.)
Herhangi bir yer iyidir.


(Aslında 데 (te) nin anlamı "yer" "bölge" dir.)


İfadeler (Olumsuz Cümleler)
Olumsuz cümleler için kelimenin sonuna -도 ekleyin.


1. 아무도 (a-mu-do) = hiç kimse, herhangi biri de
아무도 없어요? (a-mu-do obs-so-yo?)
Herhangi biri de mi yok? ~ Hiç kimse yok mu?


2. 아무것도 (a-mu-got-do) = hiçbir şey, herhangi bir şey de
아무것도 만지지 마세요. (a-mu-got-do man-ci-ci ma-se-yo.)
Herhangi birşeye de dokunmayınız. ~ Hiçbir şeye dokunmayınız.


아무것도 몰라요. (a-mu-got-do murl-le-yo.)
Herhangi bir şey de bilmiyorum. ~ Hiçbir şey bilmiyorum.


3. 아무데도 (a-mu-te-do) = hiçbir yer, herhangi bir yerde
아무데도 안 갈 거예요. (a-mu-te-do an kal ko-ye-yo.)
Herhangi bir yere de gitmiyorum. ~ Hiçbir yere gitmiyorum."Herhangi biri değil/ Hiçkimse" nasıl denir?
Eğer "seçim yaparken dikkatli ol" demeyi ima ediyorsanız ve birine bir şeyler söylemek istiyorsanız "Herhangi bir yerde yeme" "Herhangi biriyle takılma" "Herhangi bir şey alma (dikkatlice bakmadan)" gibi “아무나” “아무거나” yada “아무데나" ifadelerini olumsuz cümle içinde kullanabilirsiniz.


아무나 올 수 없어요. (a-mu-na ul su obs-so-yo.)
Herhangi biri gelemez.
아무”도” 올 수 없어요. (a-mu-"do" ul su obs-so-yo.)
Herhangi biri de gelemez. ~ Hiç kimse gelemez.


아무거나 먹으면 안 돼요. (a-mu-go-na mo-gım-yon an d-we-yo.)
Herhangi bir şey yesen olmaz. ~ Herhangi bir şey yememelisin.


아무것도 먹으면 안 돼요. (a-mu-got-do mo-gım-yon an d-we-yo.)
Herhangi bir şey de yesen olmaz. ~ Hiçbir şey yememelisin.아무데나 가고 싶지 않아요. (a-mu-de-na ka-gu şip-ci an-ha-yo.)
Herhangi bir yere gitmek istemiyorum.


아무데도 가고 싶지 않아요. (a-mu-de-do ka-gu şip-ci an-ha-yo.)
Herhangi bir yere de gitmek istemiyorum. ~ Hiçbir yere gitmek istemiyorum.


Daha fazla ifade :
아무 (a-mu) donun kullanımıyla ilgili daha çok ifade vardır 아무때나 (a-mu-te-na) herhangi bir zaman gibi. Bunları gelecek derslerimizde göreceğiz.