TTMIK seviye 1 ders 2

From Korean Wiki Project
Jump to: navigation, search

Bu dersi dinledikten sonra, size EVET/HAYIR sorusu sorulduğu zaman, bu soruyu Korece EVET ya da HAYIR olarak cevaplayabileceksiniz.


네 / 아니요


Korece'de 'Evet' 네 [ne] , 'Hayır' 아니요 [aniyo] (Saygılı 존댓말 [jondaetmal])


[ne]: Evet.
아니요 [a-ni-yo] : Hayır.


Korece'deki 네 kelimesi sadece bildiğimiz anlamdaki 'evet' kelimesini karşılamamaktadır. Daha geniş anlamda 'aynı görüşte olma' durumunu da ifade eder. Aynı şekilde 아니요 kelimesi de 'hayır' anlamının yanısıra 'bir fikre katılmama, karşıt görüşte olma' durumlarını da ifade eder.

Örneğin, biri size 'Kahve sevmez misiniz?'(커피 안 좋아해요? [keo-pi an jo-a-hae-yo?] diye sorduğunda eğer cevabınız olumsuz olacaksa '네' diyerek, söyleneni onayladığınızı belirtmeniz gerekir.


Karışık mı?
Konuyu şu şekilde detaylandırmak doğru olacaktır:

네 [ne]: Doğru./ Katılıyorum. Kulağa hoş geliyor./ Söylediklerinizde haklısınız.
아니요 [aniyo] : Yanlış. / Katılmıyorum. / Söylediklerinizde haksızsınız.


Sonuç olarak, Korece'de 'Kahve sevmez misiniz?' diye sorulduğunda, kişi gerçekten kahveyi sevmiyorsa cevabı 'Hayır, sevmem yerine', 'Evet,sevmem' olmalıdır. Aynı şekilde seviyorsa, 'Hayır, severim' olmalıdır.

커피 좋아해요? [keo-pi jo-a-hae-yo?] = Kahve sever misiniz?
네. 좋아해요. [ne. jo-a-hae-yo] = Evet, severim.
커피 좋아해요? [keo-pi jo-a-hae-yo?] = Kahve sever misiniz?
아니요. 안 좋아해요. [aniyo. an jo-a-hae-yo] = Hayır, sevmem.
커피 안 좋아해요? [keo-pi an jo-a-hae-yo?] = Kahve sevmez misiniz?
아니요. 좋아해요. [aniyo. jo-a-hae-yo] = Hayır, severim.
커피 안 좋아해요? [keo-pi an jo-a-hae-yo?] = Kahve sevmez misiniz?
네. 안 좋아해요. [ne. an jo-a-hae-yo] = Evet, sevmem.


네 aslında EVET ve DOĞRU dan çok daha fazlasıdır.

네 kelimesi, evet ya da doğru anlamlarında kullanılabileceği gibi konuşma esnasında karşı tarafı dinlediğinizi belirtmek içinde kullanılır. Eğer iki Koreliyi birbirleriyle konuşurken dinlerseniz, 네 sözcüğünü evet anlamından ziyade dikkatin konuşma üzerinde olduğunu belirtmek amaçlı kullanıldığını sıklıkla duyabilirsiniz.

A: Biliyor musun, dün bu kitabı aldım.
B: 네. [ne]
A: ve çok hoşuma gitti.
B: 네.
A: Ama çok pahalı.
B: 네.
A: Ne kadar olduğunu biliyor musun?
B: Ne kadar?
A: 100 lira!
B: 네? [ne?]
A: İşte bu yüzden parayı kredi kartımla ödedim.
B: 네...
A: Fakat ne olursa olsun, kitabı çok beğendim çünkü TalkToMeInKorean.com öğretmenlerinden biri olan Kyeong-eun Choi' ye ait.
B: 네...


Yukarıdaki diyalogdan da anlaşılacağı üzere 네 [ne] birden fazla kullanım şekli olan bir kelimedir.

Evet./ Doğru.

anlamlarına gelebileceği gibi,

Anlıyorum. / Anladım. /Buradayım. (biri seslendiğinde) / A-ha. vb... anlamlarına da gelebilir.


맞아요.

네 [ne] ve 아니요 [aniyo] kelimeleri evet veya hayır anlamlarından çok onaylama ya da onaylamama durumlarını belirtmek için kullanıldığında dolayı, Koreliler çoğunlukla 네 [ne] kelimesinin ardına 맞아요 [ma-ja-yo] kelimesini ekleyerek kullanırlar.

네, 맞아요. [ne, ma-ja-yo] = Evet, haklısın.

Bu haliyle kullanıldığında sorulan soruya evet cevabını vermekten ziyade, karşı tarafın söylediği şeyi onayladığınız anlamı meydana gelmektedir.

네 tekrar.

네 kelimesi gerçekten çok kullanışlı bir kelimedir. Bir çok anlama gelebildiği gibi 'Pardon, ne dediniz?' anlamına da gelebilir. Mesela birinin size bir şey söylediğini fakat duymadığınızı ya da dikkatinizin başka bir yerde olduğunu farz edin. Bu kişiye “네?” [ne?] diyerek "Affedersiniz, Kusura bakmayın. Ne demiştiniz, sizi iyi duyamadım." anlamlarına gelen bir cevap vermiş olursunuz. Ayrıca “네?” ile şaşkınlık da ifade edebilirsiniz.

A: Sana bir hediye aldım.
B: 네? [ne?]
A: Sana bir hediye aldım dedim.
B: 네?
A: Unut gitsin.
B: 네?

TTMIK.png
Bu PDF TalkToMeInKorean.com adresinde yer alan MP3 audio dersler ışığında hazırlanmıştır. Korece öğrenimini yaygınlaştırmak amacı ile ücretsiz olarak paylaşımı açıktır. Soru ve görüşleriniz için TalkToMeInKorean.com adresini ziyaret ediniz.Bu çeviri hizmeti TalkToMeInKorean.com ve KoreanWikiProject.com ortak projesidir.