TTMIK niveau 2 les 15

From Korean Wiki Project
Revision as of 18:00, 7 July 2018 by Marc Wentink (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

In deze les zullen we leren hoe je "slechts" in het Koreaans zegt. Er zijn verschillende mogelijkheden om "slechts" of "alleen" in het Koreaans te zeggen, maar de elementairste is, -만 [-man] als grammaticaal deeltje achter een zelfstandig naamwoord of persoonlijk voornaamwoord te plakken.

1. Toevoegen van -만 achter zelfstandig naamwoorden en persoonlijk voornaam woorden

이것 + 만 = 이것만 = Slechts dat
Bijv) 이것만 살 거예요. = Ik zal slechts dat kopen.

저 + 만 = 저만 = Alleen ik
Bijv) 저만 들었어요. = Alleen ik heb het gehoord.

커피 + 만 = 커피만 = Slechts koffie
Bijv) 아침에는 커피만 마셔요. = Ik drink 's morgens slechts koffie.

2. Toevoegen van -만 achter als zelfstandig naamwoord gebruikte werkwoorden

Om -만 achter een werkwoord te plakken, moet je het door 't toevoegen van -기 in een zelfstandig naamwoord veranderen, vervolgens plak je -만 하다 erachter. Letterlijk zeg je dus "ik doe alleen [werkwoord]."

듣다 = Horen, luisteren
듣 + 기 = 듣기 = Het luisteren
듣 + -기 + -만 하다 = 듣기만 하다 = Alleen luisteren

Bijv) 듣기만 했어요. = Ik heb alleen geluisterd.


보다 = zien, kijken
보 + 기 = 보기 = het zien, het kijken
보 + -기 + -만 하다 = 보기만 하다 = slechts zien, alleen kijken

Bijv) 보기만 할 거예요. = Ik zal alleen kijken (en nergens aanzitten).


Voorbeeld zinnen
1. 오늘만 일찍 왔어요.
= Ik ben alleen vandaag vroeg gekomen.

2. 맥주만 주문했어요.
= Ik heb alleen bier besteld.

3. 왜 이것만 샀어요?
= Waarom je alleen dat gekocht?

4. 어제 놀기만 했어요.
= Ik heb gisteren alleen maar gespeeld.

5. 영화는 집에서만 봐요.
= Ik kijk alleen thuis naar films.vorigevolgende