TTMIK seviye 2 ders 9

From Korean Wiki Project
Jump to: navigation, search

Seviye 2 ders 9

Korece'de sayma belirteçleri olarak kullanılan bir çok kelime vardır. Oysa Türkçe'de bunları sadece sayılarla ifade edebiliriz. (örn. Bir insan, iki kedi, üç ev vb.) Ancak Korece'de farklı konular için farklı belirteçler kullanmanız gerekmektedir.

ÖRNEK

Türkçe: sayı + isim

Bir araba, iki kalem, üç kitap, dört insan vb.

Korece: isim + sayı + belirteç

Kalem + bir + kalem için belirteç

Öğrenci + üç + insanlar için belirteç

Korece'de yüzlerce farklı belirteç kullanılmaktadır ancak insanlar günlük yaşamlarında bunları oldukça basitleştirerek kullanmaktadırlar.Örneğin Korece'de kalem'in karşılığı 연필(yon-pil)'dir. Ve kalem'in belirteci 자루 (ca-ru)'dur. 자루 ayrıca kalemler, tahıl çuvalları ve bıçaklar içinde kullanılır ancak Koreliler birçok şey için genel olarak 개(ge)belirtecini kullanırlar.

ÖRNEK
연필 한 자루(yon-pil-han-ca-ru) =Bir kalem (Türkçe'de bunun tam karşılığı olarak Bir adet kalem 'de diyebiliriz. Ancak bu korece'de ki kadar belirgin bir ayrım olmadığı gibi her bir konu içinde ayrı belirteç yoktur.)
연필 한 개(yon-pil-han-ge)= Bir kalem


Ancak 개(ge) her zaman diğer belirteçlerin yerini tutamaz. Örneğin araçlar için belirteç 대(de)'dir ve 개(ge) hiç bir zaman onun yerini alamaz.Diğer bir deyişle 연필 한 자루,연필 한 개şeklinde de söylenebilirken 차 한 대(ça-han-de) kesinlikle 차 한 개 şeklini alamaz.

Bu derste öğreneceğimiz hatırlanması gereken ve en sık kullanılan iki belirteç (ge) ve (myong)'dur.
개(ge) Korece'de ayrıca Köpek anlamınada gelmektedir. Ancak belirteç olarak kullanıldığında nesneler ve bazı şeyler için belirteç görevi yapmaktadır.
(myong) insanlar için kullanılmaktadır.

Belirteçleri çoğunlukla Doğal kore sayılarıyla birlikte kullanabilirz.
Sayılar + 개 [ge] (şey belirteçleri)

1 = 하나 --> 한 개

2 = 둘 --> 두 개

3 = 셋 --> 세 개

4 = 넷 --> 네 개

5 = 다섯 --> 다섯 개

6 = 여섯 --> 여섯 개

7 = 일곱 --> 일곱 개

8 = 여덟 --> 여덟 개

9 = 아홉 --> 아홉 개

10 = 열 --> 열 개


11'den 20'e kadar
열한 개, 열두 개, 열세 개, 열네 개, 열다섯 개, 열여섯 개, 열일곱 개, 열여덟 개, 열아홉 개, 스무 개7 = 일곱 --> 일곱 개


21'den 30'a kadar

스무 개, 스물한 개, 스물두 개, 스물세 개, 스물네 개, 스물다섯 개, 스물여섯 개, 스물일곱 개, 스물여덟 개, 스물아홉 개, 서른 개

ÖRNEK

Bir elma = 사과 [sa-gwa] + 1 + 개 [ge] = 사과 한 개 [sa-gwa han ge]
İki taş = 돌 [dol] + 2 + 개 [ge] = 돌 두 개 [dol du ge]

Beş balon = 공 [gong] + 5 + 개 [ge] = 공 다섯 개 [gong da-sot ge]

Ne kadar (Şey) = 몇 [myot] + 개 [ge] = 몇 개 [myeot gae]

Şimdi sırada insanlar için kullanılan belirteç 명 [myong] var.

Bir kişi = 한 명 [han myong]

İki öğrenci = 학생 [hak-seng] + 2 + 명 [myong] = 학생 두 명 [hak-seng du myong]

Üç arkadaş = 친구 [çin-gu] + 3 + 명 [myong] = 친구 세 명 [çin-gu se myong]

Kaç (İnsan) = 몇 [myot] + 명 [myong] = 몇 명 [myot myong]
İnsanlar için belirteç kullanmadan sadece 사람 [sa-ram]'da kullanılmaktadır. 한 사람 (han sa-ram) Bir kişi

ÖRNEK

A: Orada kaç kişi var?
B: On kişi var.

A: 몇 명 있어요? [myot myong i-sso-yo?]
B: 10명 있어요. [yol-myong i-sso-yo.]

= Q: 몇 사람 있어요? [myot sa-ram i-sso-yo?] Kaç kişi var?
= A: 열 사람 있어요. [yol sa-ram i-sso-yo.](Bir kişi var) (bir kişi demek pek doğal karşılanmıyor Korece'de)
--> A: 두 사람 있어요. [du sa-ram i-sso-yo.](İki kişi var) (İki kişi daha doğal karşılanıyor)

DİĞER SIK KULLANILAN BELİRTEÇLER

병 [byong] = şişeler
마리 [ma-ri] = hayvanlar
대 [de] = araçlar, yumruklar
권 [gwon] = kitaplar
장 [cang] = kağıt, sayfalar, biletler


Örnek cümleler

1.
아줌마 김치찌개 한 개 주세요.
[a-cum-ma kim-çi-cci-ge han ge cu-se-yo.]
= Teyze, bana bir güveç kimçi verirmisin.
찌개 [cci-ge] = güveç
2.
소주도 한 병 주세요.
[so-cu-do han byong cu-se-yo.]
= Bir bardakta socu verirmisiniz.

3.
다 먹고 세 개 남았어요.
[da mok-go se ge na-ma-sso-yo.]
= Hepsini yedim geriye üç tane kaldı.
다 [da] = hepsi, tamamı
남다 [nam-da] = artık, geriye kalan


4.
효성: 사탕 몇 개 먹을래?
[sa-tang myot ge mo-gıl-le?]
= Ne kadar şeker yemek istersin ?
사탕 [sa-tang] = şeker
먹다 [mok-da] = yemekTTMIK.png
Bu PDF TalkToMeInKorean.com adresinde yer alan MP3 audio dersler ışığında hazırlanmıştır. Korece öğrenimini yaygınlaştırmak amacı ile ücretsiz olarak paylaşımı açıktır. Soru ve görüşleriniz için TalkToMeInKorean.com adresini ziyaret ediniz.Bu çeviri hizmeti TalkToMeInKorean.com ve KoreanWikiProject.com ortak projesidir.