Difference between revisions of "MediaWiki:Edittools.js"

From Korean Wiki Project
Jump to: navigation, search
m
(Blanked the page)
 
(One intermediate revision by one user not shown)
Line 1: Line 1:
// copied from [[mw:User:Alex Smotrov/edittools.js]], modified for use on the English Wikipedia.
+
 
// enableForAllFields() feature from [[commons:MediaWiki:Edittools.js]]
+
// combined and modified by [[User:Ilmari Karonen]]
+
// after making changes to this page and testing them, update the number after "edittools-version-" in [[MediaWiki:Edittools]] to purge the cache for everyone
+
// <source lang="javascript">
+
+
if (typeof (EditTools_set_focus) == 'undefined')
+
  var EditTools_set_focus = true;
+
+
if (typeof (EditTools_set_focus_initially) == 'undefined')
+
  var EditTools_set_focus_initially = EditTools_set_focus;
+
+
var EditTools =
+
{
+
  charinsert : {
+
    'Insert': ' – — … ‘ “ ’ ” ° ″ ′ ≈ ≠ ≤ ≥ ± − × ÷ ← → · §  Sign_your_posts_on_talk_pages: ~~\~~  Cite_your_sources: <ref>+</ref>',
+
    'Wiki markup': '{\{+}}  {\{\{+}}}  |  [+]  [\[+]]  [\[Category:+]]  #REDIRECT.[\[+]]  &nbsp;  <s>+</s>  <sup>+</sup>  <sub>+</sub>  <code>+</code>  <blockquote>+</blockquote>  <ref>+</ref>  {\{Reflist}}  <references/>  <includeonly>+</includeonly>  <noinclude>+</noinclude>  {\{DEFAULTSORT:+}}  <nowiki>+</nowiki>  <!--.+_-->  <span.class="plainlinks">+</span>',
+
    'Symbols': '~ | ¡¿†‡↔↑↓•¶  # ½⅓⅔¼¾⅛⅜⅝⅞∞  ‘“’” «+»  ¤₳฿₵¢₡₢$₫₯€₠₣ƒ₴₭₤ℳ₥₦№₧₰£៛₨₪৳₮₩¥  ♠♣♥♦  m² m³',
+
    'Latin': 'ÁáĆćÉéÍíĹĺŃńÓóŔশÚúÝýŹź  ÀàÈèÌìÒòÙù  ÂâĈĉÊêĜĝĤĥÎîĴĵÔôŜŝÛûŴŵŶŷ  ÄäËëÏïÖöÜüŸÿ  ß  ÃãẼẽĨĩÑñÕõŨũỸỹ  ÇçĢģĶķĻļŅņŖŗŞşŢţ  Đ đ  Ů ů  ǍǎČčĎďĚěǏǐĽľŇňǑǒŘřŠšŤťǓǔŽž  ĀāĒēĪīŌōŪūȲȳǢǣ  ǖǘǚǜ  ĂăĔĕĞğĬĭŎŏŬŭ  ĊċĖėĠġİıŻż  ĄąĘęĮįǪǫŲų  ḌḍḤḥḶḷḸḹṂṃṆṇṚṛṜṝṢṣṬṭ  Ł ł  ŐőŰű  Ŀ ŀ  Ħ ħ  ÐðÞþ  Œ œ  ÆæØøÅå  Ə ə  {\{Unicode|+}}',
+
    'Greek': 'ΆάΈέΉήΊίΌόΎύΏώ  ΑαΒβΓγΔδ  ΕεΖζΗηΘθ  ΙιΚκΛλΜμ  ΝνΞξΟοΠπ  ΡρΣσςΤτΥυ  ΦφΧχΨψΩω  ᾼᾳᾴᾺὰᾲᾶᾷἈἀᾈᾀἉἁᾉᾁἌἄᾌᾄἊἂᾊᾂἎἆᾎᾆἍἅᾍᾅἋἃᾋᾃἏἇᾏᾇ  ῈὲἘἐἙἑἜἔἚἒἝἕἛἓ  ῌῃῄῊὴῂῆῇἨἠᾘᾐἩἡᾙᾑἬἤᾜᾔἪἢᾚᾒἮἦᾞᾖἭἥᾝᾕἫἣᾛᾓἯἧᾟᾗ  ῚὶῖἸἰἹἱἼἴἺἲἾἶἽἵἻἳἿἷ  ῸὸὈὀὉὁὌὄὊὂὍὅὋὃ  ῤῬῥ  ῪὺῦὐὙὑὔὒὖὝὕὛὓὟὗ  ῼῳῴῺὼῲῶῷὨὠᾨᾠὩὡᾩᾡὬὤᾬᾤὪὢᾪᾢὮὦᾮᾦὭὥᾭᾥὫὣᾫᾣὯὧᾯᾧ  {\{Polytonic|+}}',
+
    'Cyrillic': 'АаБбВвГг  ҐґЃѓДдЂђ  ЕеЁёЄєЖж  ЗзЅѕИиІі  ЇїЙйЈјКк  ЌќЛлЉљМм  НнЊњОоПп  РрСсТтЋћ  УуЎўФфХх  ЦцЧчЏџШш  ЩщЪъЫыЬь  ЭэЮюЯя ӘәӨөҒғҖҗ ҚқҜҝҢңҮү ҰұҲҳҸҹҺһ  ҔҕӢӣӮӯҘҙ  ҠҡҤҥҪҫӐӑ  ӒӓӔӕӖӗӰӱ  ӲӳӸӹӀ  ҞҟҦҧҨҩҬҭ  ҴҵҶҷҼҽҾҿ  ӁӂӃӄӇӈӋӌ  ӚӛӜӝӞӟӠӡ  ӤӥӦӧӪӫӴӵ',
+
    'Hebrew': 'אבגדהוזחטיךכלםמןנסעףפץצקרשת  ׳ ״  װױײ',
+
    'Arabic': 'ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي',
+
    'IPA': 'p b t d t̪ d̪ ʈɖcɟkɡqɢʡʔ  ɸβfvθðszʃʒɕʑʂʐçʝxɣχʁħʕʜʢhɦ  m ɱnn̪ɳɲŋɴ  β̞ ʋɹɻjɰ  ʙrʀɾɽ ɢ̆ ʡ̯  l l̪ ɫ ɬ ɮ ɺ ɭ ʎ ʎ̯ ʟ ʟ̆  ʍwɥɧ ʼ ɓɗʄɠʛ  ʘǀǃǂǁ  i y ɨʉɯu  ɪʏʊ  e øɘɵɤo  ə ɚ  ɛœɜɝɞʌɔ  æ ɐ  a ɶɑɒ  ʰʷʲˠˤⁿˡ  ˈˌːˑ ̪  {\{IPA|+}}'
+
  },
+
+
  charinsertDivider : "\240",
+
+
  extraCSS : '\
+
    #editpage-specialchars {\
+
      margin-top: 15px;\
+
      border-width: 1px;\
+
      border-style: solid;\
+
      border-color: #aaaaaa;\
+
      padding: 2px;\
+
    }\
+
    #editpage-specialchars a {\
+
    }\
+
    #editpage-specialchars a:hover {\
+
    }\
+
  ',
+
+
  appendExtraCSS : function ()
+
  {
+
    appendCSS(EditTools.extraCSS);
+
  },
+
+
+
  cookieName : 'edittoolscharsubset',
+
+
  createEditTools : function (placeholder)
+
  {
+
    var box = document.createElement("div");
+
    box.id = "editpage-specialchars";
+
    box.title = 'Click on the character or tag to insert it into the edit window';
+
+
    //append user-defined sets
+
    if (window.charinsertCustom)
+
for (id in charinsertCustom)
+
  if (EditTools.charinsert[id]) EditTools.charinsert[id] += ' ' + charinsertCustom[id];
+
  else EditTools.charinsert[id] = charinsertCustom[id];
+
+
    //create drop-down select
+
    var prevSubset = 0, curSubset = 0;
+
    var sel = document.createElement('select'), id;
+
    for (id in EditTools.charinsert)
+
sel.options[sel.options.length] = new Option(id, id);
+
    sel.selectedIndex = 0;
+
    sel.style.cssFloat = sel.style.styleFloat = 'left';
+
    sel.style.marginRight = '5px';
+
    sel.title = 'Choose character subset';
+
    sel.onchange = sel.onkeyup = selectSubset;
+
    box.appendChild(sel);
+
+
    //create "recall" switch
+
    if (window.editToolsRecall) {
+
var recall = document.createElement('span');
+
recall.appendChild(document.createTextNode('↕')); // ↔
+
recall.onclick = function () {
+
  sel.selectedIndex = prevSubset;
+
  selectSubset();
+
}
+
with (recall.style) { cssFloat = styleFloat = 'left'; marginRight = '5px'; cursor = 'pointer'; }
+
box.appendChild(recall);
+
    }
+
+
    // load latest selection from cookies
+
    try {
+
        var cookieRe = new RegExp ("(?:^|;)\\s*" + EditTools.cookieName + "=(\\d+)\\s*(?:;|$)");
+
        var m = cookieRe.exec(document.cookie);
+
        if (m && m.length > 1 && parseInt(m[1]) < sel.options.length)
+
          sel.selectedIndex = parseInt(m[1]);
+
    } catch (err) { /* ignore */ }
+
+
    placeholder.parentNode.replaceChild(box, placeholder);
+
    selectSubset();
+
    return;
+
+
    function selectSubset ()
+
    {
+
//remember previous (for "recall" button)
+
prevSubset = curSubset;
+
curSubset = sel.selectedIndex;
+
        //save into cookies for persistence
+
        try {
+
          var expires = new Date ();
+
          expires.setTime( expires.getTime() + 30 * 24 * 60 * 60 * 1000 );  // + 30 days
+
          document.cookie = EditTools.cookieName + "=" + curSubset + ";path=/;expires=" + expires.toUTCString();
+
        } catch (err) { /* ignore */ }
+
//hide other subsets
+
var pp = box.getElementsByTagName('p') ;
+
for (var i=0; i<pp.length; i++)
+
  pp[i].style.display = 'none';
+
//show/create current subset
+
var id = sel.options[curSubset].value;
+
var p = document.getElementById(id);
+
if (!p){
+
  p = document.createElement('p');
+
  p.id = id;
+
  if (id == 'Arabic' || id == 'Hebrew'){ p.style.fontSize = '120%'; p.dir = 'rtl'; }
+
  EditTools.createTokens(p, EditTools.charinsert[id]);
+
  box.appendChild(p);
+
}
+
p.style.display = 'inline';
+
    }
+
  },
+
  createTokens : function (paragraph, str)
+
  {
+
    var tokens = str.split(' '), token, i, n;
+
    for (i = 0; i < tokens.length; i++) {
+
token = tokens[i];
+
n = token.indexOf('+');
+
if (token == '' || token == '_')
+
  addText(EditTools.charinsertDivider + ' ');
+
else if (token == '\n')
+
  paragraph.appendChild(document.createElement('br'));
+
else if (token == '___')
+
  paragraph.appendChild(document.createElement('hr'));
+
else if (token.charAt(token.length-1) == ':')  // : at the end means just text
+
  addBold(token);
+
else if (n == 0) // +<tag>  ->  <tag>+</tag>
+
  addLink(token.substring(1), '</' + token.substring(2), token.substring(1));
+
else if (n > 0) // <tag>+</tag>
+
  addLink(token.substring(0,n), token.substring(n+1));
+
else if (token.length > 2 && token.charCodeAt(0) > 127) //a string of insertable characters
+
  for (var j=0; j < token.length; j++) addLink(token.charAt(j), '');
+
else
+
  addLink(token, '');
+
    }
+
    return;
+
+
    function addLink (tagOpen, tagClose, name)
+
    {
+
var a = document.createElement('a');
+
tagOpen = tagOpen.replace(/\./g,' ');
+
tagClose = tagClose ? tagClose.replace(/_/g,' ') : '';
+
name = name || tagOpen + tagClose;
+
name = name.replace(/\\n/g,'');
+
a.appendChild(document.createTextNode(name));
+
a.href = "javascript:insertTags('" + tagOpen + "','" + tagClose + "','')";
+
paragraph.appendChild(a);
+
addText(' ');
+
    }
+
    function addBold (text)
+
    {
+
var b = document.createElement('b');
+
b.appendChild(document.createTextNode(text.replace(/_/g,' ')));
+
paragraph.appendChild(b);
+
addText(' ');
+
    }   
+
    function addText (txt)
+
    {
+
paragraph.appendChild(document.createTextNode(txt));
+
    }
+
  },
+
+
+
  enableForAllFields : function ()
+
  {
+
    if (typeof (insertTags) != 'function' || window.WikEdInsertTags) return;
+
    // insertTags from the site-wide /skins-1.5/common/edit.js just inserts in the first
+
    // textarea in the document. Evidently, that's not good if we have multiple textareas.
+
    // My first idea was to simply add a hidden textarea as the first one, and redefine
+
    // insertTags such that it copied first the last active textareas contents over to that hidden
+
    // field, set the cursor or selection there, let the standard insertTags do its thing, and
+
    // then copy the hidden field's text, cursor position and selection back to the currently
+
    // active field. Unfortunately, that is just as complex as simply copying the whole code
+
    // from wikibits to here and let it work on the right text field in the first place.
+
    var texts = document.getElementsByTagName ('textarea');   
+
    for (var i = 0; i < texts.length; i++) {
+
addHandler (texts[i], 'focus', EditTools.registerTextField);
+
    }
+
    // While we're at it, also enable it for input fields
+
    texts = document.getElementsByTagName ('input');
+
    for (var i = 0; i < texts.length; i++) {
+
if (texts[i].type == 'text') addHandler (texts[i], 'focus', EditTools.registerTextField);
+
    }
+
    insertTags = EditTools.insertTags; // Redefine the global insertTags
+
  },
+
+
  last_active_textfield : null,
+
+
  registerTextField : function (evt)
+
  {
+
    var e = evt || window.event;
+
    var node = e.target || e.srcElement;
+
    if (!node) return;
+
    EditTools.last_active_textfield = node.id;
+
    return true;
+
  },
+
+
  getTextArea : function ()
+
  {
+
    var txtarea = null;
+
    if (EditTools.last_active_textfield && EditTools.last_active_textfield != "")
+
txtarea = document.getElementById (EditTools.last_active_textfield);
+
    if (!txtarea) {
+
// Fallback option: old behaviour
+
if (document.editform) {
+
  txtarea = document.editform.wpTextbox1;
+
} else {
+
  // Some alternate form? Take the first one we can find
+
  txtarea = document.getElementsByTagName ('textarea');
+
  if (txtarea.length > 0) txtarea = txtarea[0]; else txtarea = null;
+
}
+
    }
+
    return txtarea;
+
  },
+
+
  insertTags : function (tagOpen, tagClose, sampleText)
+
  {
+
    var txtarea = EditTools.getTextArea ();
+
    if (!txtarea) return;
+
    var selText, isSample = false;
+
+
    function checkSelectedText ()
+
    {
+
if (!selText) {
+
  selText = sampleText; isSample = true;
+
} else if (selText.charAt (selText.length - 1) == ' ') { // Exclude ending space char
+
  selText = selText.substring (0, selText.length - 1);
+
  tagClose += ' ';
+
}
+
    }
+
+
    if (document.selection && document.selection.createRange) { // IE/Opera
+
// Save window scroll position
+
var winScroll = 0;
+
if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop)
+
  winScroll = document.documentElement.scrollTop;
+
else if (document.body)
+
  winScroll = document.body.scrollTop;
+
// Get current selection 
+
txtarea.focus();
+
var range = document.selection.createRange();
+
selText = range.text;
+
// Insert tags
+
checkSelectedText ();
+
range.text = tagOpen + selText + tagClose;
+
// Mark sample text as selected
+
if (isSample && range.moveStart) {
+
  if (window.opera) tagClose = tagClose.replace (/\n/g, "");
+
  range.moveStart( 'character', - tagClose.length - selText.length);
+
  range.moveEnd ('character', - tagClose.length);
+
}
+
range.select (); 
+
// Restore window scroll position
+
if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop)
+
  document.documentElement.scrollTop = winScroll;
+
else if (document.body)
+
  document.body.scrollTop = winScroll;
+
    } else if (txtarea.selectionStart || txtarea.selectionStart == '0') { // Mozilla
+
// Save textarea scroll position
+
var textScroll = txtarea.scrollTop;
+
// Get current selection
+
txtarea.focus();
+
var startPos = txtarea.selectionStart;
+
var endPos  = txtarea.selectionEnd;
+
selText = txtarea.value.substring (startPos, endPos);
+
// Insert tags
+
checkSelectedText ();
+
txtarea.value = txtarea.value.substring (0, startPos)
+
+ tagOpen + selText + tagClose
+
+ txtarea.value.substring (endPos);
+
// Set new selection
+
if (isSample) {
+
  txtarea.selectionStart = startPos + tagOpen.length;
+
  txtarea.selectionEnd = startPos + tagOpen.length + selText.length;
+
} else {
+
  txtarea.selectionStart = startPos + tagOpen.length + selText.length + tagClose.length;
+
  txtarea.selectionEnd = txtarea.selectionStart;
+
}
+
// Restore textarea scroll position
+
txtarea.scrollTop = textScroll;
+
    }
+
  }, // end insertTags
+
+
  setup : function ()
+
  {
+
    var placeholder = document.getElementById("editpage-specialchars");
+
    if (!placeholder) return;  // has this already been run once?
+
    EditTools.appendExtraCSS ();
+
    EditTools.createEditTools (placeholder);
+
    EditTools.enableForAllFields ();
+
  }
+
+
}; // end EditTools
+
+
// Do not use addOnloadHook; it runs *before* the onload event fires. At that time, onclick or
+
// onfocus handlers may not yet be set up properly.
+
hookEvent ('load', EditTools.setup);
+
+
// </source>
+

Latest revision as of 04:21, 7 June 2010