Difference between revisions of "MediaWiki:Edittools.js"

From Korean Wiki Project
Jump to: navigation, search
(New page: // copied from mw:User:Alex Smotrov/edittools.js, modified for use on the English Wikipedia. // enableForAllFields() feature from commons:MediaWiki:Edittools.js // combined and mod...)
 
m
Line 4: Line 4:
 
// after making changes to this page and testing them, update the number after "edittools-version-" in [[MediaWiki:Edittools]] to purge the cache for everyone
 
// after making changes to this page and testing them, update the number after "edittools-version-" in [[MediaWiki:Edittools]] to purge the cache for everyone
 
// <source lang="javascript">
 
// <source lang="javascript">
 
+
 
if (typeof (EditTools_set_focus) == 'undefined')
 
if (typeof (EditTools_set_focus) == 'undefined')
 
   var EditTools_set_focus = true;
 
   var EditTools_set_focus = true;
 
+
 
if (typeof (EditTools_set_focus_initially) == 'undefined')
 
if (typeof (EditTools_set_focus_initially) == 'undefined')
 
   var EditTools_set_focus_initially = EditTools_set_focus;
 
   var EditTools_set_focus_initially = EditTools_set_focus;
 
+
 
var EditTools =
 
var EditTools =
 
{
 
{
Line 17: Line 17:
 
     'Wiki markup': '{\{+}}  {\{\{+}}}  |  [+]  [\[+]]  [\[Category:+]]  #REDIRECT.[\[+]]  &nbsp;  <s>+</s>  <sup>+</sup>  <sub>+</sub>  <code>+</code>  <blockquote>+</blockquote>  <ref>+</ref>  {\{Reflist}}  <references/>  <includeonly>+</includeonly>  <noinclude>+</noinclude>  {\{DEFAULTSORT:+}}  <nowiki>+</nowiki>  <!--.+_-->  <span.class="plainlinks">+</span>',
 
     'Wiki markup': '{\{+}}  {\{\{+}}}  |  [+]  [\[+]]  [\[Category:+]]  #REDIRECT.[\[+]]  &nbsp;  <s>+</s>  <sup>+</sup>  <sub>+</sub>  <code>+</code>  <blockquote>+</blockquote>  <ref>+</ref>  {\{Reflist}}  <references/>  <includeonly>+</includeonly>  <noinclude>+</noinclude>  {\{DEFAULTSORT:+}}  <nowiki>+</nowiki>  <!--.+_-->  <span.class="plainlinks">+</span>',
 
     'Symbols': '~ | ¡¿†‡↔↑↓•¶  # ½⅓⅔¼¾⅛⅜⅝⅞∞  ‘“’” «+»  ¤₳฿₵¢₡₢$₫₯€₠₣ƒ₴₭₤ℳ₥₦№₧₰£៛₨₪৳₮₩¥  ♠♣♥♦  m² m³',  
 
     'Symbols': '~ | ¡¿†‡↔↑↓•¶  # ½⅓⅔¼¾⅛⅜⅝⅞∞  ‘“’” «+»  ¤₳฿₵¢₡₢$₫₯€₠₣ƒ₴₭₤ℳ₥₦№₧₰£៛₨₪৳₮₩¥  ♠♣♥♦  m² m³',  
 +
    'Latin': 'ÁáĆćÉéÍíĹĺŃńÓóŔশÚúÝýŹź  ÀàÈèÌìÒòÙù  ÂâĈĉÊêĜĝĤĥÎîĴĵÔôŜŝÛûŴŵŶŷ  ÄäËëÏïÖöÜüŸÿ  ß  ÃãẼẽĨĩÑñÕõŨũỸỹ  ÇçĢģĶķĻļŅņŖŗŞşŢţ  Đ đ  Ů ů  ǍǎČčĎďĚěǏǐĽľŇňǑǒŘřŠšŤťǓǔŽž  ĀāĒēĪīŌōŪūȲȳǢǣ  ǖǘǚǜ  ĂăĔĕĞğĬĭŎŏŬŭ  ĊċĖėĠġİıŻż  ĄąĘęĮįǪǫŲų  ḌḍḤḥḶḷḸḹṂṃṆṇṚṛṜṝṢṣṬṭ  Ł ł  ŐőŰű  Ŀ ŀ  Ħ ħ  ÐðÞþ  Œ œ  ÆæØøÅå  Ə ə  {\{Unicode|+}}',
 +
    'Greek': 'ΆάΈέΉήΊίΌόΎύΏώ  ΑαΒβΓγΔδ  ΕεΖζΗηΘθ  ΙιΚκΛλΜμ  ΝνΞξΟοΠπ  ΡρΣσςΤτΥυ  ΦφΧχΨψΩω  ᾼᾳᾴᾺὰᾲᾶᾷἈἀᾈᾀἉἁᾉᾁἌἄᾌᾄἊἂᾊᾂἎἆᾎᾆἍἅᾍᾅἋἃᾋᾃἏἇᾏᾇ  ῈὲἘἐἙἑἜἔἚἒἝἕἛἓ  ῌῃῄῊὴῂῆῇἨἠᾘᾐἩἡᾙᾑἬἤᾜᾔἪἢᾚᾒἮἦᾞᾖἭἥᾝᾕἫἣᾛᾓἯἧᾟᾗ  ῚὶῖἸἰἹἱἼἴἺἲἾἶἽἵἻἳἿἷ  ῸὸὈὀὉὁὌὄὊὂὍὅὋὃ  ῤῬῥ  ῪὺῦὐὙὑὔὒὖὝὕὛὓὟὗ  ῼῳῴῺὼῲῶῷὨὠᾨᾠὩὡᾩᾡὬὤᾬᾤὪὢᾪᾢὮὦᾮᾦὭὥᾭᾥὫὣᾫᾣὯὧᾯᾧ  {\{Polytonic|+}}',
 +
    'Cyrillic': 'АаБбВвГг  ҐґЃѓДдЂђ  ЕеЁёЄєЖж  ЗзЅѕИиІі  ЇїЙйЈјКк  ЌќЛлЉљМм  НнЊњОоПп  РрСсТтЋћ  УуЎўФфХх  ЦцЧчЏџШш  ЩщЪъЫыЬь  ЭэЮюЯя ӘәӨөҒғҖҗ ҚқҜҝҢңҮү ҰұҲҳҸҹҺһ  ҔҕӢӣӮӯҘҙ  ҠҡҤҥҪҫӐӑ  ӒӓӔӕӖӗӰӱ  ӲӳӸӹӀ  ҞҟҦҧҨҩҬҭ  ҴҵҶҷҼҽҾҿ  ӁӂӃӄӇӈӋӌ  ӚӛӜӝӞӟӠӡ  ӤӥӦӧӪӫӴӵ',
 +
    'Hebrew': 'אבגדהוזחטיךכלםמןנסעףפץצקרשת  ׳ ״  װױײ',
 +
    'Arabic': 'ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي',
 
     'IPA': 'p b t d t̪ d̪ ʈɖcɟkɡqɢʡʔ  ɸβfvθðszʃʒɕʑʂʐçʝxɣχʁħʕʜʢhɦ  m ɱnn̪ɳɲŋɴ  β̞ ʋɹɻjɰ  ʙrʀɾɽ ɢ̆ ʡ̯  l l̪ ɫ ɬ ɮ ɺ ɭ ʎ ʎ̯ ʟ ʟ̆  ʍwɥɧ ʼ ɓɗʄɠʛ  ʘǀǃǂǁ  i y ɨʉɯu  ɪʏʊ  e øɘɵɤo  ə ɚ  ɛœɜɝɞʌɔ  æ ɐ  a ɶɑɒ  ʰʷʲˠˤⁿˡ  ˈˌːˑ ̪  {\{IPA|+}}'
 
     'IPA': 'p b t d t̪ d̪ ʈɖcɟkɡqɢʡʔ  ɸβfvθðszʃʒɕʑʂʐçʝxɣχʁħʕʜʢhɦ  m ɱnn̪ɳɲŋɴ  β̞ ʋɹɻjɰ  ʙrʀɾɽ ɢ̆ ʡ̯  l l̪ ɫ ɬ ɮ ɺ ɭ ʎ ʎ̯ ʟ ʟ̆  ʍwɥɧ ʼ ɓɗʄɠʛ  ʘǀǃǂǁ  i y ɨʉɯu  ɪʏʊ  e øɘɵɤo  ə ɚ  ɛœɜɝɞʌɔ  æ ɐ  a ɶɑɒ  ʰʷʲˠˤⁿˡ  ˈˌːˑ ̪  {\{IPA|+}}'
 
   },
 
   },
 
+
 
   charinsertDivider : "\240",
 
   charinsertDivider : "\240",
 
+
 
   extraCSS : '\
 
   extraCSS : '\
 
     #editpage-specialchars {\
 
     #editpage-specialchars {\
Line 35: Line 40:
 
     }\
 
     }\
 
   ',
 
   ',
 
+
 
   appendExtraCSS : function ()
 
   appendExtraCSS : function ()
 
   {
 
   {
 
     appendCSS(EditTools.extraCSS);
 
     appendCSS(EditTools.extraCSS);
 
   },
 
   },
 
+
 
+
 
   cookieName : 'edittoolscharsubset',
 
   cookieName : 'edittoolscharsubset',
 
+
 
   createEditTools : function (placeholder)
 
   createEditTools : function (placeholder)
 
   {
 
   {
Line 49: Line 54:
 
     box.id = "editpage-specialchars";
 
     box.id = "editpage-specialchars";
 
     box.title = 'Click on the character or tag to insert it into the edit window';
 
     box.title = 'Click on the character or tag to insert it into the edit window';
   
+
 
     //append user-defined sets
 
     //append user-defined sets
 
     if (window.charinsertCustom)
 
     if (window.charinsertCustom)
Line 55: Line 60:
 
  if (EditTools.charinsert[id]) EditTools.charinsert[id] += ' ' + charinsertCustom[id];
 
  if (EditTools.charinsert[id]) EditTools.charinsert[id] += ' ' + charinsertCustom[id];
 
  else EditTools.charinsert[id] = charinsertCustom[id];
 
  else EditTools.charinsert[id] = charinsertCustom[id];
 
+
 
     //create drop-down select
 
     //create drop-down select
 
     var prevSubset = 0, curSubset = 0;
 
     var prevSubset = 0, curSubset = 0;
Line 67: Line 72:
 
     sel.onchange = sel.onkeyup = selectSubset;
 
     sel.onchange = sel.onkeyup = selectSubset;
 
     box.appendChild(sel);
 
     box.appendChild(sel);
 
+
 
     //create "recall" switch
 
     //create "recall" switch
 
     if (window.editToolsRecall) {
 
     if (window.editToolsRecall) {
Line 79: Line 84:
 
box.appendChild(recall);
 
box.appendChild(recall);
 
     }
 
     }
 
+
 
     // load latest selection from cookies
 
     // load latest selection from cookies
 
     try {
 
     try {
Line 87: Line 92:
 
           sel.selectedIndex = parseInt(m[1]);
 
           sel.selectedIndex = parseInt(m[1]);
 
     } catch (err) { /* ignore */ }
 
     } catch (err) { /* ignore */ }
 
+
 
     placeholder.parentNode.replaceChild(box, placeholder);
 
     placeholder.parentNode.replaceChild(box, placeholder);
 
     selectSubset();
 
     selectSubset();
 
     return;
 
     return;
 
+
 
     function selectSubset ()
 
     function selectSubset ()
 
     {
 
     {
Line 144: Line 149:
 
     }
 
     }
 
     return;
 
     return;
 
+
 
     function addLink (tagOpen, tagClose, name)
 
     function addLink (tagOpen, tagClose, name)
 
     {
 
     {
Line 228: Line 233:
 
     if (!txtarea) return;
 
     if (!txtarea) return;
 
     var selText, isSample = false;
 
     var selText, isSample = false;
 
+
 
     function checkSelectedText ()
 
     function checkSelectedText ()
 
     {
 
     {
Line 299: Line 304:
 
     EditTools.enableForAllFields ();
 
     EditTools.enableForAllFields ();
 
   }
 
   }
 
+
 
}; // end EditTools
 
}; // end EditTools
 
+
 
// Do not use addOnloadHook; it runs *before* the onload event fires. At that time, onclick or
 
// Do not use addOnloadHook; it runs *before* the onload event fires. At that time, onclick or
 
// onfocus handlers may not yet be set up properly.
 
// onfocus handlers may not yet be set up properly.
 
hookEvent ('load', EditTools.setup);
 
hookEvent ('load', EditTools.setup);
 
+
 
// </source>
 
// </source>

Revision as of 11:22, 12 February 2009

// copied from [[mw:User:Alex Smotrov/edittools.js]], modified for use on the English Wikipedia.
// enableForAllFields() feature from [[commons:MediaWiki:Edittools.js]]
// combined and modified by [[User:Ilmari Karonen]]
// after making changes to this page and testing them, update the number after "edittools-version-" in [[MediaWiki:Edittools]] to purge the cache for everyone
// <source lang="javascript">
 
if (typeof (EditTools_set_focus) == 'undefined')
  var EditTools_set_focus = true;
 
if (typeof (EditTools_set_focus_initially) == 'undefined')
  var EditTools_set_focus_initially = EditTools_set_focus;
 
var EditTools =
{
 charinsert : {
   'Insert': ' – — … ‘ “ ’ ” ° ″ ′ ≈ ≠ ≤ ≥ ± − × ÷ ← → · § Sign_your_posts_on_talk_pages: ~~\~~ Cite_your_sources: <ref>+</ref>',
   'Wiki markup': '{\{+}} {\{\{+}}} | [+] [\[+]] [\[Category:+]] #REDIRECT.[\[+]] &nbsp; <s>+</s> <sup>+</sup> <sub>+</sub> <code>+</code> <blockquote>+</blockquote> <ref>+</ref> {\{Reflist}} <references/> <includeonly>+</includeonly> <noinclude>+</noinclude> {\{DEFAULTSORT:+}} <nowiki>+</nowiki> <!--.+_--> <span.class="plainlinks">+</span>',
   'Symbols': '~ | ¡¿†‡↔↑↓•¶ # ½⅓⅔¼¾⅛⅜⅝⅞∞ ‘“’” «+» ¤₳฿₵¢₡₢$₫₯€₠₣ƒ₴₭₤ℳ₥₦№₧₰£៛₨₪৳₮₩¥ ♠♣♥♦ m² m³', 
   'Latin': 'ÁáĆćÉéÍíĹĺŃńÓóŔশÚúÝýŹź ÀàÈèÌìÒòÙù ÂâĈĉÊêĜĝĤĥÎîĴĵÔôŜŝÛûŴŵŶŷ ÄäËëÏïÖöÜüŸÿ ß ÃãẼẽĨĩÑñÕõŨũỸỹ ÇçĢģĶķĻļŅņŖŗŞşŢţ Đ đ Ů ů ǍǎČčĎďĚěǏǐĽľŇňǑǒŘřŠšŤťǓǔŽž ĀāĒēĪīŌōŪūȲȳǢǣ ǖǘǚǜ ĂăĔĕĞğĬĭŎŏŬŭ ĊċĖėĠġİıŻż ĄąĘęĮįǪǫŲų ḌḍḤḥḶḷḸḹṂṃṆṇṚṛṜṝṢṣṬṭ Ł ł ŐőŰű Ŀ ŀ Ħ ħ ÐðÞþ Œ œ ÆæØøÅå Ə ə  {\{Unicode|+}}',
   'Greek': 'ΆάΈέΉήΊίΌόΎύΏώ ΑαΒβΓγΔδ ΕεΖζΗηΘθ ΙιΚκΛλΜμ ΝνΞξΟοΠπ ΡρΣσςΤτΥυ ΦφΧχΨψΩω ᾼᾳᾴᾺὰᾲᾶᾷἈἀᾈᾀἉἁᾉᾁἌἄᾌᾄἊἂᾊᾂἎἆᾎᾆἍἅᾍᾅἋἃᾋᾃἏἇᾏᾇ ῈὲἘἐἙἑἜἔἚἒἝἕἛἓ ῌῃῄῊὴῂῆῇἨἠᾘᾐἩἡᾙᾑἬἤᾜᾔἪἢᾚᾒἮἦᾞᾖἭἥᾝᾕἫἣᾛᾓἯἧᾟᾗ ῚὶῖἸἰἹἱἼἴἺἲἾἶἽἵἻἳἿἷ ῸὸὈὀὉὁὌὄὊὂὍὅὋὃ ῤῬῥ ῪὺῦὐὙὑὔὒὖὝὕὛὓὟὗ ῼῳῴῺὼῲῶῷὨὠᾨᾠὩὡᾩᾡὬὤᾬᾤὪὢᾪᾢὮὦᾮᾦὭὥᾭᾥὫὣᾫᾣὯὧᾯᾧ  {\{Polytonic|+}}',
   'Cyrillic': 'АаБбВвГг ҐґЃѓДдЂђ ЕеЁёЄєЖж ЗзЅѕИиІі ЇїЙйЈјКк ЌќЛлЉљМм НнЊњОоПп РрСсТтЋћ УуЎўФфХх ЦцЧчЏџШш ЩщЪъЫыЬь ЭэЮюЯя ӘәӨөҒғҖҗ ҚқҜҝҢңҮү ҰұҲҳҸҹҺһ ҔҕӢӣӮӯҘҙ ҠҡҤҥҪҫӐӑ ӒӓӔӕӖӗӰӱ ӲӳӸӹӀ ҞҟҦҧҨҩҬҭ ҴҵҶҷҼҽҾҿ ӁӂӃӄӇӈӋӌ ӚӛӜӝӞӟӠӡ ӤӥӦӧӪӫӴӵ',
   'Hebrew': 'אבגדהוזחטיךכלםמןנסעףפץצקרשת ׳ ״ װױײ',
   'Arabic': 'ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي',
   'IPA': 'p b t d t̪ d̪ ʈɖcɟkɡqɢʡʔ ɸβfvθðszʃʒɕʑʂʐçʝxɣχʁħʕʜʢhɦ m ɱnn̪ɳɲŋɴ β̞ ʋɹɻjɰ ʙrʀɾɽ ɢ̆ ʡ̯ l l̪ ɫ ɬ ɮ ɺ ɭ ʎ ʎ̯ ʟ ʟ̆ ʍwɥɧ ʼ ɓɗʄɠʛ ʘǀǃǂǁ i y ɨʉɯu ɪʏʊ e øɘɵɤo ə ɚ ɛœɜɝɞʌɔ æ ɐ a ɶɑɒ ʰʷʲˠˤⁿˡ ˈˌːˑ ̪  {\{IPA|+}}'
 },
 
 charinsertDivider : "\240",
 
 extraCSS : '\
  #editpage-specialchars {\
   margin-top: 15px;\
   border-width: 1px;\
   border-style: solid;\
   border-color: #aaaaaa;\
   padding: 2px;\
  }\
  #editpage-specialchars a {\
  }\
  #editpage-specialchars a:hover {\
  }\
 ',
 
 appendExtraCSS : function ()
 {
   appendCSS(EditTools.extraCSS);
 },
 
 
 cookieName : 'edittoolscharsubset',
 
 createEditTools : function (placeholder)
 {
   var box = document.createElement("div");
   box.id = "editpage-specialchars";
   box.title = 'Click on the character or tag to insert it into the edit window';
 
   //append user-defined sets
   if (window.charinsertCustom)
	for (id in charinsertCustom)
	  if (EditTools.charinsert[id]) EditTools.charinsert[id] += ' ' + charinsertCustom[id];
	  else EditTools.charinsert[id] = charinsertCustom[id];
 
   //create drop-down select
   var prevSubset = 0, curSubset = 0;
   var sel = document.createElement('select'), id;
   for (id in EditTools.charinsert)
	sel.options[sel.options.length] = new Option(id, id);
   sel.selectedIndex = 0;
   sel.style.cssFloat = sel.style.styleFloat = 'left';
   sel.style.marginRight = '5px';
   sel.title = 'Choose character subset';
   sel.onchange = sel.onkeyup = selectSubset;
   box.appendChild(sel);
 
   //create "recall" switch
   if (window.editToolsRecall) {
	var recall = document.createElement('span');
	recall.appendChild(document.createTextNode('↕')); // ↔
	recall.onclick = function () {
	  sel.selectedIndex = prevSubset;
	  selectSubset();
	}
	with (recall.style) { cssFloat = styleFloat = 'left'; marginRight = '5px'; cursor = 'pointer'; }
	box.appendChild(recall);
   }
 
   // load latest selection from cookies
   try {
    var cookieRe = new RegExp ("(?:^|;)\\s*" + EditTools.cookieName + "=(\\d+)\\s*(?:;|$)");
    var m = cookieRe.exec(document.cookie);
    if (m && m.length > 1 && parseInt(m[1]) < sel.options.length)
      sel.selectedIndex = parseInt(m[1]);
   } catch (err) { /* ignore */ }
 
   placeholder.parentNode.replaceChild(box, placeholder);
   selectSubset();
   return;
 
   function selectSubset ()
   {
	//remember previous (for "recall" button)
	prevSubset = curSubset;
	curSubset = sel.selectedIndex;
    //save into cookies for persistence
    try {
      var expires = new Date ();
      expires.setTime( expires.getTime() + 30 * 24 * 60 * 60 * 1000 ); // + 30 days
      document.cookie = EditTools.cookieName + "=" + curSubset + ";path=/;expires=" + expires.toUTCString();
    } catch (err) { /* ignore */ }
	//hide other subsets
	var pp = box.getElementsByTagName('p') ;
	for (var i=0; i<pp.length; i++)
	  pp[i].style.display = 'none';
	//show/create current subset
	var id = sel.options[curSubset].value;
	var p = document.getElementById(id);
	if (!p){
	  p = document.createElement('p');
	  p.id = id;
	  if (id == 'Arabic' || id == 'Hebrew'){ p.style.fontSize = '120%'; p.dir = 'rtl'; }
	  EditTools.createTokens(p, EditTools.charinsert[id]);
	  box.appendChild(p);
	}
	p.style.display = 'inline';
   } 
 },
 createTokens : function (paragraph, str)
 {
   var tokens = str.split(' '), token, i, n;
   for (i = 0; i < tokens.length; i++) {
	token = tokens[i];
	n = token.indexOf('+');
	if (token == '' || token == '_')
	  addText(EditTools.charinsertDivider + ' ');
	else if (token == '\n')
	  paragraph.appendChild(document.createElement('br'));
	else if (token == '___')
	  paragraph.appendChild(document.createElement('hr'));
	else if (token.charAt(token.length-1) == ':') // : at the end means just text
	  addBold(token);
	else if (n == 0) // +<tag> ->  <tag>+</tag>
	  addLink(token.substring(1), '</' + token.substring(2), token.substring(1));
	else if (n > 0) // <tag>+</tag>
	  addLink(token.substring(0,n), token.substring(n+1));
	else if (token.length > 2 && token.charCodeAt(0) > 127) //a string of insertable characters
	  for (var j=0; j < token.length; j++) addLink(token.charAt(j), '');
	else
	  addLink(token, '');
   }
   return;
 
   function addLink (tagOpen, tagClose, name)
   {
	var a = document.createElement('a');
	tagOpen = tagOpen.replace(/\./g,' ');
	tagClose = tagClose ? tagClose.replace(/_/g,' ') : '';
	name = name || tagOpen + tagClose;
	name = name.replace(/\\n/g,'');
	a.appendChild(document.createTextNode(name));
	a.href = "javascript:insertTags('" + tagOpen + "','" + tagClose + "','')";
	paragraph.appendChild(a);
	addText(' ');
   }
   function addBold (text)
   {
	var b = document.createElement('b');
	b.appendChild(document.createTextNode(text.replace(/_/g,' ')));
	paragraph.appendChild(b);
	addText(' ');
   }   
   function addText (txt)
   {
	paragraph.appendChild(document.createTextNode(txt));
   }
 },
 
 
 enableForAllFields : function ()
 {
   if (typeof (insertTags) != 'function' || window.WikEdInsertTags) return;
   // insertTags from the site-wide /skins-1.5/common/edit.js just inserts in the first
   // textarea in the document. Evidently, that's not good if we have multiple textareas.
   // My first idea was to simply add a hidden textarea as the first one, and redefine
   // insertTags such that it copied first the last active textareas contents over to that hidden
   // field, set the cursor or selection there, let the standard insertTags do its thing, and
   // then copy the hidden field's text, cursor position and selection back to the currently
   // active field. Unfortunately, that is just as complex as simply copying the whole code
   // from wikibits to here and let it work on the right text field in the first place.
   var texts = document.getElementsByTagName ('textarea');  
   for (var i = 0; i < texts.length; i++) {
	addHandler (texts[i], 'focus', EditTools.registerTextField);
   }
   // While we're at it, also enable it for input fields
   texts = document.getElementsByTagName ('input');
   for (var i = 0; i < texts.length; i++) {
	if (texts[i].type == 'text') addHandler (texts[i], 'focus', EditTools.registerTextField);
   }
   insertTags = EditTools.insertTags; // Redefine the global insertTags
 },
 
 last_active_textfield : null,
 
 registerTextField : function (evt)
 {
   var e = evt || window.event;
   var node = e.target || e.srcElement;
   if (!node) return;
   EditTools.last_active_textfield = node.id;
   return true;
 },
 
 getTextArea : function ()
 {
   var txtarea = null;
   if (EditTools.last_active_textfield && EditTools.last_active_textfield != "")
	txtarea = document.getElementById (EditTools.last_active_textfield);
   if (!txtarea) {
	// Fallback option: old behaviour
	if (document.editform) {
	  txtarea = document.editform.wpTextbox1;
	} else {
	  // Some alternate form? Take the first one we can find
	  txtarea = document.getElementsByTagName ('textarea');
	  if (txtarea.length > 0) txtarea = txtarea[0]; else txtarea = null;
	}
   }
   return txtarea;
 },
 
 insertTags : function (tagOpen, tagClose, sampleText)
 {
   var txtarea = EditTools.getTextArea ();
   if (!txtarea) return;
   var selText, isSample = false;
 
   function checkSelectedText ()
   {
	if (!selText) {
	  selText = sampleText; isSample = true;
	} else if (selText.charAt (selText.length - 1) == ' ') { // Exclude ending space char
	  selText = selText.substring (0, selText.length - 1);
	  tagClose += ' ';
	} 
   }
 
   if (document.selection && document.selection.createRange) { // IE/Opera
	// Save window scroll position
	var winScroll = 0;
	if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop)
	  winScroll = document.documentElement.scrollTop;
	else if (document.body)
	  winScroll = document.body.scrollTop;
	// Get current selection 
	txtarea.focus();
	var range = document.selection.createRange();
	selText = range.text;
	// Insert tags
	checkSelectedText ();
	range.text = tagOpen + selText + tagClose;
	// Mark sample text as selected
	if (isSample && range.moveStart) {
	  if (window.opera) tagClose = tagClose.replace (/\n/g, "");
	  range.moveStart( 'character', - tagClose.length - selText.length); 
	  range.moveEnd ('character', - tagClose.length); 
	}
	range.select ();  
	// Restore window scroll position
	if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop)
	  document.documentElement.scrollTop = winScroll;
	else if (document.body)
	  document.body.scrollTop = winScroll;
   } else if (txtarea.selectionStart || txtarea.selectionStart == '0') { // Mozilla
	// Save textarea scroll position
	var textScroll = txtarea.scrollTop;
	// Get current selection
	txtarea.focus();
	var startPos = txtarea.selectionStart;
	var endPos  = txtarea.selectionEnd;
	selText = txtarea.value.substring (startPos, endPos);
	// Insert tags
	checkSelectedText ();
	txtarea.value = txtarea.value.substring (0, startPos)
	+ tagOpen + selText + tagClose
	+ txtarea.value.substring (endPos);
	// Set new selection
	if (isSample) {
	  txtarea.selectionStart = startPos + tagOpen.length;
	  txtarea.selectionEnd = startPos + tagOpen.length + selText.length;
	} else {
	  txtarea.selectionStart = startPos + tagOpen.length + selText.length + tagClose.length;
	  txtarea.selectionEnd = txtarea.selectionStart;
	}
	// Restore textarea scroll position
	txtarea.scrollTop = textScroll;
   }
 }, // end insertTags
 
 setup : function ()
 {
   var placeholder = document.getElementById("editpage-specialchars");
   if (!placeholder) return; // has this already been run once?
   EditTools.appendExtraCSS ();
   EditTools.createEditTools (placeholder);
   EditTools.enableForAllFields ();
 }
 
}; // end EditTools
 
// Do not use addOnloadHook; it runs *before* the onload event fires. At that time, onclick or
// onfocus handlers may not yet be set up properly.
hookEvent ('load', EditTools.setup);
 
// </source>