Poziom 1 lekcja 2

From Korean Wiki Project
Jump to: navigation, search

Po wysłuchaniu tej lekcji, gdy zostanie Ci zadane pytanie typu TAK/NIE, będziesz umiał odpowiedzieć TAK lub NIE po koreańsku.

네 / 아니요
W koreańskim, "Tak" jest 네 [ne], a "Nie" - 아니요 [aniyo] w 존댓말 [jondaetmal], języku grzecznościowym.

네. [ne] = Tak.

아니요. [aniyo] = Nie
Jednak w koreańskim, gdy ludzie mówią "네", nie znaczy to to samo, co polskie "Tak". Podobnie zresztą jak i "아니요". Dzieje się tak, ponieważ koreańskie "네" oznacza "zgodę" na to, co powiedziała druga osoba. "아니요" oznacza "brak zgody" lub "zaprzeczenie" tego, co powiedziałą druga osoba.

Na przykład
ktoś pyta Cię "Nie lubisz kawy?" (커피 안 좋아해요? [keo-pi an jo-a-hae-yo?]) i jeśli chcesz odpowiedzieć "Nie, nie lubię kawy", musisz powiedzieć "네".

Dziwne?
Więc lepiej jest to wytłumaczyć tak.

네.[ne] = To prawda. / Zgadzam się. / Brzmi nieźle. / To, co powiedziałeś, to prawda.
아니요.[aniyo] = To nieprawda. / Nie zgadzam się. / To, co powiedziałeś, to nieprawda.


Zatem jeśli zapytasz "Nie lubisz kawy?" po koreańsku, jeśli osoba odpowiadająca nie lubi kawy, po polsku powie "Nie.", ale "네" po koreańsku. A jeśli ta osoba LUBI kawę, odpowie "Tak", ale 아니요" po koreańsku.

커피 좋아해요? [keo-pi jo-a-hae-yo?] = Lubisz kawę?
네. 좋아해요. [ne. jo-a-hae-yo] = Tak, lubię kawę.

커피 좋아해요? [keo-pi jo-a-hae-yo?] = Lubisz kawę?

아니요. 안 좋아해요. [aniyo. an jo-a-hae-yo] = Nie, nie lubię kawy.

커피 안 좋아해요? [keo-pi an jo-a-hae-yo?] = Nie lubisz kawy?

아니요. 좋아해요. [aniyo. jo-a-hae-yo] = Tak, lubię kawę.

커피 안 좋아해요? [keo-pi an jo-a-hae-yo?] = Nie lubisz kawy?

네. 안 좋아해요. [ne. an jo-a-hae-yo] = Nie, nie lubię kawy.

Nie musisz martwić się o pozostałe części powyższych zdań. Po prostu zapamiętaj, że koreański system mówienia TAK i NIE jest różny od polskiego.


네 to więcej, niż po prostu TAK lub TO PRAWDA.

Podczas gdy 네 [ne] jest używane, by wyrazić "Tak" lub "To prawda", jest także używane jako "wypełniacz rozmowy". Gdy posłuchasz rozmowy dwóch Koreańczyków, zauważysz, że mówią oni 네 dość często, nawet gdy nie oznacza to "Tak".

Zatem dwójka ludzi może przeprowadzić następującą konwersację. Wyobraź sobie, że jest w całości po koreańsku.

A: Wiesz co, kupiłem wczoraj tę książkę,
B: 네. [ne]
A: bardzo mi się podoba.
B: 네.
A: Ale była trochę za droga.
B: 네.
A: Wiesz, ile kosztowała?
B: Ile?
A: 100 złotych!
B: 네? [ne?]
A: Dlatego zapłaciłem kartą kredytową.
B: 네...
A: Ale mimo to podoba mi się, bo jest autorstwa Kyeong-eun Choi, jednej z nauczycielek na TalkToMeInKorean.com
B: 네...

Widzimy zatem, że 네 [ne] ma wiele znaczeń. Może oznaczać:

Tak. / To prawda.

ale również

Racja. / Zrozumiałem. / Tu jestem! (gdy ktoś Cię woła) / Rozumiem. / Aha. / itp...

맞아요.
Ponieważ 네 [ne] i 아니요 [aniyo] skupiają się bardziej na zgodzie i jej braku, niż na tym, czy coś jest prawdziwe, czy nie, ORAZ dlatego, że 네 może oznaczać też "Racja." lub "Aha.", Koreańczycy często dodają to wyrażenie, 맞아요 [ma-ja-yo] po 네 [ne].

네, 맞아요. [ne, ma-ja-yo] = Tak, to prawda.

Jest to robione w celu silniejszego wyrażenia tego, że mówimy "Masz rację", zamiast brzmienia, jakbyśmy po prostu pasywnie słuchali i przytakiwali.

Znowu 네.
네 jest niesamowite. Może znaczyć wiele rzeczy, jak na przykład "Co mówiłeś?".

Przypuśćmy, że ktoś Ci coś powiedział, ale nie usłyszałeś tego lub nie uważałeś. Możesz powiedzieć "네?" [ne?] w znaczeniu "Słucham?", "Co mówiłeś?", "Nie usłyszałem". Możesz też używać "네?", by wyrazić zaskoczenie.

A: Kupiłem Ci prezent.
B: 네? [ne?]
A: Powiedziałem, że kupiłem Ci prezent.
B: 네?
A: Nieważne.
B: 네?

<ref>http://talktomeinkorean.com/</ref>