Difference between revisions of "TTMIK niveau 2 les 29"

From Korean Wiki Project
Jump to: navigation, search
m (kleine stijl wijziging.)
m
Line 140: Line 140:
  
 
= Laat me meer zien van dat.
 
= Laat me meer zien van dat.
 +
 +
<br /> <br /> [http://www.koreanwikiproject.com/wiki/TTMIK_niveau_2_les_28 vorige][http://www.koreanwikiproject.com/wiki/TTMIK_niveau_2_les_20 volgende]

Revision as of 19:12, 7 July 2018

Meer / Alles
더 / 다


In deze les behandelen we hoe we alles zeggen in het Koreaans.

- 다 = alles, allen


En we kijken terug op "meer".

- 더 = meer


Waar vele sprekers in het Nederlands en Engels zelfstandig naamwoorden gebruiken en bijvoegelijk naamwoorden, wordt in het Koreaans vaak gebruik gemaakt van bijwoorden en werkwoorden. Dit is soms een probleem bij het vertalen van Koreaans naar het Nederlands. Maar als je de onderstaande uitleg begrijpt, zal dat makkelijker gaan.


Laten we kijken hoe we 다 [da] gebruiken.


Voorbeelden:

1. 다 주세요. = Geef me alles.


2. 다 했어요. = Ik heb alles gedaan. Ik heb het afgemaakt.


3. 다 왔어요?

= Zijn we aangekomen? (letterlijker: Zijn we gekomen tot aan alles?)

= Is iedereen gekomen?


4. 다 살 거예요? = Ga je alles kopen?


In de bovenstaande voorbeelden, lijkt het alsof het woord 다 de functie heeft van het onderwerp of lijdend voorwerp. In het Koreaans echter, kun je 다 beter zien als een bijwoord dat het werkwoord verandert.


커피를 마시다 = koffie drinken


커피를 다 마시다 = alle koffie drinken, maar je zou het beter vertalen als: de koffie ópdrinken.


In de zin 'alle koffie drinken' wordt alle gebruikt om de koffie te beschrijven. In het Koreaans staat 다 voor het werkwoord 마시다 en beschrijft het als een bijwoord de actie koffie drinken.


책을 읽다 = een boek lezen


책 을 다 읽다 = heel het boek lezen, het boek uitlezen


Ook in de bovenstaande zin staat 다 voor het werkwoord 읽다. Lezen wordt uitlezen. 다 wijzigt het werkwoord en 'hoort' niet bij 책, maar bij 읽다.


Hoe zeg je dan heel het boek, als 다 gebruikt wordt om het werkwoord te veranderen, maar je wil juist de nadruk leggen op het boek? Je gebruikt dan: 전체 of 전부. "Het hele boek" is 책 전체 of 책 전부, maar dat zal vaak onnatuurlijk klinken als het niet in de juiste context gebruikt wordt. In de meeste gevallen is het beter om 다 en een werkwoord te gebruiken.

Het gebruik van


Voorbeelden:

1. 더 주세요. = Geef me meer alsjeblieft.


2. 더 있어요. = Er is meer.


3. 더 사고 싶어요. = Ik wil meer kopen.


4. 뭐가 더 좋아요? = Welke is de beste?


Ook voor 더 geldt het gene wat we zeiden bij 다, het verandert de betekenis van het werkwoord. Bijvoorbeeld als je zegt 더 사고 싶어요, heeft de zin letterlijk de betekenis: "ik wil doen meer (de actie van kopen)".


10 분 기다려 주세요. = Wacht 10 minuten alsjeblieft.


10분 더 기다려 주세요. = Wacht 10 minuten meer alsjeblieft. Wacht 10 minuten langer alsjeblieft.


In 'Wacht 10 minuten meer alsjeblieft', een beetje 'Engels' Nederlands, verwijst meer naar minuten, maar je kan het beter vertalen op de tweede manier: Wacht en doe de actie wachten 10 minuten langer.


Voor het gebruik van -보다 en 더, kun je les 21 herhalen.


Voorbeeld zinnen:

1. 전화 다 했어요?

= Ben je klaar met telefoneren?

= Heb je alle telefoongesprekken gedaan?

= Heeft iedereen gebeld?


2. 준비 다 했어요.

= Ik ben klaar met de voorbereiding.

= Ik heb alle voorbereiding gedaan.

= We zijn allemaal voorbereid..


3. 더 보여 주세요.

= Laat me dat vaker zien.

= Laat me meer zien van dat.vorigevolgende