TTMIK niveau 3 les 11

From Korean Wiki Project
Revision as of 21:34, 2 January 2019 by Marc Wentink (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
ㅂ onregelmatig
ㅂ 불규칙Je hebt tot nu toe veel geleerd over werkwoorden in het Koreaans - verbuigingen, regels enzovoort. Maar zoals in elke taal heeft het Koreaans ook enkele afwijkingen, die mensen steeds meer en meer gingen gebruiken en die nu vaste regels zijn.


ㅂ onregelmatig

De ㅂ onregelmatigheid wil zeggen dat als een ㅂ aan het einde van een werkwoordstam wordt gevolgd door een uitgang die begint met een klinker, de ㅂ wordt vervangen door een 오 of 우.


Als de klinker voor de ㅂ een 오 is, dan verandert de ㅂ in een 오.

Als de klinker voor de ㅂ geen 오 is, dan verandert de ㅂ in een 우.


Voorbeeld

돕다 = helpen

= 도 + ㅂ + 다

--> 도 + 오 + 아요 = 도와요


  • Dus: Het is NIET 돕아요


어렵다 = moeilijk zijn

= 어려 + ㅂ + 다

--> 어려 + 우 + 어요. = 어려워요.

[Tegenwoordige Tijd] 어려워요

[Verleden Tijd] 어려웠어요

[Toekomende Tijd] 어려울 거예요


춥다 = Koud zijn

--> 추 + 우 + 어요 = 추워요.

[Tegenwoordige Tijd] 추워요

[Verleden Tijd] 추웠어요

[Toekomende Tijd] 추울 거예요


Andere werkwoorden met dezelfde onregelmatigheid:

눕다 = gaan liggen

굽다 = bakken

덥다 = warm zijn (qua weer)

쉽다 = makkelijk zijn

맵다 = scherp gekruid zijn

귀엽다 = schattig/beminnelijk/lief zijn

밉다 = gehaat/verachtelijk/afschuwelijk zijn

아름답다 = knap zijn


Let op, deze werkwoorden veranderen alleen op deze wijze van vorm, als de uitgang met een klinker begint. Als je uitgangen hebt zoals -는 of -고 dan blijft de ㅂ staan.


Afwijkingen op deze onregelmatigheid


Hoewel deze ㅂ onregelmatigheid van toepassing is op de meeste werkwoorden met een ㅂ, zijn er enkele die deze regel juist niet volgen.


- 입다 = dragen van kleding

- 잡다 = grijpen,vangen

- 씹다 = kauwen

- 좁다 = smal zijn, beperkt zijn

- 넓다 = breed/wijd/groot/veel- omvattend zijn


Deze werkwoorden houden de ㅂ voor de klinker.

Vb.) 입다 --> 입어요 (Niet 이워요)

Vb.) 좁다 --> 좁아요 (Niet 조아요)


Voorbeeld zinnen

1. 이 문제는 어려워요.

= Dit probleem is moeilijk


2. 이거 너무 귀여워요.

= Het is erg mooi, lief


3. 서울은 겨울에 정말 추워요.

= Seoel is echt koud in de winter


4. TTMIK에서 공부하면, 한국어 공부가 쉬워요.

= Als je studeert bij TTMIK, is Koreaans leren gemakkelijk.