TTMIK niveau 3 les 3

From Korean Wiki Project
Revision as of 08:36, 8 July 2018 by Marc Wentink (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
앞, 뒤, 옆, 위, 밑
voor, achter, naast, boven, onderIn deze les bekijken we hoe je de plaats van personen en dingen beschrijft.

Laten we eerst herhalen hoe je vraagt waar iets of iemand zich bevindt. Het woord voor "waar" is 어디, en het werkwoord voor zich ergens bevinden is 있다. In een zin kan je dus vragen: "어디 있어요?". Als je grammaticaal correcter wilt zijn, kan je het deeltje voor plaats, -에, toevoegen en zeggen: 어디에 있어요?

어디 있어요? = 어디에 있어요? = Waar is het? / Waar ben je? / Waar zijn ze?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden leren we nu de volgende vijf woorden:

앞 = voor(kant)
뒤 = achter(kant)
옆 = naast (zijkant)
위 = boven(kant)
밑 = onder(kant)

Gebruik je deze woorden om een plaats ten opzichte van iets anders aan te geven, dan zet je -에 er achter, het grammatica deeltje voor de plaatsbepaling. Eindigt het woord op een medeklinker dan verhuist deze naar de volgende lettergreep. Bijvoorbeeld 앞에 wordt uitgesproken als "a-pè" niet "ap-è".

앞에 = voor
뒤에 = achter
옆에 = naast, bij
위에 = boven, op
밑에 = onder

In het Nederlands staan voorzetsels voor de woorden waar ze op slaan. In het Koreaans komen ze er achter.

Voorbeelden:
자동차 = auto

자동차 앞에 = voor de auto
자동차 뒤에 = achter de auto
자동차 옆에 = naast de auto
자동차 위에 = op de auto
자동차 밑에 = onder de auto

In een zin met 있다:
자동차 앞에 있어요. = Het is voor de auto. / Het bevindt zich voor de auto.
자동차 뒤에 있어요. = Het is achter de auto.
자동차 옆에 있어요. = Het is naast de auto.
자동차 위에 있어요. = Het is op de auto.
자동차 밑에 있어요. = Het is onder de auto.

Zoals je je misschien herinnert zijn er twee grammatica deeltjes voor de plaats bepaling: -에 en -에서. Het deeltje -에 is voor beschrijven van een plaats waar zich iets bevindt, of waar je naartoe gaat. Wil je beschrijven waar een handeling of actie plaatsvindt, dan gebruik je -에서.

Voorbeelden
Vraag: 친구를 어디에서 만날 거예요? = Waar zul je je vrienden ontmoeten?

은행 = bank (-gebouw)

Antwoord: 은행 앞에서 만날 거예요. = Ik zal ze voor de bank ontmoeten.

A: 은행 뒤에서 만날 거예요. = Ik zal ze achter de bank ontmoeten.
A: 은행 옆에서 만날 거예요. = Ik zal ze bij de bank ontmoeten.


소파 위에서 자고 있어요. = Ik ben op de bank/sofa aan het slapen.

나무 밑에서 책을 읽고 있어요. = Ik ben onder een boom een boek aan het lezen.Woordenlijst

자동 = automatisch
자동차/차 = auto
은행 = bank (gebouw)
소파 = bank (sofa)
나무 = boom/houtvorigevolgende