TTMIK seviye 3 ders 18

From Korean Wiki Project
Revision as of 09:24, 26 May 2011 by Efsun (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Bu dersimizde "hiçbir şey ama" yada "sadece" nasıl söylenir ona bakacağız. Zaten "sadece/yalnızca" ifadesini 2.Sezon 15.Bölümde -만 (man) olarak görmüştük.
Bu konuyu iki part halinde sunacağız :


밖에 (pag-ke) + olumsuz fiil
Türkçedeki "-den hariç hiçbir şey" "-den başka hiçbir şey" "dışında hiçbir şey" anlamına gelir.


밖 (pagk) : dışarı/dış
밖에 (pag-ke) : dışında
밖에 + olumsuz fiil : dışında + fiil


Oluşumu :
isim + 밖에 + olumsuz fiil çekim


Örneğin :


콜라(를) 마시다 (kol-la-rıl ma-şi-da) Kola içmek
콜라 밖에 안 마시다 (kol-la pag-ke an ma-şi-da) : Kola dışında bir şey içmem/ kola dışında içmem.


돈(이) 있다 (tu-ni it-da) Para var
돈(이) 없다 (tu-ni ob-da) Para yok
돈 밖에 없다 (tun pag-ke ob-da) Para dışında birşey yok.


만 ve 밖에 değiştirilebilir mi?


Bunun cevabı hem evet hem hayırdır. Bazen değiştirilirler (밖에 kullandığınızda fiili olumsuz yapmak koşuluyla) Ama 밖에 -만 dan daha yaygın kullanılır.
Emir cümlelerinde 밖에 yi kullanamazsınız. Buna -아/어/여 주세요 (benim için yapınız) da dahildir.
Emir cümlelerini -만 ile kullanmalısınız.
(örneğin : 이것만 주세요 ~ Yalnızca bundan veriniz.)
Fiilin anlamı olumsuz olduğunda -만 daha yaygın olarak kullanılır.
(örneğin : 저는 닭고기만 싫어해요. Ben yalnızca tavuktan nefret ederim.)


Örnekler :

한국인 친구가 한 명 밖에 없어요.
han-gu-gin çin-gu-ga han myong pag-ke ob-so-yo.
Koreli arkadaşım 1 kişiden başka yok.


한국인 친구는 한 명 밖에 없어요.
han-gu-gin çin-gu-nın han myong pag-ke ob-so-yo.
Koreli arkadaşım 1 kişiden başka yok. 한국 + 인 ~ 한국인 Koreli


한국어 조금 밖에 못 해요.
han-gu-go cu-gım pag-ke mud he-yo.
Korece birazcık dışında konuşamam. (Birazcık Korece konuşabiliyorum.)


이것 밖에 없어요?
i-god pag-ke ob-so-yo?
Bunun dışında yok mu?


우리 고양이는 참치 밖에 안 먹어요.
u-ri ku-yo-ni-nın çam-çi pag-ke an mo-go-yo.
Kedim tunabalığı dışında bir şey yemez.


왜 공부 밖에 안 해요?
we kung-pu pag-ke an he-yo?
Neden çalışmanın dışında bir şey yapmıyorsun?