TTMIK seviye 3 ders 25

From Korean Wiki Project
Revision as of 21:24, 26 May 2011 by Efsun (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Bu dersimizde -네요 fiil ekinin nasıl kullanıldığını göreceğiz. Korece konuşmalarında birçok kez bu eki duymuşsunuzdur.


Şimdiye kadar gördüğünüz gibi Korecede farklı birçok fiil eki türü var. Hepsinin çok özel kuralları var ve bu bir istisna değil. Yalın bir cümleyi -네요 ile değiştirirseniz, düşüncenizi, izleminizi ya da şaşkınlığınızı ifade edersiniz.


Örneğin bir yemek hakkında sadece “맛있어요” derseniz, yemeğin "lezzetli" olduğu anlamına gelir. Ama “맛있네요” derseniz, bu cümle tatından dolayı etkilendiğinizi, şaşırdığınızı gösterir. Doğru bir tonlamayla “맛있어요” dediğinizde aynı şeye gelebilir ama yazılı olarak aynı farkı taşımaz.


Örnekler :


크다 (kı-da) büyük olmak
크 + 어요 = 커요 (ko-yo) ~ Büyük (Yalın Durum)
크 + 네요 = 크네요 (kı-ne-yo) ~ Büyükmüş. (O kadar büyük olduğunu bilmiyordun ve şaşırdın.)


잘 어울리다 (cal oul-li-da) iyi olmak/iyi uymak (yakışmak)
잘 어울리 + 어요 = 잘 어울려요. (cal oul-lyo-yo) ~ İyi uydu/yakıştı.
잘 어울리 + 네요 = 잘 어울리네요. (cal oul-li-ne-yo) ~ İyi uymuş/yakışmış. (Şaşırdığını gösterir.)


맞다 (mat-da) doğru olmak
맞 + 아요 = 맞아요 (ma-ca-yo) ~ Doğru
맞 + 네요 = 맞네요 (man-ne-yo) ~ Doğruymuş. (İlk kez doğru olanı bulmak)Örnek Cümleler :

여기 있네요!
yo-gi in-ne-yo
Buradaymış.


이 드라마 재미있네요.
i tı-ra-ma ce-mi-in-ne-yo.
Bu drama eğlenceliymiş.

  • (Eğer bu dramanın eğlenceli olduğunu zaten biliyorsanız ve başkasına anlatıyorsanız.

"이 드라마 재미있어요." demelisiniz.)


별로 안 춥네요.
p-yol-lo an çum-ne-yo
O kadar da soğuk değilmiş.


아무도 안 왔네요.
a-mu-do an an-ne-yo.
Hiç kimsede gelmemiş.


벌써 11월이네요.
pol-so şi-bil-wol-i-ne-yo.
Nihayet Kasım ayı!