TTMIK seviye 3 ders 7

From Korean Wiki Project
Revision as of 10:37, 6 June 2011 by Efsun (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Bu bölümde iki ya da daha fazla fiili bağlamakta kullanabileceğiniz bir başka fiil ekini göreceğiz. Önceki derslerde -고 ekini öğrendik. -고 bağımsız eylemleri bağlar ve bir cümlede bildirir. Ama birbirleri arasında güçlü bir mantıksal ilişki içinde olmaları zorunlu değildir. Bu bölümde 아/어/여+서 fiil ekini göreceğiz. Fiiller arasındaki mantıksal ilişkiyi gösteren 아/어/여+서 fiil ekleri.


2.Sezon 3.Bölümdeki 그리고 ve 그래서 eklerini hatırlıyor musunuz? 그리고 ve 그래서 bu nedenle/bu yüzden anlamına geliyor. Fiil eki olan 고 그리고 ile aynı anlamda ve fiil eki olan 아/어/여+서 그래서 ile aynı anlamdadır.
아/어/여+서 kullanımına detaylı bakalım :


먹다 ~ mog-da ~ yemek
먹 (fiil kökü) + 어서 = 먹어서 ~ mo-go-so


만들다 ~ man-dıl-da ~ yapmak
만들 (fiil kökü) + 어서 = 만들어서 ~ man-dı-ro-so


하다 ~ ha-da ~ yapmak
하 (fiil kökü) + 여서 = 해서 ~ he-so


오다 ~ o-da ~ gelmek
오 (fiil kökü) + 아서 = 와서 ~ wa-so


Kullanımı :


1. Neden + -아/어/여서 + sonucu
2. Eylem + -아/어/여서 + eylemden sonra meydana gelen başka bir eylem
3. Eylem + -아/어/여서 + eylem sonrası amacı veya planı
4. Bazı sabit ifadeler


Kullanımlarla ilgili örnekler :


1. Neden + -아/어/여서 + sonucu


비가 오다 (yağmur yağıyor) + 못 가다 (gidemem)
비가 와서 못 가요. ~ pi-ga wa-so mud ka-yo. ~ Yağmur yağdığı için gidemem./Yağmur yağıyor bu yüzden gidemem.
비가 와서 못 갔어요. ~ pi-ga wa-so mud kas-so-yo. ~ Yağmur yağdığı için gidemedim.


오늘은 바빠요. (bugün meşgulüm) + 영화를 못 봐요. (sinema izleyemem)
오늘은 바빠서 영화를 못 봐요. ~ o-nı-rın pap-pa-so yong-hwa-rıl mod pa-yo. ~ Bugün meşgulüm bu yüzden sinema izleyemem.


만나다 (tanışmak/buluşmak) + 반갑다 (memnun olmak)
만나서 반갑습니다. (Resmi) ~ man-na-so pan-gap-sum-ni-da. ~ Tanıştığım için memnun oldum.
만나서 반가워요. ~ man-na-so pan-ga-wo-yo. ~ Tanıştığım için memnun oldum.2. Eylem + -아/어/여서 + eylemden sonra meydana gelen başka bir eylem


공원에 가다 (parka gitmek) + 책을 읽다 (kitap okumak)
공원에 가서 책을 읽을 거예요. ~ kong-wo-ne ka-so çe-gıl il-gıl ko-ye-yo. ~ Parka gidip kitap okuyacağım.
Burada" Parka gidiyorum bu yüzden kitap okuyacağım" anlamı YOKTUR.


친구를 만나다 (arkadaşla buluşmak) + 밥을 먹다 (yemek yemek)
친구를 만나서 밥을 먹었어요. ~ çin-gu-rıl man-na-so pa-bıl mo-gos-so-yo. ~ Arkadaşımla buluşup yemek yedik.
친구를 만나서 밥을 먹을 거예요. ~ çin-gu-rıl man-na-so pa-bıl mo-gıl ko-ye-yo. ~ Arkadaşımla buluşup yemek yiyeceğim.
Bu cümle "Arkadaşımla buluştum bu yüzden yemek yedik" anlamına gelebilirdi. Ama çoğu durumda "Arkadaşımla buluştum VE SONRA birlikte yemek yedik" anlamına gelecektir.


3. Eylem + -아/어/여서 + eylem sonrası amacı veya planı


돈을 모으다 (para biriktirmek) + 뭐 하다 (ne yapmak)
돈을 모아서 뭐 할 거예요? ~ to-nıl mo-a-so mo hal ko-ye-yo? ~ Para biriktirip ne yapacaksın?/para biriktirince ne yapacaksın?


케익을 사다 (kek almak) + 친구한테 주다 (arkadaşına vermek)
케익을 사서 친구한테 줄 거예요. ~ ke-i-gıl sa-so cin-gu-han-te cul ko-ye-yo. ~ Kek alıp arkadaşıma vereceğim.


4. Bazı sabit ifadeler


에 따라서 ~ e ta-ra-so ~ e göre
계획에 따라서 진행하겠습니다. ~ k-ye-he-ge ta-ra-so cin-heng-ha-ges-sım-ni-da. ~ Plana göre ilerleyeceğim.


예를 들어서 ~ ye-rıl tı-ro-so ~ örneğin
예를 들어서, 이렇게 할 수 있어요. ~ ye-rıl tı-ro-so i-roh-ke hal su is-so-yo. ~ Örneğin böyle yapabilirsin.Örnekler :


한국에 가서 뭐 할 거예요?
han-gu-ge ka-so mo hal ko-ye-yo?
Koreye gidince ne yapacaksın?


서울에 와서 좋아요.
se-ur-re wa-so co-ha-yo.
Seul'e geldiğim için memnunum.


술을 너무 많이 마셔서 머리가 아파요.
su-rıl no-mu man-hi maş-şyo-so mo-ri-ga ap-pa-yo.
İçkiyi çok içtiğim için başım ağrıyor.


비가 와서 집에 있었어요.
pi-ga wa-so ci-be is-sos-so-yo.
Yağmur yağdığı için evdeydim.


요즘에 바빠서 친구들을 못 만나요.
yo-ci-me pap-pa-so çin-gu-du-rıl mud man-na-yo.
Son günlerde meşgul olduğum için arkadaşlarımla görüşemedim.


열심히 공부해서 장학금을 받을 거예요.
yol-şim-hi kung-pu-he-so can-hag-gı-mıl pa-dıl ko-ye-yo.
Sıkı çalıştığım için burs alacağım.


한국어가 너무 재미있어서 매일 공부하고 있어요.
han-gu-go-ga no-mu ce-mi-is-so-so me-il kung-pu-ha-gu is-so-yo.
Korece çok eğlenceli olduğu için hergün çalışıyorum.