TTMIK seviye 6 ders 2

From Korean Wiki Project
Revision as of 17:16, 3 October 2011 by Esmara (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Bu dersimizde "…hakkında ne düşünüyorsun?" Korece nasıl söylenir bakalım. Önceki dersimizde "Peki ya..?/Ne dersin?/…nasıl?" anlamındaki 어때요? (ot-te-yo?) ifadesini tanıttık. Bazen bu 어때요? İfadesi "Ne düşünüyorsun?" anlamında kullanılabilir.


어때요?

(ot-te-yo?)

Nasıl?

Ne dersin?

Ne düşünüyorsun?


Ama cümleye biraz daha detay eklemek istediğinizde "isim + ne düşünüyorsun?" "fiil + ne düşünüyorsun?" demek istediğinizde farklı bir ifade kullanmanız gerekmektedir.


Korece'de "Ne düşünüyorsun?" demenin çeşitli yolları vardır. Ama burada en yaygın kullanılan iki ifadeye bakalım.


1. 어떻게 생각해요?

(ot-to-ke seng-gag-he-yo?)

Ne düşünüyorsun?


2. 어떤 것 같아요?

(ot-ton got kat-ta-yo?)

Ne düşünüyorsun?


İngilizcede birinin düşüncesinin ne olduğunu ya da belirli bir konu hakkında düşüncelerinin ne olduğunu sormak için "what" kelimesini kullanırsınız ama Korecede birinin konuya bakışının nasıl olduğunu ya da birşey için düşüncesinin nasıl olduğunu sormak için "nasıl" kelimesini kullanırsınız.


Nasıl olmak için asıl fiil 어떻다 (ot-to-da) 'dır ve zarf haline getirdiğinizde 어떻게 (ot-to-ke) olur.


어떻게 생각해요? kelime anlamı "Nasıl düşünüyorsun?" 'dur.


어떤 것 같아요? Kelime anlamır "Nasıl görünüyor?" ya da "Göründüğüyle ilgili düşüncen ne tür?"'dür.


(**-(으/느)ㄴ 것 같다 tekrar incelemek için 3.Seviye 9. Derse dönünüz.)


İSİM + HAKKINDA ne düşünüyorsun?

Korece "hakkında" ifadesi -에 대해서 (e te-he-so) dur.

Okul hakkında = 학교에 대해서

Benim hakkımda = 저에 대해서 (resmi), 나에 대해서 (gayri resmi)

Ne hakkında = 뭐에 대해서

_______ hakkında ne düşünüyorsun?

_______ 에 대해서 어떻게 생각해요?

_______ 어떤 것 같아요?


FİİL + HAKKINDA ne düşünüyorsun?

"Hakkında / -에 대해서” kullanmak yerine, fiili -는 것 (nın got) ile isim şekline değiştirmeniz gerekmektedir.

이렇게 하다 = böyle yapmak

→ “이렇게 하는 것”에 대해서 = bu şekilde yapmak hakkında


물어보다 = sormak

→ “물어보는 것”에 대해서 = sormak hakkında


Örnek Cümleler

1. 이 책에 대해서 어떻게 생각하세요?

(i çe-ge te-he-so ot-to-ke seng-gak-ha-se-yo?)

Bu kitap hakkında ne düşünüyorsun?


이 책 어떤 것 같아요?

(i çeg ot-ton got kat-ta-yo?)

Bu kitap hakkında ne düşünüyorsun?


2. 어릴 때 유학을 가는 것에 대해서 어떻게 생각하세요?

(o-ril te yu-ha-gıl ka-nın ko-se te-he-so ot-to-ke seng-gak-ha-se-yo?)

Genç yaşta yurt tışı eğitime gitmek hakkında ne düşünüyorsun?


어릴 때 유학 가는 거, 어떤 것 같아요?

(o-ril te yu-hag ka-nın ko ot-ton got kat-ta-yo?)

Genç yaşta yurt tışı eğitime gitmek hakkında ne düşünüyorsun?


3. 제 아이디어에 대해서 어떻게 생각하세요?

(ce a-i-di-o-e te-he-so ot-to-ke sen-gak-ha-se-yo?)


Fikrim hakkında ne düşünüyorsun?

제 아이디어 어떤 것 같아요?

(ce a-i-di-o ot-ton got kat-ta-yo?)

Fikrim hakkında ne düşünüyorsun?TTMIK.png
Bu PDF TalkToMeInKorean.com adresinde yer alan MP3 audio dersler ışığında hazırlanmıştır. Korece öğrenimini yaygınlaştırmak amacı ile ücretsiz olarak paylaşımı açıktır. Soru ve görüşleriniz için TalkToMeInKorean.com adresini ziyaret ediniz.Bu çeviri hizmeti TalkToMeInKorean.com ve KoreanWikiProject.com ortak projesidir.