TTMIK seviye 6 ders 20

From Korean Wiki Project
Revision as of 14:54, 12 October 2011 by Esmara (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Bu seride bugüne kadar daha çok, daha rahat ve daha esnek Korece cümle yapmak için kendinizi eğitmek için öğrendiğiniz dilbilgisi kuralları ve ifadelerini nasıl kullanabileceğinize odaklanıyoruz.


Bu dersimize 3 anahtar cümleyle başlayacağız, bu cümlelerin bölümlerini değiştireceğiz böylelikle ezberinizde bu aynı üç cümle olmayacak. Kurabildiğiniz Korece cümlelerle ilgili mümkün olabildiğince esnek olabilmenizi istiyoruz.


Anahtar Cümle 1

쇼핑도 할 겸, 친구도 만날 겸, 홍대에 갈 수도 있어요.

(şyo-ping-do hal gyom, çin-gu-do man-nal gyom hon-de-e- kal su-do is-so-yo.)

Alışveriş yapmak içinde, arkadaşımla buluşmak içinde, Hongdae'a gidebilirimde.


Anahtar Cümle 2

내일 다시 오거나, 아니면 다른 사람에게 부탁할게요.

(ne-il ta-şi o-go-na, a-nim-yon ta-rın sa-ra-me-ge pu-tag-hal-ke-yo.)

Yarın yine geleceğim ya da başkasına soracağım. (bir iyilik yapmasını isteyeceğim.)


Anahtar Cümle 3

그러니까, 누구하고 같이 갈 거라고요?

(kı-ro-nig-ka nu-gu-ha-go kat-çi kal ko-ra-go-yo?)

Yani, kiminle birlikte gideceğini söylüyorsun?


Anahtar Cümle 1 ile Açılım & Değişiklik Pratiği

Asıl Cümle

쇼핑도 할 겸, 친구도 만날 겸, 홍대에 갈 수도 있어요.

Alışveriş yapmak içinde, arkadaşımla buluşmak içinde, Hongdae'a gidebilirimde.

1.

친구도 만날 겸 = arkadaşımla buluşmak içinde

공부도 할 겸 = çalışmak içinde

인사도 할 겸 = selam demek içinde

가격도 알아볼 겸 = fiyatları kontrol etmek içinde

2.

홍대에 갈 수도 있어요. = Hongdae gidebilirimde

친구를 만날 수도 있어요. = Arkadaşlarımla buluşabilirimde

제 친구가 알 수도 있어요. = Arkadaşım bilebilirde

다시 올 수도 있어요. = Tekrar gelebilirimde


Anahtar Cümle 2 ile Açılım & Değişiklik Pratiği

Asıl Cümle

내일 다시 오거나, 아니면 다른 사람에게 부탁할게요.

Yarın yine geleceğim ya da başkasına soracağım. (bir iyilik yapmasını isteyeceğim.)

1.

내일 다시 오거나 = yarın yine geleceğim ya da

친구를 만나거나 = arkadaşımla buluşacağım ya da

친구한테 물어보거나 = arkadaşıma soracağım ya da

여기에서 기다리거나 = burada bekleyeceğim ya da

2.

아니면 다른 사람에게 부탁할게요. Ya da başkasına soracağım.

아니면 나중에 다시 할게요. = Ya da daha sonra tekrar yapacağım.

아니면 그냥 제가 할게요. = Ya da sadece kendim yapacağım.

아니면 여기에 있을 수도 있어요. = ya da burada olabilirim.


Anahtar Cümle 3 ile Açılım & Değişiklik Pratiği

Asıl Cümle

그러니까, 누구하고 같이 갈 거라고요?

Yani, kiminle birlikte gideceğini söylüyorsun?

1. 그러니까, 누구하고 갈 거예요? = Yani, kiminle gideceksi?

그러니까 이거 뭐예요? = Demek istediğim, bu nedir?

그러니까 혼자 왔다고요? = Yalnız geldiğini mi söylüyorsun?

그러니까 제가 안 했어요. = Demek istediğim, ben yapmadım.

2.

누구하고 같이 갈 거라고요? = Kiminle birlikte geldim dedin? / Yine kiminle geldin?

언제 할 거라고요? = Ne zaman yaptın dedin? /Yine ne zaman yaptın?

이게 뭐라고요? = Bu ne dediniz?/TTMIK.png
Bu PDF TalkToMeInKorean.com adresinde yer alan MP3 audio dersler ışığında hazırlanmıştır. Korece öğrenimini yaygınlaştırmak amacı ile ücretsiz olarak paylaşımı açıktır. Soru ve görüşleriniz için TalkToMeInKorean.com adresini ziyaret ediniz.Bu çeviri hizmeti TalkToMeInKorean.com ve KoreanWikiProject.com ortak projesidir.