TTMIK seviye 6 ders 24

From Korean Wiki Project
Revision as of 20:59, 22 February 2013 by Esmara (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

İngilizcede bir eylemi ya da durumu vurgulamak istediğinizde ya fiile tonlamada daha vurgu yaparak ya da fiilin önüne "do" kelimesini ekleyerek yaparsınız.


Örnek 1

A: Kolay değil.

B: Hayır KOLAY!


Örnek 2

A: Neden oraya gitmedin?

B: GİTTİM ama erken döndüm.


Örnek 3

A: Yapabileceğini düşünüyor musun?

B: YAPABİLİRİM ama yapmak istemiyorum.


Bu dersimizde Korece'de bunları nasıl ifade edeceğimize bakalım.

Bunu yapmanın en basit yolu tonlamayı değiştirmektir.

A: 왜 안 했어요? (oe an hes-so-yo?) = Neden yapmadın?

B: 했어요! (hes-so-yo!) = YAPTIM!

Yukarıdaki diğer kişiyle uzlaşamadığınız/aynı fikirde olmadığınız ya da farklı gerçekleri sunduğunuz zamandır.

Ama cümlemize bazı durumlar/şartlar eklemek istiyorsanız ve "Yaptım ama..." ya da "Seviyorum ama.." demek istiyorsanız farklı bir fiil son eki kullanmanız gereklidir.


Örnek 1

A: So you didn’t even do it? (Bunu bile mi yapmadın?)

B: I did!! I DID do it, but I had some help. (Yaptım!!!YAPTIM ama biraz yardım aldım.)


Örnek 2

A: Can you do it? (Bunu yapabilir misin?)

B: I COULD do it, but I don’t want to do it. (YAPABİLİRİM ama yapmak istemiyorum.)


Şimdi Korece'de bunları nasıl ifade edeceğimize bakalım.

Anahtar “-기는”' dır. Bu isimleştirme eki -기 ayrıca konu eki -는'dır. Konu eki zıtlığı göstermek için kullanılır.

Örnek 1

갔어요. (kas-so-yo.) = Gittim.

→ 가기는 갔어요. (ka-gi-nın kas-so-yo.) = GİTTİM ama… (Gitmesine gittim.)

→ 가기는 했어요. (ka-gi-nın hes-so-yo.) = GİTTİM ama...

→ 가기는 갔는데, 일찍 왔어요. (ka-gi-nın kan-nın-de il-çig was-so-yo.) = GİTTİM ama erken geldim. (GİTMESİNE GİTTİM ama…)

→ 가기는 갈 거예요. (ka-gi-nın kal ko-ye-yo.) = Gideceğim ama… (Gitmesine gideceğim.)


Örnek 2

봤어요. (poas-so-yo.) = Gördüm.

→ 보기는 봤어요. (po-gi-nın po-as-so-yo.) = Gördüm ama … (Görmesine gördüm.)

→ 보기는 했어요. (po-gi-nın hes-so-yo.) = GÖRDÜM ama …

→ 보기는 봤는데 기억이 안 나요. (po-gi-nın poan-nın-de ki-o-gi an na-yo.) = GÖRDÜM ama hatırlamıyorum. (GÖRMESİNE GÖRDÜM ama…)


"YAPABİLİRİM ama…" nasıl denir

Birşeyi yapabildiğinizi söylemek için -(으)ㄹ 수 있다 yapısını kullanırsınız. Ama burada -(으)ㄹ 수 bir İSİM GRUBU'dur kelime anlamı "birşey yapmak için yol" ya da "olasılık/yetenek" 'dir Tekrar isim haline getirmeden SADECE konu ekini kullanabilirsiniz. Zaten bu bir isimdir.

할 수 있어요. (hal su is-so-yo.) = Yapabilirim.

→ 할 수는 있어요. (hal su-nın is-so-yo.) = YAPABİLİRİM ama…

→ 할 수는 있는데, 안 하고 싶어요. (hal su-nın in-nın-de an ha-go şip-po-yo.) = YAPABİLİRİM ama yapmak istemiyorum.

→ 할 수는 있는데, 조건이 있어요. (hal su-nın in-nın-de co-go-ni is-so-yo.) = YAPABİLİRİM ama bir şartım var.


Daha Fazla Örnek Cümle

1. 어제 친구를 만나기는 했는데, 금방 헤어졌어요.

(o-ce çin-gu-rıl man-na-gi-nın hen-nın-de kım-pang he-oc-yos-so-yo.)

Dün arkadaşımla buluştum ama çabucak/kısa sürede ayrıldık.


2. 시간 맞춰서 도착하기는 했는데, 준비를 못 했어요.

(şi-gan mat-çuo-so to-çag-ha-gi-nın hen-nın-de cug-bi-rıl hes-so-yo.)

Zamanında vardım ama hazırlanamadım.


3. 읽기는 읽었는데 이해가 안 돼요.

(il-gi-nın il-gon-nın-de i-he-ga an toe-yo.)

Okumasına okudum ama anlamadım.


4. 좋기는 좋은데, 너무 비싸요.

(co-gi-nın co-ın-de no-mu pis-sa-yo.)

Güzel olmasına güzel ama pahalı.


5. 맛있기는 맛있는데, 좀 짜요.

(ma-şit-gi-nın ma-şin-nın-de com ça-yo.)

Lezzetli olmasına lezzetli ama biraz tuzlu.TTMIK.png
Bu PDF TalkToMeInKorean.com adresinde yer alan MP3 audio dersler ışığında hazırlanmıştır. Korece öğrenimini yaygınlaştırmak amacı ile ücretsiz olarak paylaşımı açıktır. Soru ve görüşleriniz için TalkToMeInKorean.com adresini ziyaret ediniz.Bu çeviri hizmeti TalkToMeInKorean.com ve KoreanWikiProject.com ortak projesidir.