Talk:Hangeul step 1/nl

From Korean Wiki Project
< Talk:Hangeul step 1
Revision as of 03:19, 4 July 2010 by DigitalSoju (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

I was planning on making some changes to step 1, so I was hoping you guys would skip step 1 for now. Guess you didn't see my message on the facebook page. Anyway it's not a problem. Great job so far ^^ --DigitalSoju 14:24, 6 June 2010 (PDT)


Old version

Help · Cheat Sheet · Community portal

Registreren/inloggen

Inleiding

TTMIK.png

Welkom. De basis van het Koreaanse schrift heb je, anders dan die van het Japanse en Chinese, in een paar uur onder de knie. Je kunt Koreaanse woorden alleen maar juist uitspreken als je gebruik maakt van het Koreaanse schrift. Niet alle klanken van het Nederlands komen overeen met die van het Koreaans, dus is het meestal niet handig om gebruik te maken van Romanisatie. We hebben een zesstappenplan ontwikkeld en maken gebruik van diverse methoden om iedereen het Koreaanse schrift snel en effectief te leren. Dit is een samenwerkingsproject van het Korean Wiki Project en TalktomeinKorean.com. We zijn op zoek gegaan naar de juiste mensen om de Hangeul-klanken in te spreken en zij hebben vrijwillig aan dit project meegewerkt. We willen hen hartelijk danken voor hun inzet en hulp.

Er zijn vanaf 17 februari 2010 Stappen beschikbaar. Je kunt het beste de stappen tot en met Stap 3 doen, de test maken en daarna stoppen bij Stap 4. Stap 5 en Stap 6 zijn nog niet beschikbaar, maar daar wordt op dit moment aan gewerkt. In de toekomst komt er ook een Stap 7 met meer diepgaande informatie over de uitspraak.

Als je problemen, opmerkingen of vragen hebt over dit deel kun je hier een reactie achterlaten. (Je hoeft daarvoor geen account aan te maken.)

Geschiedenis in het kort

Zie volledig artikel bij Het ontstaan van Hangeul

Een bladzijde uit de Hunmin Jeong-eum Eonha

Het Hangeul werd onder Sejong de Grote ingevoerd en was rond 1444 voltooid. Tot die tijd, en zelfs nog daarna, werd er in Chinese tekens geschreven, waardoor lezen en schrijven was voorbehouden aan de koninklijke en bestuurlijke elite. Koning Sejong wilde een eigen schrift voor Korea, dat eenvoudig door iedereen geleerd kon worden, zelfs door het gewone volk. Toen het Hangeul er eenmaal was, werd gezegd dat het leren ervan zo eenvoudig was dat een wijze man het 's ochtends en een domme man 's avonds doorhad. Om die reden heeft de Koreaanse aristocratie zich een tijd afgezet tegen het Hangeul. Zij was namelijk van mening dat alleen de sociale bovenlaag van de bevolking het recht zou moeten hebben om te leren lezen en schrijven.

Sinds de introductie van het Hangeul is er veel aan het schrift geschaafd. Het Koreaans heeft tijdens de Japanse bezetting van begin negentiende eeuw een grote hervorming ondergaan, waarbij nu archaïsche letters zijn verwijderd en diverse regels zijn veranderd.

Lees voor meer informatie over Hangeul dit wikipedia-artikel. Wie Koreaanse gebarentaal wil leren kan kijken op de bladzijde over gebarentaal.

Letters

Koreaans verschilt zeer van andere Aziatische talen omdat het gebruik maakt van in karaktervorm gerangschikte letters. Net als in het Nederlands worden letters opgedeeld in medeklinkers en klinkers.

Medeklinkers

De letters voor de medeklinkers worden onderverdeeld in vijf groepen, elk met een basisvorm en een of twee letters die zijn afgeleid van die vorm en die gemaakt worden door extra strepen toe te voegen. De basisvormen vertegenwoordigen de positie van de tong, het gehemelte, de tanden en de keel tijdens het vormen van de klanken. Medeklinkerclusters komen niet vaak voor en kunnen alleen op de positie van de ondermedeklinker van een lettergreep staan.


Klinkers

Koreaanse klinkers kunnen niet los geschreven worden maar moeten vergezeld gaan van een medeklinker. Als er in een lettergreep alleen een klinker wordt uitgesproken dient de medeklinker "ㅇ" als stille plaatsaanduider voor de medeklinkerpositie. Waarom moet er in het Koreaans altijd een medeklinker bij een klinker? Denk aan het concept van yin en yang. Bijvoorbeeld, om de klank ㅏ in een woord te maken moet hij geschreven worden als 아, waarbij ㅇ de stille medeklinker is die als plaatsaanduider voor de medeklinker dient.


Structuur

De structuur van het Hangeul valt het eenvoudigst te omschrijven als een combinatie van een letterschrift zoals de Nederlandse taal en een karakterschrift zoals het Chinees. Koreaanse lettergrepen worden gerangschikt in blokken van letters met een beginmedeklinker (genaamd Cho (Hangeul: needed)), een middenklinker (genaamd Jung (Hangeul: needed)) en een optionele eind- of ondermedeklinker (genaamd de batchim (Hangeul: 빋침)). Een lettergreepblok bestaat minimaal uit twee letters, waaronder een medeklinker en een klinker.

  • ㄱ + ㅏ = 가
  • ㄴ + ㅜ + ㄴ = 눈

Mogelijke lettergreepcombinaties

Nu gaan we een paar letters leren (jamo (Hangeul: needed))!

Volgende.png