Difference between revisions of "Test page"

From Korean Wiki Project
Jump to: navigation, search
(Topic marking particles)
(With BR now)
Line 6: Line 6:
 
==With BR now==
 
==With BR now==
 
<font color=DeepSkyBlue>'''은'''</font> [eun] / <font color=DeepSkyBlue>'''는'''</font> [neun]<br>
 
<font color=DeepSkyBlue>'''은'''</font> [eun] / <font color=DeepSkyBlue>'''는'''</font> [neun]<br>
O principal papel das partículas tópico de marcação é <font color=DeepSkyBlue>'''deixar as outras pessoas saberem o que estão falando'''</font> ou vai falar, e partículas tópico de marcação são ligadas depois de substantivos.<br>
+
O bu bir deneme örneği tópico de marcação é <font color=DeepSkyBlue>'''deixar as outras pessoas saberem o que estão falando'''</font> ou vai falar, e partículas tópico de marcação são ligadas depois de substantivos.<br>
 
<font color=deeppink>'''Palavras terminadas com consoante + -은'''</font><br>
 
<font color=deeppink>'''Palavras terminadas com consoante + -은'''</font><br>
 
<font color=deeppink>'''Palavras terminadas com vogal + -는''' </font><br>
 
<font color=deeppink>'''Palavras terminadas com vogal + -는''' </font><br>

Revision as of 21:08, 9 March 2011

Sa araling ito, ating matututunan ang tungkol sa "topic marking particles" at "subject marking particles" ng wikang Korea. Karamihan ng mga wika ay walang "subject marking particles" o "topic marking particles" sa kanilang pangungusap, kaya ang ganitong konsepto ay maaaring bago, pero kapag nasanay ka na dito, malaki ang maitutulong na malaman ang mga "particles" na ito.

Topic marking particles

ga ngerti

With BR now

[eun] / [neun]
O bu bir deneme örneği tópico de marcação é deixar as outras pessoas saberem o que estão falando ou vai falar, e partículas tópico de marcação são ligadas depois de substantivos.
Palavras terminadas com consoante + -은
Palavras terminadas com vogal + -는

Exemplos:

  • 가방 [ga-bang] + 은 [eun]
  • 나 [na] + 는 [neun]

Skip 1 line

Now skip 2 lines

Now Skip 3 lines


Ok