Hangeul step 2/pl

From Korean Wiki Project
Jump to: navigation, search
Help · Cheat Sheet · Community portal

Register/Login

Back.png Next.png

Czy przeskoczyłeś do lekcji 2?

Czy przeskoczyłeś do lekcji drugiej, ponieważ chciałeś od razu zacząć uczyć się alfabetu? Nie powinieneś tego robić! Zalecamy Ci wrócić do lekcji pierwszej step 1 i przeczytać informacje ogóle o Hangeul, gdyż jest tam kilka istotnych szczegółów, które mogą przydać Ci się później.

Wprowadzenie

Spółgłoska w parze z poziomą samogłoską oraz spółgłoska w parze z pionową samogłoską

Teraz, będziemy przedstawiać spółgłoskę z samogłoską w parze, jako że spółgłoska nie może być zapisywana oddzielnie. Lekcje od drugiej do czwartej są w zupełności poświęcone spółgłoskom połączonym z samogłoskami poziomymi i pionowymi. W tej lekcji nauczysz się:

Musisz jednak zwrócić uwagę na to, że niektóre z plików są zapętlone, więc musisz je sam zatrzymywać, kiedy będziesz potrzebował.


Lekcja 2

ㅏ (samogloska)

ㄱ (spółgłoska)

ㅏ.jpg

To jest pionowa samogłoska pisana z prawej strony spółgłoski. Wymawiana jak <a> w słowie <art> lub francuskie <a> w <ami>. Symbol IPA: /a/. Aby uzyskać więcej informacji o tej literze, kliknij .

Mężczyzna
Kobieta
link=ㄱ}

Tę literę wymawia się jako coś pomiędzy G i K, na początku słowa. Jest bezdźwięczne jak K ale wymawiane bez większego wydechu powietrza, jak G. Pomyśl o <k> w <skill>. Jednakże, jeśli znajdziesz pomiędzy samogłoskami, ㄱstaje się dźwięcznym /g/. Symbol IPA: /k/ /g/. Aby uzyskać więcej informacji o tej literze, kliknij .Ćwiczenie


ㅜ (samogloska)

ㄴ (spółgłoska)

ㅜ.jpg

Ten dźwięk przypomina “ooh” podobne do 'moon' lub 'blue', podobne również do Hiszpańskiego (i.e. usted w "usted"). To jest pozioma samogłoska pisana pod spółgłoską. Symbol IPA: /u/. Aby uzyskać więcej informacji o tej literze, kliknij .

Mężczyzna
Kobieta
link=ㄴ}

Ten dźwięk jest taki sam, jak angielskie N. Symbol IPA: /n/. Aby uzyskać więcej informacji o tej literze, kliknij .Ćwiczenie


ㅗ (samogloska)

ㅁ (spółgłoska)

ㅗ.jpg

Wymawiane jak Kanadyjskie I Szkockie O. Wiele osób nie wymawia aw-oo or o-oo jak Amerykanie i nie mówi ay-oo jak Londyńczycy. Jest to prosta głoska"o", krótka, ale nie tak jakㅜ. To jest pozioma samogłoska pisana poniżej spółgłoski.Symbol IPA: /o/. Aby uzyskać więcej informacji o tej literze, kliknij .

Mężczyzna
Kobieta
link=ㅁ}

Ta spółgoska jest taka, jak angielskie M. Symbol IPA: /m/. Aby uzyskać więcej informacji o tej literze, kliknij .Ćwiczenie


ㅣ (samogloska)

ㄷ (spółgłoska)

ㅣ.jpg

Ten dźwięk jest “podobny” do 'ee' dźwięku w 'see' lub 'free.'Jest troszkę szybszy, może bardziej jak <y> w<happy> ale nie jak szkockie "happay." Jest to pionowa samogłoska pisanapo prawej stronie spółgłoski.Symbol IPA: /i/. Aby uzyskać więcej informacji o tej literze, kliknij .

Mężczyzna
Kobieta
link=ㄷ}

Wymawiane pomiędzy T a D na początku słowa. Jest bezdźwięcznej jak T i wymawiane na bezdechu, jak D. Myśl o ㄷ jak o <t> w wyrazie <stop>. Jednakże, kiedy znajdzie się pomiędzy samogłoskami, brzmi bardziej jak /d/.Symbol IPA: /t/ /d/. Aby uzyskać więcej informacji o tej literze, kliknij .Ćwiczenie


ㅇ (consonant)

link={{{link}}}

ㅇnie przedstawia żadnego dźwięku, kiedy jest umieszczone na początku sylaby. W zamian, działa jako wypełnienie miejsca samogłosek, ponieważ nie mogą być one pisane pojedynczo.Jednakże, jeśliㅇ jest na końcu (u dołu), jest dźwiękiem NG, eg 'sing' lub 'wrong', ale to nie może być omówione przed step 5w tej lekcji.Na razie. Myśl o tym jak o wypełnieniu miejsca spółgłoski, kiedy trzeba napisać samą samogłoskę.Symbol IPA: /./ /ŋ/. Aby uzyskać więcej informacji o tej literze, kliknij .Ćwiczenie

Przykłady

Word Dźwięk
가구 (meble)
가나다 (alfabet koreański, abc)
가다 (iść)
가두다 (blokować, ograniczać)
고구마 (słodki)
고기 (mięso)
고모 (siostra taty) <!—ciocia -->
구두 (pantofle, obuwie)
기도 (modlitwa)
나가다 (wychodzić)
나누다 (podzielić)
나무 (drzewo)
나오다 (wychodzić)
나이 (wiek)
누가 (kto)
누구 (kto)
누나 (starsza siostra)
다가가다 (zbliżać się do kogoś)
다니다 (iść do szkoły/pracy itd.)
도구 (instrument, narzędzie)
마다 (każdy)
마디 (połączenie, węzeł)
모기 (komar)
아기 (małe dziecko, niemowlę)
아마도 (może, pewnie)
아우 (młodszy brat męższyzny - już nieużywane)
아이 (dziecko)
오다 (przychodzić)
오이 (ogórek)
이기다 (wygrać)
이모 (siostra mamy)

Pisanie

Znaki pisane są w ustalonej kolejności.Litery koreańskie pisane są od lewej do prawej,z góry do dołu. Pamiętając, że kolejnosc pisania jest ważna, ćwicz ją.

ㄱ stroke order.png
ㄱ pisane tak, gdy jest w połączeniu z poziomą samogłoską, jak ㅗ lub ㅜ.
ㄱ stroke order2.png
ㄱ pisane tak, gdy jest w połączeniu z pionową samogłoską taką, jak ㅏ lub ㅣ.
ㄴ stroke order.png
ㄴpisane podobnie do L.
ㅁ stroke order.png
nie daj się zmylić , ㅁ jest pisane jak pudełko.
ㄷ stroke order.png
ㄷpisane dwoma ruchami, nie pisz jak 'C.'
ㅇ stroke order.png
ㅇpisane tak samo, jak 'O' w naszym alfabecie.
ㅏ stroke order.png
ㅏjest pisane dwoma ruchami.
ㅜ stroke order.png
ㅗ stroke order.png
ㅣ stroke order.png
Jedna prosta linia od gory do dołu.

Video

Obejrz tę lekcję na kanale youtube talktomeinkorean.com kanale youtube:

Back.png Next.png