Poziom 1 lekcja 6

From Korean Wiki Project
Jump to: navigation, search

Po przerobieniu tej lekcji będziecie w stanie powiedzieć "To jest ABC," a także zapytać "Czy to jest ABC?" oraz "Co to jest?" w formalnym koreańskim.


이에요 / 예요 [i-e-yo / ye-yo]


W poprzedniej lekcji nauczyliście się jak 이에요 [i-e-yo] i 예요 [ye-yo] może być umieszczone po rzeczowniku tak, aby oznaczało “To jest ABC” albo "Jestem DEF."


PRZYKŁADY

[chaek] + 이에요 [i-e-yo] = 책이에요. [chaek-i-e-yo] To jest książka.

[jeo] + 예요 [ye-yo] = 저예요. [jeo-ye-yo] To ja.


** 이에요 i 예요 spełniają podobną rolę co polskie "być".


Spółgłoska na końcu + 이에요 [i-e-yo]

Bez końcowej spółgłoski (tylko samogłoska) + 예요 [ye-yo]


이거 [i-geo] = ten, ta, to (w koreańskim nie ma rodzajów)

[i] ("ta") + [geot] ("rzecz") = 이것 [i-geot] --> 이거

이거 [i-geo] jest skróconą formą 이것 [i-geot] i jest połączeniem 이 [i] (“ta”) and 것 [geot] (“rzecz”), ale najczęściej używa się 이거 [i-geo], ponieważ wymowa jest łatwiejsza.


Przykładowe zdania

이거 책이에요. [i-geo chaek-i-e-yo] = To jest książka.

이거 카메라예요. [i-geo ka-me-ra-ye-yo] = To jest aparat fotograficzny.

이거 커피예요. [i-geo keo-pi-ye-yo] = To jest kawa.

이거 사전이에요. [i-geo sa-jeon-i-e-yo] = To jest słownik.


이거 뭐예요? [i-geo mwo-ye-yo?] = Co to jest?

W lekcji 5 poziomu 1 wprowadziliśmy pytanie 뭐예요? [mwo-ye-yo?], które oznacza "Co to jest?". Można dodać 이거 [i-geo] na początku, żeby podkreślić, że wskazujemy na konkretną rzecz.


이거 뭐예요? [i-geo mwo-ye-yo?] = Co to jest?

이거 핸드폰이에요. [i-geo haen-deu-pon-i-e-yo] = To jest telefon komórkowy.

이거 뭐예요? [i-geo mwo-ye-yo?] = Co to jest?

이거 물이에요. [i-geo mul-i-e-yo] = To jest woda.

이거 뭐예요? [i-geo mwo-ye-yo?] = Co to jest?

이거 커피예요. [i-geo keo-pi-ye-yo] = To jest kawa.


Czy pamiętasz jak powiedzieć "Nie"?

이거 커피예요? [i-geo keo-pi-ye-yo?] = Czy to jest kawa?

아니요. 이거 물이에요. [a-ni-yo. i-geo mul-i-e-yo] = Nie. To jest woda.


Czy pamiętasz jak powiedzieć "Tak, zgadza się?"

이거 커피예요? [i-geo keo-pi-ye-yo?] = Czy to jest kawa?

네. 맞아요. 이거 커피예요. [ne. ma-ja-yo. i-geo keo-pi-ye-yo] = Tak, zgadza się. To jest kawa.