Poziom 3 lekcja 20

From Korean Wiki Project
Jump to: navigation, search

Podczas lekcji 12 poziomu 3 wprowadziliśmy spójnik, który znaczy "ale nadal" lub "mimo to", czyli 그래도 [geu-rae-do]. Dzisiaj wprowadzimy końcówkę czasownika, która znaczy to samo co 그래도, ale może połączyć dwa zdania.


-아/어/여도 [-a/eo/yeo-do] = nawet jeśli, mimo że


Budowa

- Do tematu czasownika kończącego się samogłoską ㅗ lub ㅏ dodajemy -아도

- Do tematu czasownika kończącego się inną samogłoską dodajemy -어도

- Do tematu czasownika kończącego się 하 dodajemy -여도


Przykłady

보다 [bo-da] = widzieć

--> 봐도 [bwa-do] = nawet jeśli zobaczysz, mimo, że zobaczysz


울다 [ul-da] = płakać

--> 울어도 [u-reo-do] = nawet jeśli będziesz płakać, mimo, że będziesz płakać


공부하다 [gong-bu-ha-da] = uczyć się

--> 공부해도 [gong-bu-hae-do] = nawet jeśli się pouczysz, mimo, że się pouczysz


Łączenie ze sobą dwóch zdań

요즘에 바빠요. + 그래도 운동은 하고 있어요.

[yo-jeu-me ba-ppa-yo] + [geu-rae-do un-dong-eun ha-go i-sseo-yo.]

= Ostatnio jestem zajęty. + Ale mimo to ćwiczę.


--> 요즘에 바빠도, 운동은 하고 있어요.

= Mimo, że jestem ostatnio zajęty, nadal ćwiczę.


Przykładowe zdania

1. 집에 가도, 밥이 없어요.

[ ji-be ga-do, ba-bi eop-seo-yo.]

= Nawet jeśli pójdę do domu, nei ma tam jedzenia.


2. 택시를 타도, 시간이 오래 걸려요.

[taek-si-reul ta-do, si-ga-ni o-rae geol-lyeo-yo.]

= Nawet jeśli wezmę taksówkę zajmie to dużo czasu.


3. 석진 씨는 제가 전화를 해도 안 받아요.

[seok-jin ssi-neun je-ga jeon-hwa-reul hae-do an ba-da-yo.]

= Nawet jeśli zadzwonię 석진 nie odbiera.


4. 냄새는 이상해도 맛있어요.

[naem-sae-neun i-sang-hae-do ma-si-sseo-yo.]

= Mimo, że ma dziwny zapach jest smaczne.


5. 바빠도 한국에 갈 거예요.

[ba-ppa-do han-gu-ge gal geo-ye-yo.]

= Nawet jeśli będę zajęty pojadę do Korei.