Poziom 3 lekcja 29

From Korean Wiki Project
Jump to: navigation, search

Podczas tej lekcji przyjrzymy siękolejnym czasownikom nieregularnym w koreańskim. Nieregularność, którą wprowadzimy podczas tej lekcji to czasowniki "ㅅ" nieregularne.


Kiedy temat czasownika kończy się spółgłoską "ㅅ" i występuje po nim samogłoską opuszczamy "ㅅ".


Przykłady:

낫다 [nat-da] = leczyć, zrowieć, być lepszym (w porównaniu)


낫 + 아요 (czas teraźniejszy) --> 나아요 [na-a-yo]

= Jest lepiej. / Poczuj się lepiej.


Więcej przykładów

1. 젓다 [ jeot-da] = mieszać (płyn)

젓 + 어요 = 저어요 [ ji-eo-yo]


2. 잇다 [it-da] = łączyć

잇 + 으면 = 이으면 [i-eu-myeon]


3. 짓다 [ jit-da] = budować

짓 + 었어요 = 지었어요 [ ji-eo-sseo-yo]


Przykładowe zdania

1. 잘 저으세요.

[ jal jeo-eu-se-yo.]

= Zamieszaj dobrze.


2. 두 개를 이었어요.

[du gae-reul i-eo-sseo-yo.]

= Połączyłem te dwa (obiekty).


3. 이 집을 누가 지었어요?

[i ji-beul nu-ga ji-eo-sseo-yo?]

= Kto zbudował ten dom?


4. 좋은 이름을 지을 거예요.

[ jo-eun i-reu-meul ji-eul geo-ye-yo.]

= Stworzę dobre imię.


5. 감기 다 나았어요?

[gam-gi da na-a-sseo-yo?]

= Czy całkiem wyzdrowiałeś?


Wyjątki

Istnieją czasowniki, które nie stodują sie do tej zasady i które zachowują "ㅅ" nawet przed samogłoską.


1. 웃다 [ut-da] = uśmiechać się, śmiać

2. 씻다 [ssit-da] = myć

3. 벗다 [beot-da] = zdjąć (ubranie)


웃어요. [u-seo-yo.] = Uśmiechnij się. / Uśmiecha się. / Oni śmieją się.

씻을 거예요. [ssi-seul geo-ye-yo.] = Umyję (to).

신발을 벗어 주세요. [sin-ba-reul beo-seo ju-se-yo.] = Proszę zdejmij buty.