TTMIK 6. szint 11. lecke

From Korean Wiki Project
Jump to: navigation, search

Ebben a leckében megnézzük, hogyan mondjuk koreaiul, hogy „úgy értve / mármint”. Több lehetőség is van, hogy mindezt kifejezzük, ezek közül most négy módot vizsgálunk meg.

Hogy van koreaiul az, hogy „vmi jelent vmit”?

A legtöbb szótárban azt találhatjuk, hogy “의미하다” mint első jelentést, de a “의미하다” koreaiul elég mesterkélten hangzik, ezért a mindennapi beszédben nem használatos. Ha azt szeretnéd mondani, hogy ABC azt jelenti, hogy XYZ, akkor az koreaiul: “ABC + -은/는 + XYZ + -라는 뜻이에요”.

Pl) ABC + -은/는 + XYZ + -라는 뜻이에요.

A “뜻” [tteut] szó egy főnév, melynek jelentése: jelentés, melyet az –이다 mondatzáró végződéssel 뜻이다 [tteu-si-da]-ként használunk, jelentése pedig: „azt jelenti, hogy…”. Ha a -라는 [-ra-neun]-nel használjuk, amely függő beszédet jelent, akkor a pontos jelentése: -라는 뜻이다 „… nevezetű szó azt jelenti, hogy…”.

Hogy van koreaiul, hogy "úgy értve/szóval..."?

1) 그러니까 [geu-reo-ni-kka] – Úgy értem, hogy… / Szóval…
Amennyiben valakinek össze akarod foglalni, amit neked mondott, vagy te mondtál neki, meg akarod erősíteni a hallottak/mondottak lényegét, akkor használjuk a 그러니까-t. Ezt szövegkörnyezetben fordíthatjuk: Úgy érted, hogy… / Úgy értem, hogy… A 그러니까 után tehát összefoglalod, hogy mit hallottál/mondtál, vagy nyomatékosíthatod a lényeget.

2) 제 말 뜻은 [je mal tteu-seun] vagy 제 말은 [je ma-reun] – Azt akarom mondani, hogy…
Ha szeretnél biztos lenni abban, hogy a beszélgetőpartnered megértette, amit mondani szeretnél, vagy át szeretnéd fogalmazni a mondandódat, hogy még érthetőbb legyen, akkor használjuk a “제 말 뜻은” (szó szerint: Amit mondtam, az azt jelenti, hogy…) vagy “제 말은” (jelentése: amit mondtam…).

3) -(이)라고요 [-(i)-ra-go-yo] vagy -(ㄴ/은/는)다고요 [-(n/eun/neun)-da-go-yo] – Azt mondom, hogy…
Amennyiben a 그러니까-t vagy a 제 말 뜻은 szerkezetet használod, akkor a legjobb, ha függő beszédbe teszed a mondandódat (önmagad vagy a másik gondolatait idézed vissza), és a - 라고요 vagy –다고요-t használod. A -라고 és a -다고 tehát mindkettő azt jelzi, hogy idézel valamit, ami már elhangzott. Ezért ha még egyszer visszatérsz a mondandód lényegére azzal, hogy „úgy értem, hogy…”, akkor a mondatzáró végződésed a -라고 vagy a –다고 lesz. A -요 pedig, mint tudod, az udvarias végződés. Az -(이)라고요-t főnevekkel, a –다고요-t pedig igékkel/melléknevekkel használjuk. Amennyiben pedig felszólító módú a mondatod, akkor -(으)라고요-t kell használni.

4) (-(이)라는/-다는) 말이에요 [ma-ri-e-yo] – Azt mondom, hogy…
A –라고요-hoz és a –다고요-hoz hasonló a másik gyakran használatos szerkezet az „úgy értem” kifejezésére, ez a -(이)라는/-다는 말이에요. Itt a 말 szó jelentése „szó” vagy „kifejezés” és a -라는 vagy -다는 itt is arra utal, hogy idézzük azt a bizonyos szót, gondolatot, amit más mondott, vagy mi magunk mondtunk korábban. A -라는 főnevekkel használatos, a -다는 pedig igékkel.

Példamondatok
1. 정지훈, 그러니까, “비” 좋아해요?
[jeong-ji-hun, geu-reo-ni-kka, “Bi” jo-a-hae-yo?]
= Jeong Jihunt, akarom mondani, Pi-t, szereted?

2. 그러니까 이거 저 준다고요?
[geu-reo-ni-kka i-geo jeo jun-da-go-yo?]
= Azt akarod mondani, hogy ezt nekem adod?
= Úgy értve, ezt nekem adod?
= Szóval, akkor ezt nekem adod?

3. 그러니까, 벌써 다 했다고요.
[geu-reo-ni-kka, beol-sseo da haet-da-go-yo.]
= Úgy értve, már végeztél?

4. 그러니까 제 말은, 이 일에는 이 사람이 최고라고요.
[geu-reo-ni-kka je ma-reun, i i-re-neun i sa-ra-mi choe-go-ra-go-yo.]
= Úgy érted, erre a munkára ő a legalkalmasabb?

5. 그러니까 혼자 간다는 말이에요?
[geu-reo-ni-kka hon-ja gan-da-neun ma-ri-e-yo?]
= Úgy érted, egyedül mész?
= Szóval, egyedül mész?

A „nem is/akarom mondani” használata, amikor korrigálod a mondandódat
Amikor a mondat közepén akarod kijavítani magadat, és azt mondod, „nem is/úgy értem…”, akkor a koreaiak azt mondják: „ 아니” .

Pl)
Múlt hét szombaton, nem is, vasárnap mentünk.
= 지난 주 토요일에, 아니, 일요일에 갔어요.

Ezt, nem is, inkább ezt kérem!.
= 이거, 아니, 이거 주세요. Hogyan mondjuk koreaiul, hogy „komolyan mondom”?
A „komolyan mondom” mint állandósult szókapcsolat koreaiul leginkább a “진짜예요.” vagy “진심이에요.”