TTMIK 6. szint 16. lecke

From Korean Wiki Project
Jump to: navigation, search

Ebben a leckében a -겠- szuffixumról fogunk tanulni, mely Koreában igen gyakran használatos a mindennapi társalgásban, de a nyelvtanulók gyakran nem értik pontosan a használatát, mert több jelentése és használata is van.

A -겠- jelentései

A -겠-t használhatod, ha valakinek a szándékait tudakolod, ha valamiféle jövőbeli tervet akarsz kifejezni, vagy hogy valami történni fog, de kifejezheted vele a feltevéseidet is, vagy ha lehetőségekről szeretnél beszélni. Szintén gyakori ez a szuffixum a kötött szószerkezeteknél, mint például 처음 뵙겠습니다 (= Örülök, hogy találkoztunk) vagy 잘 먹겠습니다 (= Köszönöm a reggelit/ebédet/vacsorát!).

1. -시겠어요? / -시겠습니까?
= “-na, -ne, -ná, -né?” / „Szeretne…?”
Ez egy igen udvarias koreai végződés, ennek közvetlenebb változata az -(으)ᄅ래 (요)? (lásd 4. szint 2. lecke). A tiszteleti -시- szuffixum elmaradhatatlan ilyenkor, ha a -겠-t is használod.

Pl)
어디로 가시겠어요?
[eo-di-ro ga-si-ge-sseo-yo?]
= Hová menne? Hová szeretne eljutni?
Bizalmasabb: 어디로 갈래(요)?

2.
-겠-
(szándék kifejezésére) = …ni fog
A formális koreai stílusban jellemzően a -겠- használatos a szándék kifejezésére, bizalmasabb szinten, hasonló jelentéssel az -(으)ᄅ게(요) használatos (lásd 3. szint 6. lecke).

Pl)
제가 하겠습니다.
[je-ga ha-ge-sseum-ni-da]
= Meg fogom csinálni.

말하지 않겠습니다.
[ma-ra-ji an-ke-sseum-ni-da]
= Nem fogom elmondani.

3.
-겠-
(vélemény, ötlet, feltevés kifejezése) = úgy gondolom, feltételezem, felteszem…
Ez a -겠- leginkább használatos funkciója, amit a mindennapi beszédben hallhatunk. A -겠-val kifejezheted a véleményedet, feltevésedet valamiről, vagy ami épp történik, de közben egy kis árnyalatot is adsz hozzá, miszerint óvatos vagy a véleménynyilvánításban, nem akarsz megbántani másokat.

Pl)
아프겠어요.
[a-peu-ge-sseo-yo.]
= Ez fájhatott.

Pl)
이게 좋겠어요.
[i-ge jo-ke-sseo-yo.]
= Mostmár jó lesz.

Pl)
늦겠어요.
[neut-ge-sseo-yo.]
= El fogsz késni (szerintem).

** Ha a saját feltevésedet szeretnéd közölni vagy mások véleményét szeretnéd megtudakolni egy lehetőségről vagy képességről, akkor használhatod erre a -겠-t.

Pl)
혼자서도 되겠어요?
[hon-ja-seo-do doe-ge-sseo-yo?]
= Menni fog egyedül is?

저도 들어가겠네요.
[jeo-do deu-reo-ga-get-ne-yo.]
= Jé, én is beleférek. (a 들어가다 12. jelentése)

4.
-겠-
állandósult szerkezetekben
A fenti használatokon kívül a -겠- általában állandósult szerkezeteben is használatos.

Pl)
알겠습니다.
[al-ge-sseum-ni-da.]
= Értettem.

Pl)
모르겠어요.
[mo-reu-ge-sseo-yo.]
= Nem értettem. Nem egészen világos.

Pl)
힘들어 죽겠어요.
[him-deu-reo juk-ge-sseo-yo.]
= Hullafáradt vagyok.