TTMIK 6. szint 18. lecke

From Korean Wiki Project
Jump to: navigation, search

Isten hozott egy újabb Talk to Me in Korean leckénél. Olykor egy egészen egyszerű magyar kötőszócska is meglehetősen bonyolult a koreai nyelvben és fordítva. A mai témánk is ilyen lesz, a „vagy” kötőszó használatát fogjuk megtanulni koreaiul. A „vagy” kötőszó használható névszók, határozószók, melléknevek és igék között, de akár mondatok között is. A magyar nyelvben ezekre az esetekre nincs külön-külön kötőszó, a „vagy” használatos (esetleg ennek valami kifinomultabb változata, pl. „esetleg”), de a koreai nyelvben, attól függően milyen mondatrészeket kötsz össze, más és más kötőszó használatos.

Főnév + VAGY + főnév

Általában főnevek között az -(이)나 használatos.

Pl)

공원이나 영화관
[gong-won-i-na yeong-hwa-gwan]
= park vagy mozi

학생이나 선생님
[hak-saeng-i-na seon-saeng-nim]
= diák vagy tanár

여기나 저기
[yeo-gi-na jeo-gi]
= itt vagy ott

Használhatod az 아니면 kötőszót is, amely szó szerint azt jelenti „(vagy) ha nem, akkor…”

Pl)

- 공원 아니면 영화관
- 학생 아니면 선생님
- 여기 아니면 저기

Ige + VAGY + IGE

Az igék és az állítmányi pozícióban álló melléknevek (ige-melléknevek) ugyanolyan módon kapcsolódnak össze, de az ige/melléknévtőhöz a –거나 kötőszót kell kapcsolni.

Pl)

먹거나
[meok-geo-na]
= enni vagy…

전화하거나
[jeon-hwa-ha-geo-na]
= telefonálni vagy…

집에 가거나
[ji-be ga-geo-na]
= hazamenni vagy...

Az igeidőt (jelen, múlt, jövő) csak az utolsó igén/melléknéven kell jelölni, mely megmutatja a mondat igeidejét.

Pl)

집에 가거나 친구를 만날 거예요.
[ji-be ga-geo-na chin-gu-reul man-nal geo-ye-yo.]
= (Vagy) hazamegyek, vagy találkozni fogok a barátommal.

Olykor a beszélők minden igéhez hozzáadják a -거나 kötőszót (pl.: 집에 가거나, 친구를 만나거나) és ilyenkor a mondat végén a 하다 igét kell használni.

Pl)

집에 가거나 친구를 만나거나 할 거예요.
Általában a –거나 használatakor az 아니면 is beszúrható a két tevékenység közé.

Pl)

집에 가거나 아니면 친구를 만날 거예요.
** Van még más lehetőség a vagylagosság kifejezésére, ilyen a “-든지” és “-든가”, de erről majd a későbbi leckékben tanulunk.

Mondat + VAGY + mondat

Az előzőekben arra láttunk példákat, hogyan használjuk a „vagy” kötőszót főnevek és igék/melléknevek között, ez volt az -(이)나 és a -거나. Azonban ha két mondat közé szeretnéd betenni a választó kötőszót, akkor csak az 아니면-t kell használnod. Az 아니면 két részből áll, az “아니다 (= tagadószó) + -(으)면 (= ha)”. Az 아니면 így szó szerint azt jelenti, hogy „ha nem” vagy „ha nem, akkor”

Pl)

집에 갈 거예요? 아니면 친구를 만날 거예요?
[ji-be gal geo-ye-yo? a-ni-myeon chin-gu-reul man-nal geo-ye-yo?]
= Hazamész? Vagy találkozol a barátoddal?

이거 살 거예요? 아니면 다른 거 살 거예요?
[i-geo sal geo-ye-yo? a-ni-myeon da-reun geo sal geo-ye-yo?]
= Megveszed ezt? Vagy mást veszel meg?