TTMIK 6. szint 21. lecke

From Korean Wiki Project
Jump to: navigation, search

Ebben a leckében a passzív szerkezeteket fogjuk megvizsgálni.

Mi is a passzív szerkezet?

A passzív szerkezet használatakor a mondandónk középpontjában a cselekvés áll és nem az alany. Például ha valamit megcsinálsz (aktív), akkor az a valami „meg van csinálva” általad (passzív). Ha ajánlasz egy könyvet valakinek (aktív), akkor a könyv „ajánlva van” általad (passzív). Ez a passzív szerkezet, amelynek az ellenkezője az aktív szerkezet.

Hogyan képezzünk passzívot a koreai nyelvben?

A magyar nyelvben erre több lehetőség is van, a koreai nyelvben az igékhez egy sajátos szuffixum járul, amelyhez aztán a többi végződés kapcsolódhat.

Passzív szuffixumok a koreai nyelvben:

Igető + -이/히/리/기
Igető + -아/어/여지다

A passzív a koreaiban és a magyarban igen eltérő, de abban hasonlítanak, hogy pusztán ezekkel a képzőkkel máris passzív igéket kapunk és nem kell külön szerkezetet használni ennek kifejezésére.

Jelentése

A magyar nyelvben elkerüljük a passzív használatát, a koreaiban azonban gyakori jelenség, ugyanis nem pusztán a szenvedő szemlélet kifejezésére alkalmas, hanem kifejezheti valaminek a lehetségességét, hogy képes valamire, meg tud tenni valamit, ennek ellenére ezt passzív szerkezetnek nevezik. Ebben az első részben most megnézzük, mit is jelent mindez.

Különbség az -아/어/여지다 és az -이/히/리/기 között.

Nincs pontos szabály arra, hogy melyik igét követheti az -아/어/여지다 és melyeket az -이/히/리/기 szuffixum. Az anyanyelvi beszélők többnyire csak megjegyezték ennek használatát, mert egyszerűen csak így hallották.

1. ragozási szabály: igető + -아/어/여지다

A 4. szint 28. leckéjében megtanultuk már az -아/어/여지다 képzését, amikor az „-ul, -ül, válik valamilyenné” formát tanultuk, de amennyiben IGÉKKEL (és nem melléknevekkel) használod az -아/어/여지다-t, akkor szenvedő alakot kapsz.

1. Ragozd az igét jelen időben!
2. Szedd le a végéről az -(아/어/여)요-t!
3. Illeszd hozzá az -(아/어/여)지다-t!

1. példa

자르다 [ ja-reu-da] = vág, levág
Mivel a 자르다 rendhagyó ragozású a “르” miatt, ezért a jelen idejű ragozása 잘라요 lesz. Leszeded a –요-t a végéről és hozzáilleszted a –지다-t és megkapod a 잘라지다 igét.
자르다 (levág, vág) → 잘라지다 (le van vágva)

2. példa

풀다 [pul-da] = megold, kiold
풀다 → 풀(어요) → 풀어지다 (kioldódik)

3. példa

주다 [ ju-eo-ji-da] = ad
주다 → 주(어요) → 주어지다 (adva van)

2. ragozási szabály: igető + -이/히/리/기

Nincs pontos szabály arra, hogy mely igéket mely szuffixumok követik az 이, 히, 리 és 기 közül, de az általános irányvonalak a következők:

(1) 이

Ha a szótári alak végződése
-ㅎ다,
akkor többnyire 이 járul az igetőhöz és lesz belőle
-ㅎ이다
Pl)
놓다 (tesz, letesz) → 놓이다 (letétetik)
쌓다 (gyűjteni) → 쌓이다 (gyűjtetik)

(2) 히

Ha a szótári alak végződése
-ㄱ다, -ㄷ다 vagy ㅂ다,
akkor többnyire 히 járul az igetőhöz és lesz belőle
-ㄱ히다, ㄷ히다 vagy ㅂ히다.
Pl)
먹다 (eszik) → 먹히다 (etet)
닫다 (becsuk) → 닫히다 (becsukódik, be van csukva)
잡다 (elkap, megfog) → 잡히다 (elkapják, megfogják)

(3) 리

Ha a szótári alak végződése
-ㄹ다,
akkor többnyire –리 járul az igetőhöz és lesz belőle
-ㄹ리다.
Pl)
밀다 (tol, lök) → 밀리다 (nyomódik, torlódik)

(4) 기

Ha a szótári alak végződése
-ㄴ다, ㅁ다, ㅅ다 vagy ㅊ다
akkor többnyire –기 járul az igetőhöz és lesz belőle
-ㄴ기다, -ㅁ기다, -ㅅ기다 vagy -ㅊ기다
Pl)
안다 (ölel) → 안기다 (megölelik)
담다 (tesz vmit kosárba, üvegbe, zacskóba) → 담기다 (bele van téve kosárba, üvegbe, zacskóba)
씻다 (mos, mosakodik) → 씻기다 (megmossák)
쫓다 (üldöz) → 쫓기다 (üldöztetik, üldözik)

-이/히/리/기 + -아/어/여지다 (duplán passzív alak)

Olykor a két alak EGYÜTT fordul elő néhány igén.

Pl)
놓다 → 놓이다 → 놓여지다
안다 → 안기다 → 안겨지다

Erre sincs világos, körülírható szabály, de különösen akkor használatos, ha nyomatékosítani, nyilvánvalóbbá szeretnénk tenni a mondandónkat. Néhány nyelvész szerint ezeknek használata helytelen, ennek ellenére elég széles körben használatosak. A 하다-igék passzív alakja

A 하다 igék valójában egy főnév és a 하다 ige kombinációi, ilyen például az 이용하다 (használ), 연구하다 (kutat) stb. Általában ezeket a 하다-igéket egyszerűen úgy tesszük szenvedőbe, hogy a 하다 részt 되다-ra cseréljük.

이용하다 → 이용되다 (használt, használatos)
연구하다 → 연구되다 (kutatva van vki által)

A duplán passzív a 하다/되다 esetében is gyakori.

이용되다 = 이용되어지다
연구되다 = 연구되어지다

Ez volt a passzív szerkezet 1. része, a 2. részben azt tanulhatjátok meg, hogyan fejezhet ki a passzív lehetségességet és képességet.