TTMIK 6. szint 24. lecke

From Korean Wiki Project
Jump to: navigation, search

Ha valamit hangsúlyozni szeretnénk a mondandónkban, akkor a magyar nyelvben erőteljesebben megnyomjuk a szóhangsúlyt.

1. példa
A: Ez nem könnyű.
B: EZ nem könnyű!

2. példa
A: Miért nem mentél el?
B: ELmentem, de már visszajöttem korábban.

3. példa
A: Gondolod, hogy meg tudod csinálni?
B: Igen, GONDOLOM, de nem biztos, hogy akarom is.

Ebben a leckében viszont a nyomatékosításnak egy másik módját tanuljuk meg, ami a koreai nyelvben gyakori.

A legegyszerűbb mód itt is a hangsúlyozás megváltoztatása.

A: 왜 안 했어요? [wae an hae-sseo-yo?] = Miért nem csináltad meg?
B: 했어요! [hae-sseo-yo!] = De megcsináltam!

A fenti példában azt láthatjuk, hogy a válaszoló nem ért egyet a kérdezővel annak állításáról. De ha még némi információt is hozzá akarsz csatolni a mondandódhoz, akkor az valahogy így hangzik: „Megcsináltam, de…”

1. példa
A: Szóval mégse csináltad meg?
B: De megcsináltam! Megcsináltam, de egy kis segítséggel!

2. példa
A: Meg tudod csinálni?
B: MEG tudom csinálni, de nem akarom.

Most lássuk, hogyan fejezik ki mindezt a koreai nyelvben.

A kulcs a “-기는”. Ez nem más, mint a -기 képző, amely igéből főnevet képez, és a -는 témajelölő. A témajelölő itt az ellentétre fog utalni.

1. példa
갔어요. [ga-sseo-yo.] = Elment.
→ 가기는 갔어요. [ga-gi-neun ga-sseo-yo.] = Elmenni elment ugyan, de…
→ 가기는 했어요. [ga-gi-neun hae-sseo-yo.] = Elmenni elment.
→ 가기는 갔는데, 일찍 왔어요. [ga-gi-neun gat-neun-de, il-jjik wa-sseo-yo.] = Elmenni elment ugyan, de korán visszajött.
→ 가기는 갈 거예요. [ga-gi-neun gal geo-ye-yo.] = Elmenni el fog menni, de…

2. példa
봤어요. [bwa-sseo-yo.] = Láttam.
→ 보기는 봤어요. [bo-gi-neun bwa-sseo-yo.] = Látni ugyan láttam, de…
→ 보기는 했어요. [bo-gi-neun hae-sseo-yo.] = Látni láttam.
→ 보기는 봤는데 기억이 안 나요. [bo-gi-neun bwat-neun-de gi-eo-gi an-na-yo.] = Látni ugyan láttam, de nem emlékszem rá.

Hogyan mondjuk, hogy „Tudni tudom, de…”

Hogy ezt mondhassuk, az -(으)ㄹ 수 있다 szerkezetet kell használnunk. És mivel itt az -(으)ㄹ 수 egy főnévi csoport, ami szó szerint azt jelenti, hogy „mód hogy vmit megtegyünk” vagy „lehetőség/képesség”, ezért semmi mást nem kell tenni, mint a témajelölőt használni a főnévi részen és mást nem is kell megváltoztatni, hisz az már önmagában egy főnév.

Példa
할 수 있어요. [hal su i-sseo-yo.] = Meg tudom csinálni.
→ 할 수는 있어요. [hal su-neun i-sseo-yo.] = Megcsinálni meg tudnom, de…
→ 할 수는 있는데, 안 하고 싶어요. [hal su-neun it-neun-de, an ha-go si-peo-yo.] = Megcsinálni meg tudom, de nem akarom.
→ 할 수는 있는데, 조건이 있어요. [hal su-neun it-neun-de, jo-geo-ni i-sseo-yo.] = Megcsinálni, meg tudom, de egy feltétellel.

További példák

1. 어제 친구를 만나기는 했는데, 금방 헤어졌어요.
[eo-je chin-gu-reul man-na-gi-neun haet-neun-de, geum-bang he-eo-jyeo-sseo-yo.]
= Találkozni találkoztam tegnap a barátommal, de gyorsan el is váltunk.

2. 시간 맞춰서 도착하기는 했는데, 준비를 못 했어요.
[si-gan mat-chwo-seo do-cha-ka-gi-neun haet-neun-de, jun-bi-reul mot hae-sseo-yo.]
= Elindulni elindultam volna időben, de nem tudtam elkészülni.

3. 읽기는 읽었는데 이해가 안 돼요.
[il-gi-neun il-geot-neun-de i-hae-ga an dwae-yo.]
= Olvasni olvastam, de nem értem.

4. 좋기는 좋은데, 너무 비싸요.
[ jo-ki-neun jo-eun-de, neo-mu bi-ssa-yo.]
= Jónak jó, de nagyon drága.

5. 맛있기는 맛있는데, 좀 짜요. [ma-sit-gi-neun ma-sit-neun-de, jom jja-yo.] = Finomnak finom, de kissé sós.