TTMIK 6. szint 3. lecke

From Korean Wiki Project
Jump to: navigation, search

Ebben a leckében megtanuljuk, hogyan fejezzük ki koreaiul, hogy „egyike a leg…/az egyik leg…”. A lecke után képes leszel olyan mondatok alkotására, mint „Ő az egyik legjobb barátom.” „Ez egyike Szöul legnépszerűbb helyeinek” stb. De mielőtt belevágnánk, beszélnünk kell arról is, hogy az angol nyelvnek komoly hatása volt a koreaira, így ez a szerkezet is az angolból származik. Kezdetben ezt a szerkezetet igyekeztek elkerülni a koreaiak, mert olyan „fordítottnak” (mesterkéltnek) találták, de ma már nagyon elterjedt.

Az egyik leg… = 가장 ~ 중의 하나

Először is osszuk fel részekre a szerkezetet:

1. egy(ik) = 하나 [ha-na]
2. -nak a …, -nek a… = ~의 [-ui]
3. “Az” - nem fordítható le koreaira.
4. leg… + melléknév (jelző) + főnév = 가장 + melléknév (jelző) + főnév
** Ha ismételni szeretnéd a 가장 (= leg…) használatát, menj vissza a 4. szint 18. leckéjéhez!

A koreai nyelvben az -의 [-ui] jelenthet birtoklást, vkihez tartozást, eredetet és jellemzőt is, de alapvetően azt jelenti, hogy –nak a…, -nek a… A szórend megegyezik a magyaréval, A-nak a B-je koreaiul “A의B”.

A magyarban az „egyik” a szerkezet elején áll , míg a koreaiban a legvégén fog állni a 하나 (= one).

A 하나 helyettesíthető más szóval is.
A 하나 a legalapvetőbb formája az „egyik” szónak, de attól függően, mit számlálsz meg, más számlálóegység is használható. Itt van néhány gyakran használt ilyen egység:
Személy = 한 사람 [han sa-ram], 한 명 [han myeong], vagy 한 분 (tiszteletbeli) [han bun]
Hely = 한 곳 [han got], 한 군데 [han gun-de]
Dolog, fajta, típus = 한 가지 [han ga-ji]
* Lapozz vissza a 2. szint 9. leckéjéhez a számlálószók ismétléséhez!

A 가장 használta melléknevekkel vagy igékkel
Hogy megérthesd, hogyan használjuk, három leckét kell átnézned:
- 4. szint 18. lecke (hogyan mondjuk, hogy „leg…”, a felsőfok jele “가장” és “제일”)
- 3. szint 13 + 14. lecke (hogy képezzünk jelzőt melléknevekből és igékből)

Példák

가장 + 예쁘다 → 가장 예쁜
가장 + 좋다 → 가장 좋은
가장 + 괜찮다 → 가장 괜찮은

1. 가장 예쁜 친구
[ga-jang ye-ppeun chin-gu]
= a legszebb barát

2. 가장 좋은 책
[ga-jang jo-eun chaek]
= a legjobb könyv

3. 가장 괜찮은 카페
[ga-jang gwaen-cha-neun ka-pe]
= a legjobb kávézó

Hogyan használjuk a 중-ot „közt”, „közül” értelemben?
A 중 [ jung] szó szerint azt jelenti, hogy „közép” vagy „középpont”, de ha egy főnév után áll az -의 [-ui]-vel, akkor a jelentése „vmi közül”, „(egyike) vmiknek”.
→ Főnév (egyes vagy többes szám) + 중

Példák

1. 가장 예쁜 친구들 중(의)
= 가장 예쁜 친구 중(의)

2. 가장 좋은 방법들 중(의)
= 가장 좋은 방법 중(의)
가장 ~ 중의 하나

Lássunk néhány példát a teljes szerkezetre!
1. 가장 좋은 방법들 중의 하나
= 가장 좋은 방법 중의 하나
= 가장 좋은 방법 중 하나
= egyike a legjobb módszereknek

2. 가장 빠른 길들 중의 하나
= 가장 빠른 길 중의 하나
= 가장 빠른 길 중 하나
= az egyik leggyorsabb út

3. 가장 자주 만나는 친구들 중의 한 명
= 가장 자주 만나는 친구 중의 한 명
= 가장 자주 만나는 친구 중 한 명
= egyike azon barátaimnak, akikkel a legtöbbet találkozom

Példamondatok

1. 여기가 제가 제일 자주 오는 카페 중(의) 하나예요.
[yeo-gi-ga je-ga je-il ja-ju o-eun ka-pe jung(ui) ha-na-ye-yo.]
= Ez itt egyike a leggyakrabban látogatott kávézóimnak.

2. 제가 가장 좋아하는 가수들 중(의) 한 명이에요.
[ je-ga ga-jang jo-a-ha-neun ga-su-deul jung(ui) han myeong-i-e-yo.]
= Ő az egyik legkedvencebb énekesem.
= Ő egyike a legkedvencebb énekeseimnek.

3. 한국에서 가장 인기 있는 영화 중(의) 하나예요.
[han-gu-geo-seo ga-jang in-gi in-neun yeong-hwa jung(ui) ha-na-ye-yo]
= Egyike Korea legnépszerűbb filmjeinek.