TTMIK 6. szint 6. lecke

From Korean Wiki Project
Jump to: navigation, search

A szóépítő leckék célja, hogy szókincsedet tovább tudd fejleszteni, és könnyebben megtanuld /jobban megértsd a koreai nyelv néhány alap építőkövét. A bemutatandó szavakhoz nem feltétlenül szükséges a kínai karakterek ismerete (vagyis a 한자 [han-ja]). Noha többségük kínai jeleken alapszik, a jelentésük jelentősen eltérhet a mai modern kínaitól és ezért nem szükséges memorizálni őket. A cél csupán csak az, hogy megértsd, hogyan képződnek a szavak egy közös tőből és így könnyebben meg tudd tanulni őket.

Ebben a leckében a koreai eredetű -님 [-nim] szóval fogunk foglalkozni. A -님 [-nim] alapvetően hasonló céllal használatos, mint a -씨 [-ssi], mely rag arra szolgál, hogy kimutassuk tiszteletünket beszélgetőpartnerünknek vagy akit épp megemlítünk beszédünkben, de a -님 sokkal udvariasabb és formálisabb, mint a -씨, és ezért igen gyakran használatos a szociális státusz és egyéb titulusok kiegészítőjeként. A –님 használható a személynév után, amennyiben megszólítjuk az illetőt és udvariasak szeretnénk lenni. Például, ha az ismerősöd neve 현우, és te bizalmasan beszélgetsz vele, akkor elég, ha pusztán a 현우 megszólítást használod. De ha udvariasabb szeretnél lenni, akkor a név után illeszd oda a -씨 szócskát így: 현우 씨. De ha még ennél is udvariasabb szeretnél lenni, akkor a –님-et használd, így: 현우 님. Olykor az interneten, ahol az emberek nem ismerik még egymás nevét sem, csak ezt a szócskát használják, hogy 님, de ez leginkább csak a fiatalok körében jellemző. A következőkben néhány gyakran használatos szót ismerhettek meg, amelyben a –님 ragot használják. A szavak többsége KÖTÖTT alak, tehát NEM SZABAD –님 NÉLKÜL használni őket, néhány viszont használható a –님 nélkül is, de ilyenkor változnak az árnyalatok is.

1. 선생님 [seon-saeng-nim] = tanár
** Szinte mindig a –님-mel használatos, ha csak annyit mondasz, hogy 선생, az udvariatlanul hangzik. A 선생님 használható akkor is, ha egy tanárt szólítasz meg, vagy egy tanárról beszélsz, aki épp nincs jelen.

2. 장님 [ jang-nim] = vak ember
** Néhányan úgy gondolják, hogy helyesebb a 시각장애인 (látásában akadályoztatott személy), de a 장님 szó teljesen általános, viszont SOHA nem használható a –님 nélkül.

3. 의사선생님 [ui-sa-seon-saeng-nim] = doktor
** A foglalkozás önmagában az 의사 [ui-sa], de amennyiben egy orvossal beszélsz, akkor nem hívhatod szimplán “의사”-nak, hanem az 의사선생님 szót kell használnod.

4. 교수님 [gyo-su-num] = professzor
** A foglalkozás önmagában a 교수 [gyo-su], de ha egy professzorral beszélgetsz, akkor mindenképp használnod kell a - 님 ragot és SZEMÉLYNÉV után a ”교수님”-nek kell állnia vagy csak a “교수님” használatos.

5. 어머님 [eo-meo-nim] = anya
** Az anyukádat hívhatod 엄마 [eom-ma]-nak vagy 어머니 [eo-meo-ni]-nak, de ha udvariasabb akarsz lenni, vagy mások édesanyjáról beszélsz, akkor az 어머님 szó használatos. Ugyanakkor nem természetes, ha a saját anyukádról beszélve az 어머님-et használod, ehelyett inkább a 저희 어머니 [ jeo-hui eo-meo-ni], “mi anyánk” használatos.

6. 아버님 [a-beo-nim] = apa
** Ugyanaz, mint az 어머님 esetében. Hívhatod az apukádat 아빠 [a-ppa]-nak vagy 아버지 [a-beo-ji]-nak, de ha formálisabb akarsz lenni, akkor az 아버님 [a-beo-nim] használatos.

7. 형님 [hyeong-nim] és 누님 [nu-nim] = báty és nővér
** Amikor egy férfi szólít meg egy másik, idősebb férfit, akkor a 형 [hyeong] használatos, de ha nagyon udvarias szeretnél lenni (nem feltétlenül formális), akkor a –님 ragot ragaszd a végére. Ugyanezen célból a 누나 [nu-na] szót, amennyiben fiatalabb férfi megszólít egy idősebb nőt, a 누나-ból 누님 [nu-nim] lesz, 누나님 helyett.

8. 손님 [son-nim] = vendég
** A múltban a kínai eredetű koreai szó, a 손 [son] használható volt önmagában is „vendég” jelentésben, de a mai koreai nyelvben a -님 rag ELMARADHATATLAN a szó végéről. Az üzleti élettel kapcsolatos szövegekben a fogyasztókat gyakran nevezik “고객님 [go-gaek-nim]”-nek is. Ha ezt a szót használjuk, akkor a 고객님 szóról ELHAGYHATÓ a –님, amennyiben NEM megszólításról van szó, hanem csak valakiről beszélünk.

Néhány példa foglalkozásnevekkel és titulusokkal
9. 사장님 = cégvezető + 님
10. 과장님 = részlegvezető + 님
11. 부장님 = osztályvezető (vagy menedzser) + 님
12. 총장님 = testületi elnök + 님