TTMIK niveau 2 les 14

From Korean Wiki Project
Jump to: navigation, search

Het gebruik van -도 met werkwoorden

Het gebruik van –도 met zelfstandig naamwoorden en persoonlijk voornaamwoorden is relatief eenvoudig, je gebruikt –도 als een grammatica deeltje wat je achter het woord plakt.

Herhaling.
물 주세요. = Geef me water, alstublieft.
물도 주세요. = Geef me ook water.
내일 갈 거예요. = Morgen zal ik gaan.
내일도 갈 거예요. = Morgen zal ik ook gaan.Het gebruik van -도 met werkwoorden
Om -도 te gebruiken met werkwoorden, moeten we een werkwoord kunnen veranderen in een zelfstandig naamwoord. Daarachter plak je dan –도 en een werkwoordvorm van 하다. Letterlijk zeg je dus, werkwoord – ook doen.


Hoe maak je in het Koreaans van een werkwoord een zelfstandig naamwoord
Er zijn een aantal manieren, maar we leren er deze les alleen maar 1 en dat is:

Plak –기 achter de stam van een werkwoord om er een zelfstandig naamwoord van te maken.

보다 = zien
보 + -기 = 보기
보기도 하다 = ook zien

먹다 = eten
먹 + -기 = 먹기
먹기도 하다 = ook eten

잡다 = vangen/grijpen
잡기도 하다 = ook vangen/grijpen


팔다 = verkopen
팔기도 하다 = ook verkopen

사다 = kopen
사기도 하다 = ook kopen

  • Let op, werkwoorden die bestaan uit "zelfstandig naamwoord + 하다" (Bijvoorbeeld de werkwoorden die we in niveau 1, les 22 geleerd hebben: 공부하다 leren, studeren, 청소하다 schoonmaken, 노래하다 zingen, 준비하다 voorbereiden, 요리하다 koken, etc) hoeven niet op deze manier gewijzigd te worden. Je voegt simpel weg -도 toe aan het zelfstandig naamwoord wat er al staat (공부도 하다, 청소도 하다, 노래도 하다, 준비도 하다, 요리도 하다).Voorbeeld zinnen

1.
저는 영어 가르쳐요. = Ik geef ook Engelse les
Betekenis: Ik geef les in een aantal dingen, en ik geef ook Engelse les.

저는 영어를 가르치기도 해요. = Ik geef ook Engelse les
Betekenis: Ik doe ook andere dingen, en ik geef ook les in het Engels.


2.
컴퓨터 고쳐요. = Ik maak ook computers.
Betekenis: Ik maak andere dingen, en ook computers.


컴퓨터를 고치기도 해요. = Ik maak ook computers.
Betekenis: Ik doe dingen met computers, bijvoorbeeld verkopen, en kan ze ook repareren.vorigevolgende