TTMIK niveau 2 les 16

From Korean Wiki Project
Jump to: navigation, search

In deze les bekijken we enige uitdrukkingen die een zin kunnen verduidelijken en een nadruk kunnen uitdrukken. Je kan vaak de zin simpel houden, maar als je bepaalde zaken 'echt' wilt benadrukken, is het handig om te weten hoe je 'echt' goed, 'echt' slecht of 'helemaal niet' goed zegt.


We introduceren hier vijf woorden - 조금, 아주, 정말, 별로, en 전혀 - en we leggen uit hoe je ze moet gebruiken in een zin.


조금 = een beetje

정말 = echt, werkelijk

아주 = heel, zeer

별로 = niet echt

전혀 = helemaal niet


조금, 아주, en 정말 kunnen in elke zin gebruikt worden, maar 별로 en 전혀 worden alleen in ontkennende zinnen gebruikt.


조금 = een beetje


Vb)

1. 조금 비싸요.

= Is een beetje duur.


2. 조금만 주세요.

= Geef me alleen een beetje.


  • Als je het snel zegt, dan klinkt 조금 als 좀 en vaak wordt het ook zo geschreven.
  • Ook als je wilt zeggen dat iets 'best wel' is, kun je 조금 gebruiken, het wordt dan ironisch gebruikt. Bijvoorbeeld de zin, “조금 비싸요.” kan betekenen “Het is een beetje duur.” of sarcastisch bedoeld “Het is best wel duur.”정말 = echt, werkelijk


Vb)

1. 정말 빨라요.

= Is echt snel.


2. 정말 이상해요.

= Is echt raar.


  • Een woord wat bijna dezelfde betekenis heeft is 진짜, 정말 is wat formeler dan 진짜.
  • Behalve dat deze woorden gebruikt kunnen worden om een nadruk aan te geven (Vb echt ‘goed’), betekenen

정말 en 진짜 ook dat iets daadwerkelijk waar is. (Bijvoorbeeld: Ik heb het ‘echt’ gedaan.)아주 = heel, zeer


Vb)

1. 아주 맛있어요.

= Is heel lekker.


2. 아주 멀어요.

= Is heel ver weg.


  • 아주 wordt meer gebruikt in geschreven teksten, en minder in het gesproken Koreaans. In plaats van 아주, wordt vaak 정말 of 진짜 gebruikt별로 = niet echt, niet zo


  • 별로 wordt altijd gebruikt in ontkennende zinnen. Meestal betekent dit dat 안 in de zin voorkomt


Vb)

1. 별로 안 비싸요.

= Is niet zo duur.


2. 별로 재미없어요.

= Is niet zo interessant.

  • Merk op dat in 재미없어요 de ontkenning zit in ‘없어요’. Hier kun je dus 별로 gebruiken zonder 안.


3. 별로 안 나빠요.

= Is niet zo slecht.전혀 = helemaal niet


Vb)

1. 전혀 안 바빠요.

= Ben helemaal niet druk.


2. 전혀 안 더워요.

= Is helemaal niet warm.

  • In het gesproken Koreaans wordt 하나도 vaker gebruikt dan 전혀. De betekenis is letterlijk 하나=één en 도=meer, en wil zoiets zeggen als: zelfs niet één.vorigevolgende