TTMIK niveau 2 les 5

From Korean Wiki Project
Jump to: navigation, search

In deze les behandelen we de Dagen van de week.

월요일 = maandag (Let op de uitspraak: [wo-ryo-il])
화요일 = dinsdag
수요일 = woensdag
목요일 = donderdag (Let op de uitspraak: [mo-gyo-il])
금요일 = vrijdag (Let op de uitspraak: [geu-myo-il])
토요일 = zaterdag
일요일 = zondag (Let op de uitspraak: [i-ryo-il])

Het enige deel van de naam dat verandert is de eerste lettergreep. De tweede en derde lettergreep zijn telkens 요일 en betekenen dag van de week, terwijl 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일 de dag van de week aanduiden.

월 = de maan of de maand
화 = vuur
수 = water
목 = boom
금 = goud of metaal
토 = grond, aarde
일 = de zon

De namen van de dagen zijn afgeleid van de zon en de maan en de vijf met het blote oog zichtbare planeten aan de nachthemel.

화요일 = dinsdag / 화성 = Mars
수요일 = woensdag / 수성 = Mercurius
목요일 = donderdag / 목성 = Jupiter
금요일 = vrijdag / 금성 = Venus
토요일 = zaterdag / 토성 = Saturnus


Voorbeelden

저는 금요일마다 밤새 술을 마셔요. = Elke vrijdag drink ik de hele nacht.
마다 = elke
술=drank
밤=nacht


토요일에는 소풍을 갈 거예요. = Zaterdag zal ik naar een picknick gaan.
소풍 = excursie, uitje, picknick


어제는 진짜 신나는 금요일이었어요. = Gisteren was werkelijk een opwindende vrijdag.
신나= opwindend


저는 월요일에 영화를 봤어요. = Ik heb maandag een film gezien.


토요일 저녁에는 새로운 언어 공부를 시작해요. = Deze zaterdagavond begin ik met het leren van een nieuwe taal.
저녁=avond
언어=taal
새로=nieuw
시작하다=beginnen
시작해요=ik beginvorigevolgende