TTMIK niveau 2 les 7

From Korean Wiki Project
Jump to: navigation, search

In deze les leren we hoe je "naar, voor, aan of van iemand" zegt

Voordat je aan het bestuderen van deze les begint:
Bedenk je dat als het om Koreaanse grammatica deeltjes gaat
er eigenlijk geen één op één vertaling mogelijk is.
Het is belangrijk de functie van de deeltjes te begrijpen.

Om "naar, voor, aan of van" iemand te zeggen gebruik je de woorden: 한테, 한테서

Er zijn woorden die ongeveer hetzelfde gebruikt worden: 에게, 에게서
Maar dat is meer schrijftaal, we richten nu onze aandacht op 한테 en 한테서


Samenvatting

한테 = naar, voor, aan of van iemand
한테서 = van iemand

Welk voorzetsel precies bedoelt wordt, kan je eigenlijk alleen uit de context halen.

Je kunt deze woorden echter alleen gebruiken met betrekking tot personen, niet voor plaatsen en dingen.
Als ik zou zeggen Seoul + 한테 dan zou dat niet juist zijn.

Voorbeelden

저 한테 = naar mij, van mij
친구 한테 = naar een vriend, van een vriend
누구 한테 = naar wie, van wie

저 한테서 = van mij
친구 한테서 = van een vriend
누구 한테서 = van wie

Eenvoudige zinnen

남자친구한테 차였어요. = Ik werd door mijn vriend verlaten. (Uitgemaakt)
남자 = man
남자친구 = vriend/verkering
차이다 = verlaten worden

한테서 풍기는 암내가 진국이에요. = De reuk van je oksels is verschrikkelijk.
너 = je, jouw, van jou
풍기다 = ruiken, stinken
암내 = okselgeur
진국이다 = heel sterk zijn

그건 전 남자친구한테서 받은 거예요. = Dat hier ? Dat heb ik van mijn ex gekregen.
전 남자친구 = ex vriend
받다 = krijgen
vorigevolgende