TTMIK seviye 3 ders 10

From Korean Wiki Project
Jump to: navigation, search


Bu dersimizde "-meden önce" Korece nasıl söylenir onu öğreneceğiz.
Korecede "önce" yan cümlelerden ya da kelimeden sonra eklenir. Burada anahtar kelime 전 'dur. 전 bir Çin karakteridir ve 前'dir. "Önce", "ön", "erken" anlamına gelir. Edata çevirmek için -에 ekini eklemelisiniz.


전에 : Önce + isim
수업 전에 ~ su-ob co-ne ~ dersten önce
일요일 전에 ~ irl-yo-il co-ne ~ pazardan önce
1시 전에 ~ han şi co-ne ~ saat birden önce


전에 isimlerle kullanıldığı için, fiillerlede kullanmak istiyorsak ""gitmeden önce"" ayrılmadan önce"" gibi fiili isme çevirmeniz gerekmektedir. Önceki derslerimizde 같다 ile kullanmak için -ㄴ 것 ile değiştirmiştik. Ama burada fiili -기 ile değiştirmemiz gerekmektedir. İlk fiilin isim halini burada TalkToMeInKorean.com. da öğrendik.


NOT : Türkçede fiilin isim hali : İsim fiiller/ fiile –mak, -mek , -ış, -iş, -uş, -üş, -ma, -me getirilerek yapılır. Gitmek istiyorum/ kitap okumayı seviyorum… gibi


가다 --> 가기 gitmek
사다 --> 사기 almak
먹다 --> 먹기 yemek


전에
가기 전에 = gitmeden önce
사기 전에 = almadan önce
먹기 전에 = yemeden önce


Örnekler :


집에 가기 전에 ~ ci-be ka-gi co-ne ~ eve gitmeden önce
공부하기 전에 ~ kung-pu-ha-gi co-ne ~ çalışmadan önce
돈을 내기 전에 ~ tu-nıl ne-gi co-ne ~ parayı ödemeden önce


Örnekler


여기 오기 전에 뭐 했어요?
yo-gi o-gi co-ne mo ha-se-yo?
Buraya gelmeden önce ne yaptın?


집에 가기 전에 술 마실 거예요.
ci-be ko-gi co-me sul ma-şil ko-ye-yo.
Eve gitmeden önce içmeye gideceğim.


들어오기 전에 노크 하세요.
tu-ro-o-gi co-ne nu-kı ha-se-yo.
Gelmeden önce kapıyı çalınız/vurunuz.


사기 전에 잘 생각하세요.
sa-gi co-ne cal sen-gak-ha-se-yo.
Almadan önce iyi düşününüz.


도망가기 전에 잡으세요.
tu-man-ga-gi co-ne ca-bı-se-yo.
Kaçmadan önce yakalayınız.