TTMIK seviye 6 ders 10

From Korean Wiki Project
Jump to: navigation, search

Bu seride bugüne kadar daha çok, daha rahat ve daha esnek Korece cümle yapmak için kendinizi eğitmek için öğrendiğiniz dilbilgisi kuralları ve ifadelerini nasıl kullanabileceğinize odaklanıyoruz.


Bu dersimize 3 anahtar cümleyle başlayacağız, bu cümlelerin bölümlerini değiştireceğiz böylelikle ezberinizde bu aynı üç cümle olmayacak. Kurabildiğiniz Korece cümlelerle ilgili mümkün olabildiğince esnek olabilmenizi istiyoruz.


Anahtar Cümle 1

우리 어차피 늦을 것 같은데, 다음에 갈까요?

(u-ri o-ça-pi nı-cıl got ka-tın-de da-ı-me kal-kka-yo?)

Biz zaten geç kaldık gibiye benziyor, sonra gidelim mi?


Anahtar Cümle 2

일하는 중이어서 전화 못 받으니까 나중에 전화할게요.

(i-ra-nın cung-i-o-so con-hva mot pa-dı-nik-ka na-cung-e con-hva-hal-ke-yo.)

Çalışmanın ortasında olduğum için telefona cevap veremeyeceğim için sonra arayacağım.


Anahtar Cümle 3

여기가 제가 제일 자주 가는 카페들 중 한 곳인데, 같이 가 볼래요?

(yo-gi-ga ce-ga ce-il ca-cu ka-nın ka-pe-dıl cung han ko-şin-de, ka-çi ka bol-le-yo?)

Burası benim en sık gittiğim kafelerin içinde bir yer, beraber gitmek ister misin? (gidip görelim mi? )


Anahtar Cümle 1 ile Açılım & Değişiklik Pratiği

Asıl Cümle

우리 어차피 늦을 것 같은데, 다음에 갈까요?

Biz zaten geç kaldık gibiye benziyor, sonra gidelim mi?

1.

우리 어차피 늦을 거예요. = Biz zaten geç kalacağız.

어차피 늦었어요. = Zaten geç kaldık.

어차피 이거 지금 못 해요. = Zaten bu şimdi yapılmaz.

2.

다음에 갈까요? = Sonra gidelim mi?

내일 할까요? = Yarın yapalım mı?

같이 할까요? = Beraber yapalım mı?


Anahtar Cümle 2 ile Açılım & Değişiklik Pratiği

Asıl Cümle

일하는 중이어서 전화 못 받으니까 나중에 전화할게요.

Çalışmanın ortasında olduğum için telefona cevap veremeyeceğim için sonra arayacağım.

1.

일하는 중이에요. = Çalışıyorum. (Çalışmanın ortasındayım.)

공부하는 중이에요. = Çalışıyorum. (Çalışmanın ortasındayım.)

책 읽는 중이었어요. = Kitap okuyordum. (Kitap okumanın ortasındaydım.)

뭐 하는 중이었어요? = Ne yapıyordun?

2.

지금 전화 못 받으니까 나중에 전화할게요. = Şimdi telefona cevap veremeyeceğim için sonra arayacağım.

오늘 바쁘니까 내일 만나요. = Bugün meşgül olduğum için yarın buluşuruz.

밖에 비 오니까 우산 가져가세요. = Dışarıda yağmur yağdığı için şemsiyeni yanında götür.

이거 무거우니까 같이 들어요. = Bu ağır olduğu için beraber taşıyalım.


Anahtar Cümle 3 ile Açılım & Değişiklik Pratiği

Asıl Cümle

여기가 제가 제일 자주 가는 카페들 중 한 곳인데, 같이 가 볼래요?

Burası benim en sık gittiğim kafelerin içinde bir yer, beraber gitmek ister misin? (gidip görelim mi? )

1.

제가 제일 자주 가는 카페들 중 한 곳이에요. = Benim en sık gittiğim kafelerden birisidir.

제가 제일 자주 만나는 친구들 중 한 명이에요. = Benim en sık görüştüğüm arkadaşlarımdan birisidir.

제가 제일 좋아하는 영화들 중 하나예요. = Benim en sevdiğim filmlerden birisidir.

2.

같이 가 볼래요? = Beraber gidip görelim mi?

내일 만날래요? = Yarın buluşalım mı?

친구들 만날 건데, 같이 갈래요? = Arkadaşlarımla buluşacağım beraber gidelim mi?

이거 마셔 볼래요? = Bunu içmeyi denemek ister misin?TTMIK.png
Bu PDF TalkToMeInKorean.com adresinde yer alan MP3 audio dersler ışığında hazırlanmıştır. Korece öğrenimini yaygınlaştırmak amacı ile ücretsiz olarak paylaşımı açıktır. Soru ve görüşleriniz için TalkToMeInKorean.com adresini ziyaret ediniz.Bu çeviri hizmeti TalkToMeInKorean.com ve KoreanWikiProject.com ortak projesidir.