TTMIK seviye 6 ders 12

From Korean Wiki Project
Jump to: navigation, search

Geçen dersimizde, "yani…/kastetdiğim" ifadesinin Korece ifadelere nasıl tercüme edilebileceğini tanıttık. Bu dersimizde duyduklarına inanmadığınızda ya da birinin dediklerini anlamadığınızda birine "Ne demek istiyorsun?" "Bu ne demek?" ya da "Bu ne demek şimdi?" Korece nasıl söylenir bakacağız.


무슨 말이에요?

(mu-sın ma-ri-e-yo?)

Ne demek istiyorsun?

Bu ne demek şimdi?

Bu ne demek?

Neden bahsediyorsun?


무슨 (mu-sın) "ne tür" ya da "hangi" demektir ve 말 (mal) "kelime" ya da "dil" demektir. Bu yüzden 무슨 말 (mu-sın mal) "ne kelime" "hangi kelime" ya da "ne tür kelime" anlamına gelir.


무슨 말이에요? Kelime anlamı "hangi kelime/dildir?" ama en doğru çevirisi "Ne demek istiyorsun?" dur. 무슨 말이에요? Yı birinin söylediği birşeyi duyduğunda inanmadığın zaman ya da ne demek istediğini anlamadığın zaman kullanabilirsin.

Ör)

A: 카메라 팔 거예요. (Kamera alacağım.)

B: 무슨 말이에요? 카메라도 없잖아요. (Ne demek istiyorsun? Kameraman da mı yok!)


무슨 소리예요?

(mu-sın so-ri-ye-yo?)

무슨 소리예요? 무슨 말이에요? İle aynıdır ama daha az resmi ve daha az saygılıdır. Bu yüzden kendinizden büyük birine ya da saygılı olmanız gerektiğinde kullanılması tavsiye edilmez. 말 "kelime" demekken 소리 "sesler" demektir. Diğer kişinin dediklerini "sesler" olarak adlandırmak istemezsiniz. Kelime anlamı olarak "Bu sesler ne?" dediğinizde 무슨 소리예요? daha güvenle kullanabilirsiniz.


무슨 말씀이세요?

(mu-sın mal-sı-mi-se-yo?)

Korece'de "saygılı" bir ifade yapmanın birçok yolu vardır ve "saygılı" kelimeleri kullanmakta bu yollardan biridir. 말씀 말'ın saygılı şeklidir.


Genel anlamıyla "Bu ne demek?" nasıldır?

“무슨 뜻이에요?" ifadesini kullanabilirsiniz.


Örnek Cümleler

1. 네? 그게 무슨 말이에요?

(ne? Kı-ge mu-sın ma-ri-e-yo?)

Ne? Bu ne demek?

Ne? Ne demek istiyorsun?


2. 그만둘 거라고요? 갑자기 무슨 말이에요?

(kı-man-dul ko-ra-go-yo? Kab-ca-gi mu-sın ma-ri-e-yo?)

Bırakıp gidiyor musun? Aniden ne anlama geliyor?


3. 무슨 말이에요? 제가 왜요?

(mu-sın ma-ri-e-yo? Ce-ga ve-yo?)

Ne demek istiyorsun? Neden ben?)


4. 무슨 말인지 잘 모르겠어요.

(mu-sın ma-rin-ci cal mo-rı-ges-so-yo.)

Ne demek istediğini bilmiyorum/anlamıyorum.


5. 무슨 말인지 알겠어요.

(mu-sın ma-rin-ci al-ges-so-yo.)

Ne demek istediğini biliyorum/anlıyorum.)TTMIK.png
Bu PDF TalkToMeInKorean.com adresinde yer alan MP3 audio dersler ışığında hazırlanmıştır. Korece öğrenimini yaygınlaştırmak amacı ile ücretsiz olarak paylaşımı açıktır. Soru ve görüşleriniz için TalkToMeInKorean.com adresini ziyaret ediniz.Bu çeviri hizmeti TalkToMeInKorean.com ve KoreanWikiProject.com ortak projesidir.