TTMIK seviye 6 ders 13

From Korean Wiki Project
Jump to: navigation, search

Kelime Yapıcı Dersi bazı genel ve Korece kelimelerin yapı taşlarını anlayarak/öğrenerek nasıl genişleteceğiniz konusunda yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Kelime yapıcı ile tanıtılan kelimeler ve harflerin tümü Çince karakter (한자 [han-ja]) değildir. Birçoğu Çince karakterlerine dayanmasına rağmen, anlamları Günümüz Çince'sinden farklı olabilir. Sizin amacınız bu dersler sayesinde nasıl kelimelerin oluştuğunu anlamak, Korecedeki anahtar kelimeyi hatırlamak ve buradan da Korece kelime dağarcığınızı genişletmektir. Hanja karakterlerini ezberlemek zorunda değilsiniz ama isterseniz özgürsünüz!


Bu dersimizde (gva) kelimesine bakacağız. 과 kelimesi, Hanja 過” olarak yazılır. Anlamı "aşmak", "geçmek" ya da "çok fazla" dır.


과 (aşmak, çok fazla) + 식 (yemek) = 과식 過食 (gva-şik) = çok fazla yemek


과 (aşmak, çok fazla) + 음 (içmek) = 과음 過飮 (gva-ım) = çok fazla içmek


과 (aşmak, çok fazla) + 속 (hızlı olmak) = 과속 過速 (gva-sok) = hızlanmak


통 (geçmek) + 과 (geçmek) = 통과 通過 (tong-gva) = geçmek, …dan geçmek, geçmek (sınavdan)


간 (görmek) + 과 (geçmek) = 간과 看過 (gan-gva) = göz yummak, önemsememek


과 (çok fazla) + 민 (atik, çabuk) = 과민 過敏 (gva-min) = aşırı hassas olmak


과 (çok fazla) + 로 (emek) = 과로 過勞 (gva-ro) = çok çalışmak, çok emek harcamak


과 (geçmek) + 거 (gitmek) = 과거 過去 (gva-go) = geçmek


과 (aşmak, çok fazla) + 대 (büyük olmak) = 과대 過大 (gva-de) = çok büyük olmak


과 (geçmek) + 정 (yol, limit) = 과정 過程 (gva-cong) = süreç, usul


과 (aşmak, çok fazla) + 소비 (tüketim) = 과소비 過消費 (gva-so-bi) = aşırı tüketim


과 (çok fazla) + 신 (inanmak) = 과신 過信 (gva-şin) = kendine fazla güvenmek
TTMIK.png
Bu PDF TalkToMeInKorean.com adresinde yer alan MP3 audio dersler ışığında hazırlanmıştır. Korece öğrenimini yaygınlaştırmak amacı ile ücretsiz olarak paylaşımı açıktır. Soru ve görüşleriniz için TalkToMeInKorean.com adresini ziyaret ediniz.Bu çeviri hizmeti TalkToMeInKorean.com ve KoreanWikiProject.com ortak projesidir.