TTMIK seviye 6 ders 16

From Korean Wiki Project
Jump to: navigation, search

Bu dersimizde - 겠 sonekine bakalım. Günlük Korece'de çok yaygın kullanılır, ama öğrenenler tarafından çok iyi anlaşılmamıştır, bunun başlıca nedeni çok fazla farklı anlamı ve kullanımı olmasıdır.


-겠- Çeşitli Kullanımları

겠- 'i birinin niyetini sormak için, yapacağınız açıklamak için, olacak bir şey hakkında konuşmak için, bir şey hakkında varsayımınızı göstermek için ya da yetenekler ve ya olasılıklardan bahsetmek için kullanabilirsiniz.Sık sık sabit ifadelerde kullanılır 처음 뵙겠습니다 (=Tanıştığımıza memnun oldum.) ve 잘 먹겠습니다 (=Yemek için teşekkür ederim) gibi.


1. -시겠어요? / -시겠습니까? "….ister misin?"

Bu kullanım çok resmi Korece'de kullanılır. Daha az resmi Korece'de -(으)ㄹ래(요)? (4.Seviye 2. Ders) kullanın. Bu kullanımda -시- saygı eki daima -겠- ile kullanılır.


Örnek)

어디로 가시겠어요?

(o-di-ro ka-şi-ges-so-yo?)

Nereye gitmek istersin?


Benzeri : 어디로 갈래(요)?


2. -겠- (niyeti açıklamak için) = …cağım,

Resmi Korece'de genellikle kullanılan, -겠- niyeti ya da yapacağınız birşeyi açıklayabilirsiniz. Daha az resmi Korece'de aynı anlamı -(으)ㄹ게(요) (3. Seviye 6.Ders) ile sağlayabilirsiniz.


Örnek)

제가 하겠습니다.

(ce-ga ha-ges-sım-ni-da.)

Ben yapacağım.


말하지 않겠습니다.

(ma-ra-ci an-kes-sım-ni-da)

Söylemeyeceğim.


3. -겠- (görüşünü/fikrini/varsayımını açıklamak için kullanılan) = Bence, sanıyorum

Bu -겠- in kullanımı gayri resmi ve günlük Korece konuşmalarda yaygın olarak kullanılır. Görüşünüzü ya da bir şey hakkında varsayımınızı ya da olacak bir şey hakkında varsayımızı göstermek için -겠- kullanabilirsiniz, ama siz de fikrinizle ilgili biraz dikkatli olduğunuz nüansını verirsiniz.


Örnek)

아프겠어요.

(a-pı-ges-so-yo.)

Acıyor olmalı.


Örnek)

이게 좋겠어요.

(i-ge co-kes-so-yo.)

Bence bu iyi olacak.


Örnek)

늦겠어요

(nıt-ges-so-yo)

(Bence) Geç kalacaksın.


    • Varsayımınızı açıklamak istediğinizde ya da bir başkasının yetenek ve ya olasılık hakkında görüşünü almak istediğinizde -겠- kullanabilirsiniz.


Örnek)

혼자서도 되겠어요?

(hon-ca-so-do tui-ges-so-yo?)

Tek başınızada halledebilecek misin?


저도 들어가겠네요.

(co-da tı-ro-ga-get-ne-yo.)

Bende gireceğim (girebilirim.)


4. -겠- sabit ifadelerde kullanımı

Yukarıdaki kullanımların yanı sıra, -겠- ayrıca bazı sabit ifadelerlede kullanılabilir.

Örnek)

알겠습니다.

(al-ges-sım-ni-da)

Anladım.


Örnek)

모르겠어요.

(mo-rı-ges-so-yo.)

Bilmiyorum.


Örnek)

힘들어 죽겠어요.

(him-dı-ro cug-ges-so-yo.)

Çok yoruldum. Bu çok zor.TTMIK.png
Bu PDF TalkToMeInKorean.com adresinde yer alan MP3 audio dersler ışığında hazırlanmıştır. Korece öğrenimini yaygınlaştırmak amacı ile ücretsiz olarak paylaşımı açıktır. Soru ve görüşleriniz için TalkToMeInKorean.com adresini ziyaret ediniz.Bu çeviri hizmeti TalkToMeInKorean.com ve KoreanWikiProject.com ortak projesidir.