TTMIK seviye 6 ders 17

From Korean Wiki Project
Jump to: navigation, search

Bu dersimizde, yaygın kullanılan fiil ekine bakacağız. -거든(요). Doğru ve uygun kullanıldığında çok kurnaz bir anlama sahip olur. Korecenizin kulağa daha akıcı be daha doğal gelmesini sağlayabilir.


거든(요) kullanımı

1. 거든(요) bir nedeni ya da birşeyin arka planını açıklamayı ifade etmek için kullanılabilir, bir sonucu ifade eden cümleden ayrı bir cümle şeklindeki -거든(요) hariç. Diğer bir ifadeyle bir şeyin nedenini ifade eden -아/어/여서, -(으)니까, ve -기 때문에'dir ama bunlar aynı cümlede sonuçla birlikte kulllanılır. Ancak -거든(요) ne yaptığınız ya da ne yapacağınız hakkında bilgi verirken genellikle ayrı eklenir.


Örnek)

저도 모르겠어요. 저 방금 왔거든요.

(co-da mo-rı-ges-so-yo. Co bang-gım vat-go-dın-yo.)

Bende bilmiyorum. Ben henüz geldiğimden..


내일은 안 바빠요. 오늘 일을 다 끝냈거든요.

(ne-i-rin an pap-pa-yo. O-nıl i-rın ta kıt-net-go-dın-yo)

Yarın meşgül değilim. Bugün işlerin hepsini bitirdiğimden.


2. -거든(요) hikayenin devam ettiğini ima ettiğinde zaman kullanılabilir. -거든(요) ile biten cümlede birşeyden bahsettiğinde karşındaki kişi gelecek cümlende söylediğin şeyle ilgili olarak başka bir şeyden bahsetmeni bekleyecektir.


Örnek)

제가 지금 돈이 없거든요. 만원만 빌려 주세요.

(ce-ga ci-gım do-ni ob-go-tın-yo. Man-van-man pil-lyo cu-se-yo.)

Benim şimdi param olmadığından. Sadece 10 000 won ödünç veriniz.


지난 주에 제주도에 갔거든요. 그런데 계속 비가 왔어요.

(ci-nan cu-e ce-cu-do-e kat-go-tın-yo. Kı-ron-de kye-sok pi-ga vas-so-yo.)

Geçen hafta Jesu adasına gittim. Ama sürekli yağmur yağdı.


Örnek Cümleler

1. 제가 지금 좀 바쁘거든요.

(çe-ga çi-gım com pap-pı-go-dın-yo.)

Ben şimdi biraz meşgül olduğumdan.


2. 아까 효진 씨 만났거든요. 그런데 이상한 말을 했어요.

(ag-ka hyo-cin şi man-nat-go-dın-yo. Kı-ron-de i-san-han ma-rıl hes-so-yo.)

Biraz önce 효진 ile buluştum. Ama garip konuştu.


3. 아직 말할 수 없어요. 비밀이거든요.

(a-cig mal-hal su ob-so-yo.) pi-mi-ri-go-dın-yo.)

Hala söyleyemem. Sır olduğundan.


xxx Genellikle -거든요 dolaylı olarak bir şeyin nedenini açıklamak ya da konuşma tarzınızı yumuşatmak istediğinizde kullanılır, ama bazen üzgün olduğunuzda desteklerin nedenini ya da kızgınlığınızı belli etmek için cümle sonunda -거든요 kullanabilirsiniz.


Örnek)

필요 없거든요!

(pi-ryo ob-go-dın-yo!)

Gerek kalmadı!


이미 늦었거든요!

(i-mi nı-cot-ga-dın-yo!)

Zaten çok geç!TTMIK.png
Bu PDF TalkToMeInKorean.com adresinde yer alan MP3 audio dersler ışığında hazırlanmıştır. Korece öğrenimini yaygınlaştırmak amacı ile ücretsiz olarak paylaşımı açıktır. Soru ve görüşleriniz için TalkToMeInKorean.com adresini ziyaret ediniz.Bu çeviri hizmeti TalkToMeInKorean.com ve KoreanWikiProject.com ortak projesidir.