TTMIK seviye 6 ders 19

From Korean Wiki Project
Jump to: navigation, search

4.Seviye 28. Dersimizde -아/어/여지다 fiil ekini tanıtmıştık ve "sıfat+leşmek/hale gelmek" ifadesinde nasıl kullanıldığını anlatmıştık.

Örnekler

예쁘다 = güzel olmak

예뻐지다 = güzelleşmek


조용하다 = sessiz olmak

조용해지다 = sessizleşmek

Bazı sıfat kelimeler (ya da tanımlayıcı fiiller) bağımsız fiil olarak dikkate alındığından genellikle -아/어/여지다 formunda kullanılırlar. Ve İngilizce'de tek kelime olarak çevirisi vardır.

1

달라지다 (dal-la-ci-da)

다르다 (da-lı-da) = farklı olmak

다르 → 달라 + -아지다 = 달라지다 = değişmek, farklılaşmak


Örnek Cümleler

여기 많이 달라졌어요.

(yo-gi ma-ni dal-la-cyos-so-yo.)

Burası çok değişti. (farklılaştı)


뭔가 달라진 것 같아요.

(mvon-ga dal-la-cin got kat-ta-yo.)

Bazı şeyler değişmiş gibi hissediyorum.


2

좋아지다 (co-a-ci-da)

좋다 (co-da) = iyi olmak, hoş olmak

좋 → 좋 + -아지다 = 좋아지다 = iyileşmek, gelişmek, hoşlanmaya başlamak


Örnek Cümleler

이 가수가 좋아졌어요.

(i ka-su-ga co-ac-yos-so-yo.)

Bu şarkıcıdan hoşlanmaya başladım.


노래 실력이 좋아졌어요.

(no-re şil-lyo-gi co-ac-yos-so-yo.)

Şarkı becerim gelişti.


3

많아지다 (ma-na-ci-da)

많다 (man-da) = fazla olmak, çok olmak

많 → 많 + -아지다 = 많아지다 = fazlalaşmak, çoğalmak


Örnek Cümleler

한국으로 여행 오는 사람들이 많아졌어요.

(han-gu-gı-ro yo-heng o-nın sa-ram-dı-ri ma-mac-yos-so-yo.)

Kore'yi ziyarete gelen insanlar fazlalaştı.


학생이 많아졌어요.

(hag-sen-gi ma-nac-yos-so-yo.)

Öğrenciler çoğaldı.


4

없어지다 (ob-so-ci-da)

없다 (ob-da) = olmamak, yok

없 → 없 + -어지다 = 없어지다 = yok olmak/ortadan kaybolmak


Örnek Cümleler

제 핸드폰이 없어졌어요.

(ce hen-dı-po-ni ob-soc-yos-so-yo.)

Telefonum yok oldu.


아까 여기 있었는데 없어졌어요.

(ag-ka yo-gi is-son-nın-de ob-soc-yos-so-yo.)

Az önce burda vardı (burdaydı ama) ama kayboldu.TTMIK.png
Bu PDF TalkToMeInKorean.com adresinde yer alan MP3 audio dersler ışığında hazırlanmıştır. Korece öğrenimini yaygınlaştırmak amacı ile ücretsiz olarak paylaşımı açıktır. Soru ve görüşleriniz için TalkToMeInKorean.com adresini ziyaret ediniz.Bu çeviri hizmeti TalkToMeInKorean.com ve KoreanWikiProject.com ortak projesidir.