TTMIK seviye 6 ders 22

From Korean Wiki Project
Jump to: navigation, search

Kelime Yapıcı Dersi bazı genel ve Korece kelimelerin yapı taşlarını anlayarak/öğrenerek nasıl genişleteceğiniz konusunda yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Kelime yapıcı ile tanıtılan kelimeler ve harflerin tümü Çince karakter (한자 [han-ja]) değildir. Birçoğu Çince karakterlerine dayanmasına rağmen, anlamları Günümüz Çince'sinden farklı olabilir. Sizin amacınız bu dersler sayesinde nasıl kelimelerin oluştuğunu anlamak, Korecedeki anahtar kelimeyi hatırlamak ve buradan da Korece kelime dağarcığınızı genişletmektir. Hanja karakterlerini ezberlemek zorunda değilsiniz ama isterseniz özgürsünüz!


Bugünün anahtar kelimesi 'dır. Çince karakteri

kelimesi " "hiç" "hiçbirşey" "var olmama/yokluk" ile ilgilidir.

무 (hiç) + 공해 (kirlilik) = 무공해 無公害 (mu-gong-he) = kirliliğe yol açmamak, temiz

무 (hiç) + 료 (ücret) = 무료 無料[mu-ryo] = ücretsiz

무 (hiç) + 시 (görmek, önemsemek) = 무시 無視 [mu-si] = görmemezlikten gelmek, aldırmamak

무 (hiç) + 책임 (sorumluluk) =무책임 無責任[mu-chae-gim] = sorumsuzluk

무 (hiç) + 조건 (koşul) = 무조건 無條件 [mu-jo-geon] = koşulsuz

무 (hiç) + 죄 (suç) = 무죄 無罪 [mu-joe] = suçsuz

무 (hiç) + 능력 (yetenek,güç) = 무능력 無能力 [mu-neung-ryeok] = yetersizlik, güçsüzlük

무 (hiç) + 한 (limit,sınır) =무한 無限 [mu-han] = limitsiz, sınırsız

무 (hiç) + 적 (düşman) = 무적 無敵 [mu-jeok] = yenilmez

무 (hiç) + 사고 (kaza) = 무사고 無事故 [mu-sa-go] = kazasız

무 (hiç) + 관심 (ilgi) = 무관심 無關心 [mu-gwan-sim] = ilgisizlik, ilgi göstermemek

무 (hiç) + 명 (isim) = 무명 無名[mu-myeong] = bilinmeyen, popüler olmayan

무 (hiç) + 인 (insan) =무인 無人[mu-in] = insansız
TTMIK.png
Bu PDF TalkToMeInKorean.com adresinde yer alan MP3 audio dersler ışığında hazırlanmıştır. Korece öğrenimini yaygınlaştırmak amacı ile ücretsiz olarak paylaşımı açıktır. Soru ve görüşleriniz için TalkToMeInKorean.com adresini ziyaret ediniz.Bu çeviri hizmeti TalkToMeInKorean.com ve KoreanWikiProject.com ortak projesidir.