TTMIK seviye 6 ders 3

From Korean Wiki Project
Jump to: navigation, search

Bu dersimizde "en … biri" Korece nasıl söylenir bakıyoruz. Bu öğrendiğiniz derlerden sonra, "O en yakın arkadaşlarımdan biridir." "Seul'de en popüler yerlerden biridir." gibi şeyleri söyleyebileceksiniz.

Korece bunun nasıl söylendiğinden bahsetmeden önce, bu ifadenin Koreli birçok insanın İngilizce diline maruz kalması sonucu kullanılmaya başlandığını belirtmek isteriz. İlk başlarda kulağa "çeviri" cümlesi gibi geldiği için bu ifadeyi kullanmamaya çalışan bazı insanlar vardı. Ama şimdi umursayan pek çok insan olmadığından yaygın olarak kullanılıyor.


En…birisi = 가장 ~ 중의 하나

İlk olarak kelime kelime parçalara ayıralım.

1. bir = 하나 (ha-na)

2. -ın/nın = ~의 (ıi)

3. The bu durumda Koreceye çevrilmez.

4. en + sıfat + isim = 가장 + sıfat + isim


    • 가장 (en) konusunu yeniden incelemek isterseniz 4.Seviye 18.Derse dönünüz.


“-의/ın/nın" kelimesi Korece ve İngilizce arasında farklıdır.


Korecede 의 (ıi) eki -의 [-ui] iyelik, aitlik, asıl ya da nitelik yapar, temel anlamı "-ın/nın" dır. Kelime sırası, ancak iki dilde çok farklıdır. “A of B” demek istiyorsanız Korece'de “B의 A” diye sıralamanız gerekmektedir. Basitçe “-의”yı “my friend’s house (arkadaşımın evi)”, “my teacher’s name (arkadaşımın adı)”, vb. olarak düşünebilirsiniz.


İngilizcede "bir" kelimesi ifadenin başına gelirken Korecede 하나 (= bir) ifadenin sonuna gelir.


하나 diğer ifadelerle değiştirebilir.


"Bir" demenin en temel yolu 하나 'dır ama saymanıza bağlı olarak farklı sayma birimleride kullanabilirsiniz. En yaygın kullanılanların bazılarına bakalım.


Kişi = 한 사람 (han sa-ram), 한 명 (han myong), ya da 한 분 (saygılı) (han bun)

Yer = 한 곳 (han got), 한 군데 (han gun-de)

Şey, tür = 한 가지 (han ka-ci)


Sayma birimleri dersine göz atmak için 2.Seviye 9.Derse geri dönünüz.


가장 sıfatlarla ve fiillerle kullanımı

Bunu kullanmayı anlamanız için öğrenmeniz gereken üç ders var.

4. Seviye 18. Ders ("en" ya da "çok" en üstün kullanımının “가장” ve “제일 nasıl söylenildiği)

3. Seviye 13. Ders (Korecede eylem ya da tanımlı fiillerin sıfat haline nasıl getirildiği.)


Örnekler

가장 + 예쁘다 → 가장 예쁜

가장 + 좋다 → 가장 좋은

가장 + 괜찮다 → 가장 괜찮은


1. 가장 예쁜 친구

(ka-cang yep-pın çin-gu)

en güzel arkadaş


2. 가장 좋은 책

(ka-cang co-hın çeg)

en iyi kitap


3. 가장 괜찮은 카페

(ka-cang kven-ca-nın ka-pe)

en iyi kafe


중 "arasında" olarak nasıl kullanıldığı

중 (cung) kelime anlamı "ortası" ya da "orta/merkez" 'dir ama isimle kullanıldıktan sonra -의 (ıi) takip eder, "ortası" ya da "… ortası" anlamında.


→ İsim (tekil ya da çoğul) + 중


Örnekler

1. 가장 예쁜 친구들 중(의)

가장 예쁜 친구 중(의)


2. 가장 좋은 방법들 중(의)

가장 좋은 방법 중(의)


가장 ~ 중의 하나


Şimdi bütün yapının örneklerine bakalım.

1. 가장 좋은 방법들 중의 하나

가장 좋은 방법 중의 하나

가장 좋은 방법 중 하나

en iyi metodlardan biri


2. 가장 빠른 길들 중의 하나

가장 빠른 길 중의 하나

가장 빠른 길 중 하나

en hızlı yollardan biri


3. 가장 자주 만나는 친구들 중의 한 명

가장 자주 만나는 친구 중의 한 명

가장 자주 만나는 친구 중 한 명

en sık görüştüğüm arkadaşlardan biri


Örnek Cümleler

1. 여기가 제가 제일 자주 오는 카페 중(의) 하나예요.

(yo-gi-ga ce-ga ce-il ca-cu o-nın ka-pe cung ha-na-ye-yo.)

Burası benim en sık geldiğim kafelerden biridir.


2. 제가 가장 좋아하는 가수들 중(의) 한 명이에요.

(çe-ga ga-cang co-ha-ha-nın ka-su-dıl cung(ıi) han myong-i-e-yo.)

Benim en sevdiğim şarkıcılardan biridir.


3. 한국에서 가장 인기 있는 영화 중(의) 하나예요.

(han-gu-ge-so ga-cang in-gi in-nın yong-hva cung (ıi) ha-na-ye-yo.)

Kore'de en popüler olan filmlerden biridir.TTMIK.png
Bu PDF TalkToMeInKorean.com adresinde yer alan MP3 audio dersler ışığında hazırlanmıştır. Korece öğrenimini yaygınlaştırmak amacı ile ücretsiz olarak paylaşımı açıktır. Soru ve görüşleriniz için TalkToMeInKorean.com adresini ziyaret ediniz.Bu çeviri hizmeti TalkToMeInKorean.com ve KoreanWikiProject.com ortak projesidir.