TTMIK seviye 6 ders 4

From Korean Wiki Project
Jump to: navigation, search

Bu dersimizde birisine "bir şey yapmamın sizin için sakıncası yoksa" ya da "bir şey yapmam sorun değilse" nasıl sorulur bakacağız.


Aslında, Korece'de bu şekilde söylemeniz için -아/어/여도 되다 ve -아/여/여도 괜찮다 yapılarını kullanırsınız.( -아/어/여도 되다 nasıl kullanıldığına göz gezdirmek için 4.Seviye 8.Derse geri dönebilirsiniz.) Kelime olarak "…sam sorun olur mu?" ya da .. Benim için sorun olur mu?" anlamındadır.


Korece bunu söylemenin çeşitli yollarına bakalım.

1. Fiil kökü + -아/어/여도 돼요?

Bu en basit yapıdır. 되다 (toi-da) burada "sorun olmak" "mümkün olmak" "olası olmak" anlamındadır ve -아/어/여도 "…sa bile" ya da "…da dahi" anlamındadır. Hepsi birlikte -아/어/여도 되다 (-a/o/yodo toi-da) "…sa bile sorun olmak" anlamındadır.


Örnek Cümleler

(1) 여기 앉아도 돼요?

(yo-gi an-ca-do düe-yo?)

(앉다 (an-da) fiili : oturmak)

Buraya otursam sakıncası olur mu? / Buraya oturmamın sakıncası var mı?

Tam çevirisi : Buraya otursam da olur mu?


(2) 창문 닫아도 돼요?

(çang-mun ta-ta-do düe-yo?)

(닫다 (tat-da) fiili : kapatmak)

Pencereyi kapatsam sakıncası olur mu? / Pencereyi kapatmamda sakınca var mı?

Tam çevirisi : Pencereyi kapatsam da olur mu?


(3) 나중에 전화해도 돼요?

(na-cung-e con-hua-he-do düe-yo?)

(전화하다 (con-hoa-ha-da) fiili : telefon etmek)

Sonra arasam sakıncası olur mu?

Tam çevirisi : Sonra arasam da olur mu?


2. Fiil kökü + -아/어/여도 괜찮아요?

Bu yapı 괜찮다 (kven-çan-ta) fiil olması dışında hemen hemen -아/어/여도 되다 yapısıyla aynıdır. İki yapı değiştirilebilir ama -아/어/여도 괜찮아요 daha yumuşak bir nüansı vardır, -아/어/여도 돼요 biraza daha doğrudandır. -아/어/여도 괜찮아요, kullanarak karşınızdaki kişiye daha dikkatli olduğunuz izlemini verebilirsiniz.


Örnek Cümleler

(1) 저 먼저 가도 괜찮아요?

(ço mon-co ka-do kven-ça-na-yo?)

(가다 (ka-da) fiili : gitmek)

Ben ilk gitsem sakıncası olur mu?/ İlk ayrılmamda sakınca var mı?

Tam çevirisi : Ben ilk gitsem de olur mu?


(2) 이거 열어 봐도 괜찮아요?

(i-go yo-ro bva-do kçen-ça-na-yo?)

(열다 (yol-da) fiili : açmak)

Bunu açsam sakıncası olur mu? / Bunu açmamda sakınca var mı?

Tam çevirisi : Bunu açsam da olur mu?


(3) 내일 말해 줘도 괜찮아요?

(ne-il mar-he cuo-do kven-ça-na-yo?)

Yarın söylesem sakıncası olur mu? / Yarın söylememde sakınca var mı?

Tam çevirisi : Yarım söylesemde olur mu?


3. Fiil kökü + -아/어/여도 될까요?

Bu yapıda 되다 fiili yine kullanılıyor, ama burada 3. seviye 4. dersde tanıttığımız -(으)ㄹ까요 formu kullanılmış. -(으)ㄹ까요 kullanarak bir şey hakkındaki merakınızı ya da şüphenizi açıklayabilirsiniz. Bu nedenle karşıdaki kişinin tepkisi ya da yanıtı için doğal olarak sorulandır. Bu yüzden sorulan 될까요? Söylenilen 돼요? dan cümlenizi daha yumuşak ve daha kibar yapar.


Örnek Cümleler

1) 여기 앉아도 될까요?

(yo-gi an-a-do tüel-ka-yo?)

(Fiil 앉다 : oturmak)

Buraya otursam sorun olur mu?

Buraya otursam sakıncası var mı?


2) 창문 닫아도 될까요?

(çang-mul ta-da-do tüel-ka-yo?)

(Fiil 닫다 : kapatmak)

Pencereyi kapatsam sorun olur mu?

Pencereyi kapatabilir miyim?


3) 나중에 전화해도 될까요?

(na-cung-e con-hva-he-dı tüel-ka-yo?)

(Fiil 전화하다 : telefon etmek)

Sonra arasam sorun olur mu?

Sonra arayabilir miyim?


4. Fiil Kökü + -아/어/여 주실래요?

Yukarıdaki üç yapıyla "..sam sakıncası olur mu?" ifade edebilirsiniz, karşısınızdaki kişiye "SEN" bir şey yaptıysan soruyorsunuz sakıncası olur mu? Ama KARŞINIZDAKİ KİŞİYE bir şey yapmanda sakınca var mı diye sormak istiyorsanız. -아/어/여 주실래요? (a/o/yo cu-şil-le-yo?) yapısını kullanabilirsin.

주다 (cu-da) "vermek" anlamındadır ama diğer fiillerle birleştirildiğinde -아/어/여 주다 "biri için bir şey yapmak" anlamına gelir ve -시- (şi) yüceltici eki cümlenizi daha saygılı yapar.


Örnek Cümleler

(1) 조금 기다려 주실래요?

(co-gım ki-da-ryo cu-şil-le-yo?)

Biraz beklesen sakıncası olur mu?

    • Gayri resmi dilde 조금 기다려 줄래? Diyebilirsin.


(2) 한 번 더 설명해 주실래요?

(han bon to sol-myon-he cu-şil-le-yo?)

(설명하다 (sol-myon-ha-da) fiili : açıklamak)

Biraz daha açıklamanın sakıncası var mı?

    • Gayri resmi dilde 한 번 더 설명해 줄래? Diyebilirsin.


Aynı tür nüansda devam ederek cümlenin sonunu değiştirebilirsin.

(1) -아/어/여 주실래요? → -아/어/여 줄래요?

(주실래요? -dan -시- eksiz biraz daha az resmi 줄래요?.)


(2) -아/어/여 주실래요? → -아/어/여 주시겠어요?

(주시겠어요? 주실래요? -değiştirilebilir,ama daha az resmi ve saygılıdır.)TTMIK.png
Bu PDF TalkToMeInKorean.com adresinde yer alan MP3 audio dersler ışığında hazırlanmıştır. Korece öğrenimini yaygınlaştırmak amacı ile ücretsiz olarak paylaşımı açıktır. Soru ve görüşleriniz için TalkToMeInKorean.com adresini ziyaret ediniz.Bu çeviri hizmeti TalkToMeInKorean.com ve KoreanWikiProject.com ortak projesidir.