TTMIK seviye 6 ders 5

From Korean Wiki Project
Jump to: navigation, search

Bu dersimizde Korece'de birşeyi "yapmanın ortasında" nasıl denir öğreneceğiz. 2.Seviye 10. Dersimizde -고 있다 (-go it-da) yapısını "düz şimdiki zamanın sürekliliği" olarak görmüştük ve şimdi bu dersimizde "şimdiki zamanın sürekliliğini" ifade etmenin diğer yollarını göreceğiz, kullanılan kelime 중 (cung).


(cung) = orta, merkez

중 kelimesi diğer kelimelerle birlikte orta, merkez ile ilgili olarak çeşitli anlamlarda kullanılabilir. "Birşeyi yapmanın ortasındayım" demek istediğinizde, 중 'u “-고 있는 중이다” şeklinde kullanabilirsin.


고 있는 중이다 (-go it-nın cung-i-da) = …nın ortasında olmak

Şimdiki zamanda sürekliliğin asıl şekli -고 있다 (-go it-da) dır. “중” ismine eklemek için fiili sıfat haline getirmeniz gereklidir, bunun için fiile -는 ekleyip sıfat haline getirebilirsiniz.


→ -고 있 (süreklilik) + -는 중 (fiil + manın ortası)

→ -고 있는 중 + -이다 (olmak)

→ -고 있는 중이다 (fiil + manın ortasında olmak)

    • Cümlenin zamanını ifade etmek için yalnızca -이다 ekleyiniz.


Örnek Cümleler

1. 가고 있는 중이에요.

(ga-go it-nın cung-i-e-yo.)

(가다 (ka-da) fiili : gitmek)

Yoldayım.

Gitmenin ortasındayım.

    • Aynı anlamda olan 가고 있어요 diyebilirsiniz ama -는 중 hemen şu anda bir şey yaptığınız gerçeğini daha iyi vurgular.


2. 뭐 하고 있는 중이었어요?

(mo ha-gu it-nın cung-i-os-so-yo?)

(하다 (ha-da) fiili : yapmak)

Ne yapıyordun?

Ne yapmanın ortasındaydın?


3. 열쇠를 찾고 있는 중이었어요.

(yol-süe-rıl çat-go it-nın cung-i-os-so-yo.)

Anahtarımı aramanın ortasındaydım.

    • Yukarıdaki tüm cümleleri -고 있는 중 'nı aynı anlamda olan -는 중 olarak değiştirebilirsiniz.


가고 있는 중이에요. → 가는 중이에요.

뭐 하고 있는 중이에요? → 뭐 하는 중이에요?

열쇠를 찾고 있는 중이었어요. → 열쇠를 찾는 중이었어요.


Basit Mini Konuşma

1.

A: 공부해요! 언제 공부할 거예요?

B: 하는 중이에요!


A : Çalış! Ne zaman çalışacaksın?

B : Çalışıyorum!


2.

A: 뭐 하는 중이었어요?

B: 아무것도 안 했어요.


A : Ne yapıyordun?

B : Hiçbirşey yapmadım.


3.

A: 다 샀어요?

B: 아직 고르는 중이에요.

(고르다 (ko-rı-da) fiili : seçmek)


A : Hepsini mi aldın?

B : Hala seçmenin ortasındayım.TTMIK.png
Bu PDF TalkToMeInKorean.com adresinde yer alan MP3 audio dersler ışığında hazırlanmıştır. Korece öğrenimini yaygınlaştırmak amacı ile ücretsiz olarak paylaşımı açıktır. Soru ve görüşleriniz için TalkToMeInKorean.com adresini ziyaret ediniz.Bu çeviri hizmeti TalkToMeInKorean.com ve KoreanWikiProject.com ortak projesidir.