TTMIK seviye 6 ders 6

From Korean Wiki Project
Jump to: navigation, search

Kelime Yapıcı Dersi bazı genel ve Korece kelimelerin yapı taşlarını anlayarak/öğrenerek nasıl genişleteceğiniz konusunda yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Kelime yapıcı ile tanıtılan kelimeler ve harflerin tümü Çince karakter (한자 [han-ja]) değildir. Birçoğu Çince karakterlerine dayanmasına rağmen, anlamları Günümüz Çince'sinden farklı olabilir. Sizin amacınız bu dersler sayesinde nasıl kelimelerin oluştuğunu anlamak, Korecedeki anahtar kelimeyi hatırlamak ve buradan da Korece kelime dağarcığınızı genişletmektir. Hanja karakterlerini ezberlemek zorunda değilsiniz ama isterseniz özgürsünüz!


Bu dersimizde Korece diline ait son ek -님 (-nim) göreceğiz.


kelimesi aslında belirtilen ya da adı geçen kişiye saygı göstermek için kullanılan -씨 (-şi) ekiyle aynı amaçtadır. Ama -님 -씨'den daha resmi ve saygılıdır bu yüzden resmi sosyal isimlerle daha yaygın kullanılır.


님'i belirtilen kişiye daha resmi şekilde olması için isminden sonra kullanabilirsiniz. Örneğin, tanıdığınızın ismi 현우 ve onunla gayri resmi dilde konuşuyorsunuz yalnızca ismi - 현우 ile hitap edebilirsiniz. Ama daha saygılı ve resmi olmak istiyorsanız isminden sonra -씨 ekleyiniz ve 현우 씨 diye hitap ediniz. Ama dahada resmi olmak istiyorsanız 씨 yerine -님 ekleyebilirsiniz ve 현우 님 diye hitap edebilirsiniz.


Ve bazen internette birbirlerinin isimlerini bilmedikleri halde hala birbirlerine resmi olmak isteyenler birbirlerine yalnızca “님” kelimesini kullanarak hitap edebilirler. Bu sadece gençler arasında yaygındır.


Aşağıda bazı yaygın kullanılan -님 soneki ile ilgileri kelimeleri bulabilirsiniz. Bu kelimelerin çoğu DEĞİŞMEZ yani -님 soneksiz kullanılamaz. Ve bazıları -님 soneksiz kullanılabilir ama nüansı değişebilir.


1. 선생님 (son-seng-nim) = öğretmen

  • Hemen hemen her zaman -님 ekli kullanılır. Sadece 선생 kullanılırsanız kulağa saygısızca gelebilir. 선생님 öğretmene direkt olarak söylenir ya da öğretmen orada olmadan onun hakkında konuşurken kullanılabilir.


2. 장님 (cang-nim) = kör insan

  • Bazı insanlar 시각장애인 (görme engelli insan) teriminin daha uygun olduğunu düşünür ama 장님 kelimesi daha yaygın kullanılır ve -님 ekli olmadan kullanamazsınız.


3. 의사선생님 (ıi-sa-son-seng-nim) = doktor 의사 (ui-sa) kendi başına meslektir ama hitap ederken ya da bir doktorla konuşurken ona “의사” diyemezsiniz. 의사선생님 kelimesini kullanmanız gerekmektedir.


4. 교수님 (gyo-su-nim) = profesör

  • 교수 tek başına meslektir ama bir profesörle konuşurken 님 soneki eklemeniz gerekmektedir ve "İsim + 교수님" ya da sadece “교수님” diyebilirsiniz.


5. 어머님 (o-mo-nim) = anne

  • Kendi annene sadece 엄마 (om-ma) ya da daha saygılı olmak istiyorsan 어머니 (o-mo-ni) diyebilirsin ama başkasının annesinden saygılı hatta daha resmi şekilde bahsederken 어머님 kelimesini kullanırsın. Doğal değildir ancak kendi annenle ya da başkasının annesiye konuşurken kullanılır. Bu durumda 저희 어머니 (co-hui o-mo-ni) "benim annem" daha iyidir.


6. 아버님 (a-bo-nim) = baba

  • 어머님 ile aynıdır. Kendi babana 아빠 (ap-pa) ya da 아버지 (a-bo-ci) diyebilirsin ve daha resmi terim 아버님 (a-bo-nim)'dir.


7. 형님 (hyong-nim) ve 누님 (nu-nim) = ağabey ve abla

  • Erkekler kendilerinden yaşlı bir erkeğe hitap ettiğinde 형 (hyong) terimini kullanır. Ama daha saygılı olmak istediklerinde (bu durumda resmi olmasa da olur) sonuna -님 soneki eklerler. Aynısı 누나 (nu-na) içinde geçerlidir, bu terim erkekler kendilerinden yaşlı kadınlara hitap ederken kullanırlar, ayrıca 누나 누나님 yerine 누님 (nu-nim) olarak değişiri.


8. 손님 (son-nim) = misafir

  • Geçmişte Çince-Korece kelime olan 손 (son) tek başına "misafir" anlamına gelebiliyordu ama günümüz Korecesinde -님 soneki daima kelimenin sonuna eklenir. Daha çok işle ilgili durumlarda müşterinize "고객님 (go-gen-nim" diyebilirsin. Ve direkt kişiye hitap etmediğinde 고객님 kelimesinin bu durumda -님 ekli düşse de olur.


İşle işgili daha çok örnek

9. 사장님 = şirket başkanı + 님

10. 과장님 = bölüm şefi+ 님

11. 부장님 = bölüm başkanı (yönetici) + 님

12. 총장님 = dekan ya da üniversite başkanı + 님TTMIK.png
Bu PDF TalkToMeInKorean.com adresinde yer alan MP3 audio dersler ışığında hazırlanmıştır. Korece öğrenimini yaygınlaştırmak amacı ile ücretsiz olarak paylaşımı açıktır. Soru ve görüşleriniz için TalkToMeInKorean.com adresini ziyaret ediniz.Bu çeviri hizmeti TalkToMeInKorean.com ve KoreanWikiProject.com ortak projesidir.