TTMIK seviye 6 ders 8

From Korean Wiki Project
Jump to: navigation, search

Bu dersimizde Korece "…. -ıp…madığından emin değilim" nasıl söylenir ele alacağız. İlk önce bunun kelimesi kelimesine çevrilemeyeceğini hatırlamanız gerekli.


Korece "emin olmak" ve "emin olmamak"


Korece "emin olmak" kelimesi 확실하다 (hvag-şi-ra-da)'dır. Bu yüzden "emin olmamak" kelimesinini tam çevirisi 확실하지 않다 (hvag-şi-ra-ci an-ta)'dır ama günlük Korece dilinde bu şekli yaygın olarak kullanılmaz.


"Emin misin?"

Birisine birşeyden emin olduğunu sormak için 확실하다 kelimesini kullanabilirsin “확실해요?” (hvag-şi-re-yo?) diyebilirsin. Ya da bazen "Ciddi misin?" ya da "Gerçekten mi?" demek istersen “정말이에요?” (cong-ma-ri-e-yo?) diyebilirsin.


"Emin değilim" nasıl denir.

Korece en doğal "Emin değilim" ifadesi “잘 모르겠어요” (cal mo-rı-ges-so-yo) 'dur. 모르다 kelimesi "bilmemek" demektir ve eğer “잘 몰라요” derseniz "İyi bilmiyorum." ya da "Bu konu hakkında çok şey bilmiyorum." anlamına gelir.


soneki varsayım ya da niyet ifadesi ekler ( -겠- gelecek derslerimizde detaylı olarak işlenecektir.) bu yüzden 모르겠어요 dediğinde, "Bilmiyor gibiyim." ya da "Bilmek isterdim ama bilmiyorum" dersin.


잘 모르겠어요 burada “잘” kelimesine aslında ihtiyacın olmadığından 모르겠어요 aynı anlama gelir ama “잘 모르겠어요” birçok Koreli tarafından kullanılan ve "Emin değilim." ya da "Tam olarak bilmiyorum." anlamına gelen ortak ve sabit bir ifadedir


"…. -ıp…madığından emin değilim." nasıl denir.

Korecede "-ıp…madığı" -(으/느)ㄴ지 ((ı/nı) n ci) yapısıyla ifade edilir. (Göz atmak için 5. Seviye 18. Derse dönün.)

(으/느)ㄴ지 잘 모르겠어요 = "…. -ıp…madığından emin değilim."


Soru kelimeleri ile de bu yapıyı kullanabilirsiniz. (ne zaman/ne/nerede/nasıl/kim/neden/hangisi)


Şimdiki Zaman

= -(으/느)ㄴ지 잘 모르겠어요.


Örnek)

이거 누구 책인지 잘 모르겠어요.

(i-go nu-gu çeg-in-ci cal mo-rı-ges-so-yo.)

Bunun kimin kitabı olduğundan emin değilim.


Geçmiş Zaman

았/었/였는지 잘 모르겠어요.


Örnek)

다 끝났는지 잘 모르겠어요.

(ta kın-nan-nın-ci cal mo-rı-ges-so-yo.)

Hepsinin bittiğinden emin değilim.


Gelecek Zaman

= -(으)ㄹ지 잘 모르겠어요.

= -(으)ㄹ 건지 잘 모르겠어요.


Örnek)

서점이 내일 문을 열지 잘 모르겠어요.

(so-co-mi ne-il mu-nıl yol-ci cal mo-rı-ges-so-yo.)

Kitapçının yarın açık olacağından emin değilim.


Eğer sonunda "-mamak" eklemek istiyorsanız Fiil kökü + -(으/느)ㄴ지 + Fiil kökü + 안 -(으/는)ㄴ지 yapısını kullanabilirsiniz.


Örnek Cümleler

1. 어디로 갈지 잘 모르겠어요.

(o-di-ro kal-ci cal mo-rı-ges-so-yo.)

Nereye gidilecek emin değilim.


2. 내일 만날지 안 만날지 잘 모르겠어요.

(ne-il man-nal-ci an man-nal-ci cal mo-rı-ges-so-yo.)

Yarın bulup buluşulmayacağından emin değilim.


3. 여기가 맞는지 잘 모르겠어요.

(yo-gi-ga man-nın-ci cal mo-rı-ges-so-yo.)

Burasının doğru olduğundan emin değilim.


4. 뭘 해야 될지 잘 모르겠어요.

(mval he-ya tüel-ci cal mo-rı-ges-so-yo.)

Ne yapmalıyım emin değilim.

Ne yapmam gerektiğinden emin değilim.


5. 이게 무슨 뜻인지 잘 모르겠어요.

(i-ge mu-sın tı-sın-ci cal mo-rı-ges-so-yo.)

Bu ne anlama geliyor emin değilim.TTMIK.png
Bu PDF TalkToMeInKorean.com adresinde yer alan MP3 audio dersler ışığında hazırlanmıştır. Korece öğrenimini yaygınlaştırmak amacı ile ücretsiz olarak paylaşımı açıktır. Soru ve görüşleriniz için TalkToMeInKorean.com adresini ziyaret ediniz.Bu çeviri hizmeti TalkToMeInKorean.com ve KoreanWikiProject.com ortak projesidir.