TTMIK seviye 6 ders 9

From Korean Wiki Project
Jump to: navigation, search

Bu dersimizde -(으)ㄴ/는 김에 [-ın/-nın ki-me] yapısına bakacağız ve "hazır oradayken" "hazır buradayken" "bunu yapacak olduğundan" gibi şeylerde nasıl kullanıldığına bakacağız.


Burada 김 kelimesi, kelime olarak "fırsat/şans" ya da "birşeyi yapmak için neden" anlamına gelen bir ismidir. Ama yaygın olarak kendi anlamında "fırsat/şans" ya da "neden" olarak kullanılan bu değildir. Neredeyse her zaman -(으)ㄴ/는 김에 yapısında kullanılır.


(으)ㄴ/는 김에 (-(ı)n/nın ki-me)

Hazır oradayken

Oradayken

Hazır buradayken

Zaten bunu yapacak olduğundan


Kullanılışı

1. -(으)ㄴ/는 김에 yi başka birşeyi yaparken yaptığın şeylerden bahsederken (genelde aslında planlı değil) kullanabilirsin, uygun, etkili ya da bu şekilde daha kolay olduğundan. Örnek) Kütüphaneyi ziyaret ettiğimde ayrıca postane içinde durdum.


2. -(으)ㄴ/는 김에 yi karşınızdaki kişi birşeyler yapmayı planlarken ya da bir yere giderken sizin için bir şey yapmasını sormak istediğinizde kullanabilirsiniz. Çrnek) Hazır oradayken, benim için de bunu yapabilir misin?


3. -(으)ㄴ/는 김에 yi zaten benzer bir şey yapacağınızda ya da zaten bulunduğunuz yere yakın yer olduğunda gerçeğe dayalı birşeyler yapmayı önermek istediğinizde kullanabilirsiniz.


Fiil Çekimi

(으)ㄴ 김에 geçmiş zaman cümlelerinde ve -는 김에 şimdiki zaman ve gelecek zaman cümlelerinde kullanın.


Örnekler

1. 백화점에 가는 김에

(beg-hva-co-me ka-nın ki-me)

Mağazaya gittiğim(n)de

(** Gidecek olma eylemi (= 가다) daha olmamıştır bu yüzden şimdiki zaman “가는" dır.)


영화도 볼 거예요.

(yong-hva-do bol go-ye-yo)

Sinemada izleyeceğim.


서점에도 갈까요?

(so-co-me-do kal-ka-yo?)

Kitapçıyada gidelim mi?


2. 서울에 온 김에

(so-u-re on ki-me)

Hazır Seul'e gelmişken

(** Gelme eylemi (= 오다) olmuştur bu yüzden geçmiş zamanda “온” dır.)


친구들을 만났어요.

(çin-gu-dı-rıl man-nas-so-yo.)

Arkadaşlarımla buluştum.


며칠 더 있을 거예요.

(m-yo-çil to is-sıl go-ye-yo.)

Birkaç gün daha kalacağım.


Örnek cümleler

1. 도서관에 가는 김에, 제 책도 반납해 주세요.

(do-so-gva-ne ga-nın ki-me, ce çeg-do ban-na-pe cu-se-yo.)

Kütüphaneye gittiğinde benim kitaplarımıda iade ediniz.


2. 여기 온 김에 커피 마실까요?

(yo-gi on ki-me ko-pi ma-şil-ka-yo?)

Hazır buraya gelmişken kahve içelim mi?


3. 시작한 김에 제가 끝까지 할게요.

(şi-cag-han ki-me ce-ga kıt-ka-çi hal-ke-yo.)

Hazır başlamışken ben sonuna kadar yapacağım.


4. 밖에 나간 김에 제 부탁 하나만 들어 주세요.

(ba-kke na-gan ki-me ce pu-tag ha-na-man dı-ro cu-se-yo.)

Hazır dışarı çıkmışken lütfen bana bir iyilik yapınız.


5. 말이 나온 김에, 우리 피자 먹을까요?

(ma-ri na-on ki-me, u-ri pi-ca mo-rıl-kka-yo?)

Hazır laf açılmışken, biz pizza yiyelim mi?TTMIK.png
Bu PDF TalkToMeInKorean.com adresinde yer alan MP3 audio dersler ışığında hazırlanmıştır. Korece öğrenimini yaygınlaştırmak amacı ile ücretsiz olarak paylaşımı açıktır. Soru ve görüşleriniz için TalkToMeInKorean.com adresini ziyaret ediniz.Bu çeviri hizmeti TalkToMeInKorean.com ve KoreanWikiProject.com ortak projesidir.