TTMIK seviye 8 ders 12

From Korean Wiki Project
Jump to: navigation, search

Bu ders, Kore dilindeki çeşitli şimdiki zaman yapılarının bir incelemesi ve özetidir.

1. “- 아 / 어 / 여” ile Temel Şimdiki Zaman (Seviye 1 Ders 16)
Fiil kökü + - 아 / 어 / 여 + - 요

사다 = satın almak

→ 사 + - 아요 = 사요 = Satın alıyorum. / Satın alıyor. / Satın alıyorlar. / Satın al.

주다 = vermek

→ 주 + - 어요 = 줘요 = Veriyorum (birine). / Verirler (birine). / Onu bana ver.


저는 매일 운동 해요. = Her gün egzersiz yapıyorum.


저는 한국어 를 혼자서 공부 해요. = Korece çalışıyorum.

2. - 시 + - 어요 (Seviye 5 Ders 2)
- 시 soneki, saygı göstermek istediğiniz biriyle ya da ondan bahsederken cümleyi onurlandırmak için kullanılır.
Fiil kökü + - 시 + - 어요 → - 세요

가다 = gitmek

→ 가 + - 시 + - 어요 = 가셔 요 = 가세요 = O gider. / Gider. / Lütfen git.

모르다 = bilmemek

→ 모르 + - 시 + - 어요 = 모르 셔요 = 모르 세요 = Bilmiyor. / Bilmiyor.

3. - 고 있다 (Seviye 2 Ders 10)
- 고 있다 mevcut ilerleyen cümleler oluşturmak için fiil kökünden sonra kullanılır. 
Sonra tekrar 있다 cümlenin  bağlamına veya amaçlanan zamanına uyacak şekilde konjuge edilir.

공부 하다 = çalışmak

→ 공부 하 + - 고 있다 = 공부 하고 있어요 = Çalışıyorum. / Çalışıyorlar.


지금 뭐 하고 있어요? = Şimdi ne yapıyorsun?


서점 에 가고 있어요. = Kütüphaneye gidiyorum.

4. - 고 싶다 (Seviye 1 Ders 13)
- 고 싶다 “yapmak istiyorum” ifadesini kullanmak için kullanılır.

보다 = görmek için

→ 보 + 고 싶다 = 보고 싶어요 = Görmek istiyorum. / Seni özledim


뭐 하고 싶어요? = Ne yapmak istiyorsun?


밖에 나가고 싶어요. = Dışarı çıkmak istiyorum.

5. - (으) ㄹ 수 있다 (Seviye 2 Ders 17)
- (으) ㄹ 수 있다 “yapabilirim” veya “yapabilirim” i ifade etmek için kullanılır.

찾다 = aramak, bulmak

→ 찾 + - (으) ㄹ 수 있다 = 찾을 수 있어요 = Onu arayabilirim. / Onu bulabilirim.


여기 주차 할 수 있어요? = Buraya park edebilir miyim?


이거 읽을 수 있어요? = Bunu okuyabilir misin?

6. - 아 / 어 / 여야 되다 (Seviye 2 Ders 20)
- 아 / 어 / 여야 되다 sonunu "yapmalı", "zorunda" veya "olmalı" ifadelerini anlatmak için kullanabilirsiniz.

가다 = gitmek

→ 가 + - 아야 되다 = 가야 되다 = 가야 돼요 = Gitmem gerek.


이거 먼저 해야 돼요. = Bunu önce yapmam gerekiyor.


조심 해야 돼요. = Dikkatli olmalısın.

7. - 지 않다, 안 (Seviye 1 Ders 21)
Fiil kökünden sonra - 지 않다 veya fiilden önce 안 ekleyerek olumsuz cümleler oluşturabilirsiniz.

이상 하다 = garip olmak

→ 이상하 + - 지 않다 = 이상 하지 않아요 = Tuhaf değil.

→ 안 + 이상 하다 = 안 이상 해요 = Tuhaf değil.


이거 안 비싸요. = Bu pahalı değil.


그거 별로 안 좋아요. = O kadar iyi değil.

8. - 지 마세요 (Seviye 2 Ders 30)
- 지 마세요 fiil kökünden sonra birine bir şey yapmamasını söylemek için kullanılır.

먹다 = yemek

→ 먹 + - 지 마세요 = 먹지 마세요 = Yemeyin.


걱정 하지 마세요. = Merak etmeyin.


늦지 마세요. = Geç kalmayın.

9. - 아 / 어 / 여요 (Hadi) (Seviye 3 Ders 16)
- 아 / 어 / 여요, sade şimdiki zaman ile aynı görünür, ancak "Hadi" cümleleri oluşturmak için de kullanılabilir.

하다 = yapmak

→ 하 + - 여요 = 해요 = Hadi yapalım.


같이 해요. = Hadi yapalım.


지금 가요. = Şimdi gidelim.

10. - (으) ㄴ 것 같다 (Seviye 4 Ders 27)
같다 aslında "aynı olmak" veya "gibi görünmek" anlamına gelir ama bir şey hakkında fikrinizi ifade ederken, 
-(으) ㄴ 것 것 kullanarak "düşünüyorum ..." diyebilirsiniz.

좋다 = iyi olmak

→ 좋 + - 은 것 같다 = 좋은 것 같아요 = İyi olduğunu düşünüyorum.


이상한 것 같아요. = Tuhaf olduğunu düşünüyorum.


그 사람 착한 것 같아요. = Bence o iyi bir insan.

11. - (으) ㄹ 수도 있다 (Seviye 3 Ders 22)
Bir şeyin “olabileceğini” veya “olabileceğini” söylemek istediğinizde, - (으) ㄹ 수도 있다 yapısını kullanabilirsiniz.

늦다 = geç kalmak

→ 늦 + - (으) ㄹ 수도 있다 = 늦을 수도 있어요 = Geç kalmış olabilirim. / Geç olabilirler.


석진 씨 가 알 수도 있어요. = Seokjin biliyor olabilir.


오늘 집 에 있을 수도 있어요. = Bugün evde kalabilirim.