TTMIK taso 3 oppitunti 28

From Korean Wiki Project
Jump to: navigation, search

"Tehdään yhdessä" tuttavallisella kielellä (반말) – 자 (청유형)

Edellinen Tason 3 sisällysluettelo Seuraava

한국에 같이 가자

Tason 3 oppitunti 28

Edellisessä oppitunnissa esittelimme miten käytetään 반말:ia (tuttavallista kieltä) sekä tapaukset ja tilanteet, joissa voit puhua turvallisesti 반말:lla. Nyt, tässä oppitunnissa katsomme miten muodostetaan "tehdään yhdessä" -lauseita 반말:illa.

Tavallisista nykymuodon ja menneen muodon lauseista voidaan vain tipauttaa pois suffiksi "-요" lopusta, jolloin lause muuttuu 존댓말:ista 반말:iin. Mutta jos halutaan sanoa "tehdään" jotakin 반말:illa, täytyy käyttää eri päätettä.

Rakenne

Verbin vartalo + -자 [-ja]

Esimerkit

하다 [ha-da] = tehdä
하 + 자 = 하자 [ha-ja] = Tehdään se.

하지 말다 [ha-ji mal-da] = ei tehdä
하지 말 + 자 = 하지 말자 [ha-ji mal-ja] = Ei tehdä sitä.

먹다 [meok-da] = syödä
먹 + 자 = 먹자 [meok-ja] = Syödään.

Esimerkkilauseet

1. 내일 보자.
[nae-il bo-ja]
= Tavataan huomenna. / Nähdään huomenna.

2. 이거 사자.
[i-geo sa-ja]
= Ostetaan tämä.

3. 우리 내일은 쉬자.
[u-ri nae-i-reun swi-ja]
= Pidetään huomenna vapaata.

4. 같이 가자.
[ga-chi ga-ja]
= Mennään yhdessä.

5. 조금만 더 기다리자.
[jo-geum-man deo gi-da-ri-ja]
= Odotetaan vähän pidempään.

Lisää fraaseja 반말:illa

1. 안녕하세요 [an-nyeong-ha-se-yo] -> 안녕 [an-nyeong]
2. 안녕히 가세요 [an-nyeong-hi ga-se-yo] -> 안녕 [an-nyeong] / 잘 가 [jal ga]
3. 안녕히 계세요. [an-nyeong-hi ge-se-yo] -> 안녕 [an-nyeong] / 잘 있어. [jal i-sseo]
4. 저 [jeo] -> 나 [na]
5. ~ 씨 [ssi] / You -> 너 [neo]
6. 네 [ne] / 예 [ye] -> 응 [eung] / 어 [eo]
7. 아니요 [a-ni-yo] -> 아니 [a-ni] / 아니야 [a-ni-ya]TTMIK.png
Tätä PDF:ää on tarkoitus käyttää yhdessä MP3-oppituntiäänitteen kanssa, joka on saatavilla osoitteessa TalkToMeInKorean.com.

Voit jakaa vapaasti TalkToMeInKorean:in ilmaisia korean oppitunteja ja PDF-tiedostoja kenelle tahansa korean opiskelijalle.
Jos sinulla on jotain kysyttävää tai palautetta, käy osoitteessa TalkToMeInKorean.com.