Difference between revisions of "Hangeul step 1"

From Korean Wiki Project
Jump to: navigation, search
(Mogelijke lettergreepcombinaties)
(dutch version was accidentally saved into the english one, reverting)
Line 1: Line 1:
 
{{HangeulTop}}
 
{{HangeulTop}}
  
==Inleiding==
+
==Introduction==
 
[[File:TTMIK.png|right|link=http://www.talktomeinkorean.com]]
 
[[File:TTMIK.png|right|link=http://www.talktomeinkorean.com]]
Welkom. De basis van het Koreaanse schrift heb je, anders dan die van het Japanse en Chinese, in een paar uur onder de knie. Je kunt Koreaanse woorden alleen maar juist uitspreken als je gebruik maakt van het Koreaanse schrift. Niet alle klanken van het Nederlands komen overeen met die van het Koreaans, dus is het meestal niet handig om gebruik te maken van [[Romanisatie]]. We hebben een zesstappenplan ontwikkeld en maken gebruik van diverse methoden om iedereen het Koreaanse schrift snel en effectief te leren. Dit is een samenwerkingsproject van het Korean Wiki Project en [http://www.talktomeinkorean.com TalktomeinKorean.com]. We zijn op zoek gegaan naar de juiste mensen om de Hangeul-klanken in te spreken en zij hebben vrijwillig aan dit project meegewerkt. We willen hen hartelijk danken voor hun inzet en hulp.
+
Welcome. Unlike Japanese and Chinese, the basics of the Korean script can be learned in a matter of hours. The only way to accurately pronounce Korean words is to use the Korean script. English and Korean do not have perfectly matching sounds, so using [[Romanization]] is mostly a bad idea. We have laid out a 6 step lesson plan and have employed various methods to help others learn the Korean script quickly and effectively. This is a joint project between the Korean Wiki Project and [http://www.talktomeinkorean.com TalktomeinKorean.com]. We have been looking for the right voices to represent the Hangeul sounds and they volunteered their time to move this project forward. We are very thankful for their effort and help.
  
Er zijn vanaf 17 februari 2010 Stappen beschikbaar. Je kunt het beste tot en met Stap 3 doen, de test maken en stoppen bij Stap 4. '''Stap 5''' en '''Stap 6''' '''zijn nog niet beschikbaar''', maar daar wordt op dit moment aan gewerkt. In de toekomst komt er ook een Stap 7 met diepgaandere informatie over de uitspraak.
+
As of 2/17/10, we recommend you finish Step 3, take the quiz and stop at Step 4. '''Step 5''' and '''Step 6''' '''are still under construction''' and are in the process of being modified. A Step 7 will also be created in the future to help you with advanced pronunciation.
  
Als je problemen, opmerkingen of vragen hebt over dit deel kun je  [http://www.koreanwikiproject.com/posts/learn-how-to-read-and-write-and-write-in-korean/ hier] een reactie achterlaten. (Je hoeft daarvoor geen account aan te maken.)
+
If you have any issues, feedback or confusion related to this section, please leave a comment [http://www.koreanwikiproject.com/posts/learn-how-to-read-and-write-and-write-in-korean/ here]. (You don't need to create an account to comment.)
  
==Geschiedenis in het kort==
+
==Brief history==
''Zie volledig artikel bij [[Wikipedia:Origin_of_Hangul|Het ontstaan van Hangeul]]''
+
''See full article at [[Wikipedia:Origin_of_Hangul|The Origin of Hangeul]]''
[[Image:Hunmin jeong-eum.jpg|thumb|right|200px|Een bladzijde uit de Hunmin Jeong-eum Eonha]]
+
[[Image:Hunmin jeong-eum.jpg|thumb|right|200px|A page from the Hunmin Jeong-eum Eonha]]
Het Hangeul werd onder Sejong de Grote ingevoerd en was rond 1444 voltooidTot die tijd, en zelfs nog daarna, werd er in Chinese karakters geschreven, waardoor lezen en schrijven was voorbehouden aan de koninklijke en bestuurlijke elite.  Koning Sejong wilde een eigen schrift voor Korea, dat eenvoudig door iedereen geleerd kon worden, zelfs door het gewone volkToen het Hangeul er eenmaal was, werd gezegd dat het leren ervan zo eenvoudig was dat een wijze man het 's ochtends en een domme man 's avonds doorhadOm die reden heeft de Koreaanse aristocratie zich een tijd afgezet tegen het Hangeul. Zij was namelijk van mening dat alleen de sociale bovenlaag van de bevolking het recht zou moeten hebben om te leren lezen en schrijven.
+
Hangeul was introduced under Sejong the Great and finished around 1444.  Up until and even after that time, Chinese characters were used as the written language, limiting reading and writing to the royal and government elite.  King Sejong wanted Korea to have its own script that could be easily learned by anyone--even commonersAfter its creation, Hangeul was said to be easy enough to learn that a wise man could finish it in the morning and a fool could finish it by nightFor this reason there was opposition to Hangeul for a time by Korean aristocrats, believing only those of social superiority should have the privilege of learning to read and write.
  
Sinds de introductie van het Hangeul is er veel aan het schrift geschaafdHet Koreaans heeft tijdens de Japanse bezetting van begin negentiende eeuw een grote hervorming ondergaan, waarbij nu archaïsche letters zijn verwijderd en diverse regels zijn veranderd.
+
Ever since Hangeul was first introduced, it went through many phases of refinementKorean went through a large reformation during the Japanese colonization in the early 1900's, removing many of the now-archaic letters and changing several rules.
  
Lees voor meer informatie over Hangeul dit [[Wikipedia:Hangul|wikipedia-artikel]].
+
For more information on Hangeul, check out this [[Wikipedia:Hangul|wikipedia article]].
Wie Koreaanse gebarentaal wil leren kan kijken op de bladzijde over [[gebarentaal]].
+
For those interested in learning Korean Sign Language (KSL), please see the page on [[sign language]].
 
{{-}}
 
{{-}}
  
 
==Letters==
 
==Letters==
Koreaans verschilt zeer van andere Aziatische talen omdat het gebruik maakt van in karaktervorm gerangschikte letters.  Net als in het Nederlands worden letters opgedeeld in medeklinkers en klinkers.
+
Korean is very different from other Asian languages in that it uses letters that are arranged in character formJust like English, letters are classified as either consonants or vowels.
  
===Medeklinkers===
+
===Consonants===
De letters voor de medeklinkers worden onderverdeeld in vijf groepen, elk met een basisvorm en een of twee letters die zijn afgeleid van die vorm en die gemaakt worden door extra strepen toe te voegen. De basisvormen vertegenwoordigen de positie van de tong, het gehemelte, de tanden en de keel tijdens het vormen van de klanken. Medeklinkerclusters komen niet vaak voor en kunnen alleen op de positie van de ondermedeklinker van een lettergreep staan.
+
The letters for the consonants fall into five groups, each with a basic shape and one or more letters derived from this shape by means of additional strokes. The basic shapes represent the positions of the tongue, palate, teeth, and throat when making these sounds. The consonant clusters are not common and can only appear in the bottom position of a syllable.
*Vlak: [[ㄱ]], [[ㄴ]], [[ㄷ]], [[ㄹ]], [[ㅁ]], [[ㅂ]], [[ㅅ]], [[ㅇ]], [[ㅈ]], [[ㅎ]]
+
*Simple: [[ㄱ]], [[ㄴ]], [[ㄷ]], [[ㄹ]], [[ㅁ]], [[ㅂ]], [[ㅅ]], [[ㅇ]], [[ㅈ]], [[ㅎ]]
*[[Stress|Gespannen]] of glottale medeklinkers (geschreven als twee vlakke, identieke medeklinkers en gemaakt door de betreffende spraakorganen aan te spannen): [[ㄲ]], [[ㄸ]], [[ㅃ]], [[ㅆ]], [[ㅉ]]
+
*[[Stress|Tense]] (or [[Stress|stressed]]) consonants or glottalized (written as two simple, identical consonants and involve tensing of the involved speech organs): [[ㄲ]], [[ㄸ]], [[ㅃ]], [[ㅆ]], [[ㅉ]]
*[[Aspiration|Aangeblazen]] (meer lucht uitblazen dan bij de vlakke medeklinker waarop hij gebaseerd is): [[ㅊ]], [[ㅋ]], [[ㅌ]], [[ㅍ]]
+
*[[Aspiration|Aspirated]] (blowing more air than the simple consonant on which it is based): [[ㅊ]], [[ㅋ]], [[ㅌ]], [[ㅍ]]
*Medeklinkerclusters (bestaand uit twee niet verwante medeklinkers): [[ㄳ]], [[ㄵ]], [[ㄶ]], [[ㄺ]], [[ㄻ]], [[ㄼ]], [[ㄽ]], [[ㄾ]], [[ㄿ]], [[ㅀ]], [[ㅄ]]
+
*Consonant clusters (containing two unrelated consonants): [[ㄳ]], [[ㄵ]], [[ㄶ]], [[ㄺ]], [[ㄻ]], [[ㄼ]], [[ㄽ]], [[ㄾ]], [[ㄿ]], [[ㅀ]], [[ㅄ]]
  
 
<!--====Design====
 
<!--====Design====
De letters voor de medeklinkers worden onderverdeeld in vijf groepen, elk met een basisvorm en een of twee letters die zijn afgeleid van de vorm door de toevoeging van strepen. De basisvormen vertegenwoordigen de positie van de tong, het gehemelte, de tanden en de keel tijdens het vormen van de klanken.-->
+
The letters for the consonants fall into five groups, each with a basic shape and one or more letters derived from this shape by means of additional strokes. The basic shapes represent the positions of the tongue, palate, teeth, and throat when making these sounds.-->
  
 
<!--{| class="wikitable"
 
<!--{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
|+Uitspraak
+
|+Articulation
! Plaats↓ Wijze→ !! [[:Category:Stop consonants|Plosief]] !! [[:Category:Affricate consonants|Affricatief]] !! [[:Category:Fricative consonants|Fricatief]] !! [[:Category:Nasal consonants|Nasaal]] !! [[:Category:Approximant consonants|Approximant]]
+
! Place↓ Manner→ !! [[:Category:Stop consonants|Stop]] !! [[:Category:Affricate consonants|Affricate]] !! [[:Category:Fricative consonants|Fricative]] !! [[:Category:Nasal consonants|Nasal]] !! [[:Category:Approximant consonants|Approximant]]
 
|-
 
|-
! [[:Category:Velar consonants|Velaar]] ([[아]][[음]] <牙音> "kaakklanken")
+
! [[:Category:Velar consonants|Velar]] ([[아]][[음]] <牙音> "molar sounds")
 
| [[ㄱ]], [[ㄲ]], [[ㅋ]]
 
| [[ㄱ]], [[ㄲ]], [[ㅋ]]
 
|  
 
|  
Line 45: Line 45:
 
|
 
|
 
|-
 
|-
! [[:Category:Coronal consonants|Coronaal]] ([[설]][[음]] <舌音> "tongklanken")
+
! [[:Category:Coronal consonants|Coronal]] ([[설]][[음]] <舌音> "lingual sounds")
 
| [[ㄷ]], [[ㄸ]], [[ㅌ]]
 
| [[ㄷ]], [[ㄸ]], [[ㅌ]]
 
|  
 
|  
Line 52: Line 52:
 
| [[ㄹ]]
 
| [[ㄹ]]
 
|-
 
|-
! [[:Category:Bilabial consonants|Bilabiaal]] ([[순]][[음]] <唇音> "lipklanken")
+
! [[:Category:Bilabial consonants|Bilabial]] ([[순]][[음]] <唇音> "labial sounds")
 
| [[ㅂ]], [[ㅃ]], [[ㅍ]]
 
| [[ㅂ]], [[ㅃ]], [[ㅍ]]
 
|  
 
|  
Line 59: Line 59:
 
|  
 
|  
 
|-
 
|-
! [[:Category:Sibilant consonants|Sibilant]] ([[치]][[음]] <齒音> "tandklanken")
+
! [[:Category:Sibilant consonants|Sibilant]] ([[치]][[음]] <齒音> "dental sounds")
 
|  
 
|  
 
| [[ㅈ]], [[ㅉ]], [[ㅊ]]
 
| [[ㅈ]], [[ㅉ]], [[ㅊ]]
Line 66: Line 66:
 
|  
 
|  
 
|-
 
|-
! [[:Category:Glottal consonants|Glottaal]] ([[후]][[음]] <喉音> "keelklanken")
+
! [[:Category:Glottal consonants|Glottal]] ([[후]][[음]] <喉音> "throat sounds")
 
|  
 
|  
 
|  
 
|  
Line 75: Line 75:
 
-->
 
-->
  
===Klinkers===
+
===Vowels===
Koreaanse klinkers kunnen niet los geschreven worden maar moeten vergezeld gaan van een medeklinker. Als er in een lettergreep alleen een klinker wordt uitgesproken dient de medeklinker "ㅇ" als stille plaatsaanduider voor de medeklinkerpositie. Waarom moet er in het Koreaans altijd een medeklinker bij een klinker? Denk aan het concept van yin en yang. Bijvoorbeeld, om de klank ㅏ in een woord te maken moet hij geschreven worden als , waarbij de stille medeklinker is die als plaatsaanduider voor de medeklinker dient.
+
Korean vowels cannot be written by themselves and must be written with a consonant. If just a vowel sound is made in a syllable, the consonant "ㅇ" acts as a silent placeholder for the consonant position. Why does Korean require a consonant be written with vowel? Think of the ying and the yang concept. So for example, in order to make the sound in an actual word, it must be written as where ㅇ is the silent consonant which acts as the placeholder for the consonant.
*Vlakke klinkers: [[ㅏ]], [[ㅓ]], [[ㅗ]], [[ㅜ]], [[ㅡ]], [[ㅣ]]
+
*Simple vowels: [[ㅏ]], [[ㅓ]], [[ㅗ]], [[ㅜ]], [[ㅡ]], [[ㅣ]]
*Iotized (Nederlands: ''needed'') (Met een 'j' voor de klinker): [[ㅑ]], [[ㅕ]], [[ㅛ]], [[ㅠ]]
+
*Iotized (Adds a 'y' sound): [[ㅑ]], [[ㅕ]], [[ㅛ]], [[ㅠ]]
*Tweeklanken (combinaties, meestal met een 'w'-klank): [[ㅐ]], [[ㅒ]], [[ㅔ]], [[ㅖ]], [[ㅚ]], [[ㅟ]], [[ㅢ]], [[ㅘ]], [[ㅝ]], [[ㅙ]], [[ㅞ]]
+
*Dipthongs (combinations, usually adding a 'w' sound): [[ㅐ]], [[ㅒ]], [[ㅔ]], [[ㅖ]], [[ㅚ]], [[ㅟ]], [[ㅢ]], [[ㅘ]], [[ㅝ]], [[ㅙ]], [[ㅞ]]
  
 
<!--====Design====
 
<!--====Design====
Klinkers bestaan uit drie elementen:
+
Vowel letters are based on three elements:
* Een horizontale streep die staat voor de platte Aarde, de essentie van yin.
+
* A horizontal line representing the flat Earth, the essence of yin.
* Een punt (tegenwoordig een kort streepje) voor de Zon in de hemelen, de essentie van yang.
+
* A point (now a short line) for the Sun in the heavens, the essence of yang.
* Een verticale streep voor de rechtopstaande Mens, de neutrale tussenpersoon tussen de Hemel en de Aarde.
+
* A vertical line for the upright Human, the neutral mediator between the Heaven and Earth.
Klinkers kunnen op basis van hun harmonie worden gerangschikt:
+
Vowels can be organized by their harmony:
*[[:Category:Light vowels|Positief / Helder / Voorklinker / Yang]]: [[ㅏ]], [[ㅑ]], [[ㅗ]], [[ㅛ]], [[ㅐ]], [[ㅘ]], [[ㅚ]], [[ㅙ]]
+
*[[:Category:Light vowels|Positive / Light / Yang]]: [[ㅏ]], [[ㅑ]], [[ㅗ]], [[ㅛ]], [[ㅐ]], [[ㅘ]], [[ㅚ]], [[ㅙ]]
*[[:Category:Dark vowels|Negatief / Donker / / Achterklinker / Yin]]: [[ㅓ]], [[ㅕ]], [[ㅜ]], [[ㅠ]], [[ㅔ]], [[ㅝ]], [[ㅟ]], [[ㅞ]]
+
*[[:Category:Dark vowels|Negative / Dark / Yin]]: [[ㅓ]], [[ㅕ]], [[ㅜ]], [[ㅠ]], [[ㅔ]], [[ㅝ]], [[ㅟ]], [[ㅞ]]
*[[:Category:Neutral vowels|Neutraal / Midden]]: [[ㅡ]], [[ㅣ]], [[ㅢ]]
+
*[[:Category:Neutral vowels|Neutral / Center]]: [[ㅡ]], [[ㅣ]], [[ㅢ]]
In Koreaanse [[onomatopeeën]] kun je het volume van een klank veranderen door de klinker te veranderen in een heldere klinker om hem zachter of een donkere klinker om hem harder te maken-->
+
In Korean [[onomatopoeia]], you can change a sounds loudness by changing the vowel from or to a light vowel to make it softer or dark vowel to make it louder-->
  
==Structuur==
+
==Structure==
De structuur van het Hangeul valt het eenvoudigst te omschrijven als een combinatie van een letterschrift zoals de Nederlandse taal en een karakterschrift zoals het ChineesKoreaanse lettergrepen worden gerangschikt in blokken van letters met een beginmedeklinker (genaamd Cho (Hangeul: ''needed'')), een middenklinker (genaamd Jung (Hangeul: ''needed'')) en een optionele eind- of ondermedeklinker (genaamd de batchim (Hangeul: 빋침)). Een lettergreepblok bestaat minimaal uit twee letters, waaronder een medeklinker en een klinker.
+
The easiest way to describe the structure of Hangeul is that of its being a combination of both a letter-based system of writing, like the language of English, and a character-based system of writing like ChineseKorean syllables are organized into blocks of letters that have a beginning consonant (called Cho (Hangeul: ''needed'')), a middle vowel (called Jung (Hangeul: ''needed'')), and an optional end consonant (called the batchim (Hangeul: 빋침)). A syllable block has a minimum of two letters, consisting of one consonant and one vowel.
 
*ㄱ + ㅏ = 가
 
*ㄱ + ㅏ = 가
 
*ㄴ + ㅜ + ㄴ = 눈
 
*ㄴ + ㅜ + ㄴ = 눈
  
===Mogelijke lettergreepcombinaties===
+
===Possible Syllable Combinations===
 
<gallery>
 
<gallery>
Image:Cons vowel horiz.gif|Medeklinker + klinker (horizontaal): zeer veel voorkomend
+
Image:Cons vowel horiz.gif| Consonant + vowel (horizontal): very common
Image:Cons vowel cons horiz.gif|Medeklinker + klinker + medeklinker (horizontaal): zeer veel voorkomend
+
Image:Cons vowel cons horiz.gif|Consonant + vowel + consonant (horizontal): very common
Image:Cons vowel cons cluster horiz.gif|Medeklinker + klinker + medeklinkercluster: weinig voorkomend
+
Image:Cons vowel cons cluster horiz.gif|Consonant + vowel + consonant cluster: not common
Image:Cons vowel vert.gif|Medeklinker + klinker (verticaal): zeer veel voorkomend
+
Image:Cons vowel vert.gif|Consonant + vowel (vertical): very common
Image:Cons vowel cons vert.gif|Medeklinker + klinker + medeklinker (verticaal): zeer veel voorkomend
+
Image:Cons vowel cons vert.gif|Consonant + vowel + consonant (vertical): very common
Image:Cons vowel cons cluster vert.gif|Medeklinker + klinker + medeklinkercluster (verticaal): weinig voorkomend
+
Image:Cons vowel cons cluster vert.gif|Consonant + vowel + consonant cluster (vertical): not common
Image:Cons_vowel_vowel.gif|Medeklinker + tweeklank (klinkers): veel voorkomend
+
Image:Cons_vowel_vowel.gif|Consonant + diphthong vowels: common
Image:Cons vowel vowel cons.gif|Medeklinker + tweeklank (klinkers) + medeklinker: veel voorkomend
+
Image:Cons vowel vowel cons.gif|Consonant + diphthong vowels + consonant: common
Image:Cons vowel vowel cons cluster.gif|Medeklinker + tweeklank (klinkers) + medeklinkercluster: zelden tot nooit voorkomend
+
Image:Cons vowel vowel cons cluster.gif|Consonant + diphthong vowels + consonant cluster: rare or nonexistent
 
</gallery>
 
</gallery>
  
Nu gaan we een paar letters leren (jamo (Hangeul: ''needed''))!
+
Now, we are going to start learning some letters (jamo (Hangeul: ''needed''))!
  
 
{| border=0 style="text-align:center; margin-left: auto; margin-right: auto;"
 
{| border=0 style="text-align:center; margin-left: auto; margin-right: auto;"

Revision as of 22:51, 6 June 2010

Help · Cheat Sheet · Community portal

Register/Login

Introduction

TTMIK.png

Welcome. Unlike Japanese and Chinese, the basics of the Korean script can be learned in a matter of hours. The only way to accurately pronounce Korean words is to use the Korean script. English and Korean do not have perfectly matching sounds, so using Romanization is mostly a bad idea. We have laid out a 6 step lesson plan and have employed various methods to help others learn the Korean script quickly and effectively. This is a joint project between the Korean Wiki Project and TalktomeinKorean.com. We have been looking for the right voices to represent the Hangeul sounds and they volunteered their time to move this project forward. We are very thankful for their effort and help.

As of 2/17/10, we recommend you finish Step 3, take the quiz and stop at Step 4. Step 5 and Step 6 are still under construction and are in the process of being modified. A Step 7 will also be created in the future to help you with advanced pronunciation.

If you have any issues, feedback or confusion related to this section, please leave a comment here. (You don't need to create an account to comment.)

Brief history

See full article at The Origin of Hangeul

A page from the Hunmin Jeong-eum Eonha

Hangeul was introduced under Sejong the Great and finished around 1444. Up until and even after that time, Chinese characters were used as the written language, limiting reading and writing to the royal and government elite. King Sejong wanted Korea to have its own script that could be easily learned by anyone--even commoners. After its creation, Hangeul was said to be easy enough to learn that a wise man could finish it in the morning and a fool could finish it by night. For this reason there was opposition to Hangeul for a time by Korean aristocrats, believing only those of social superiority should have the privilege of learning to read and write.

Ever since Hangeul was first introduced, it went through many phases of refinement. Korean went through a large reformation during the Japanese colonization in the early 1900's, removing many of the now-archaic letters and changing several rules.

For more information on Hangeul, check out this wikipedia article. For those interested in learning Korean Sign Language (KSL), please see the page on sign language.

Letters

Korean is very different from other Asian languages in that it uses letters that are arranged in character form. Just like English, letters are classified as either consonants or vowels.

Consonants

The letters for the consonants fall into five groups, each with a basic shape and one or more letters derived from this shape by means of additional strokes. The basic shapes represent the positions of the tongue, palate, teeth, and throat when making these sounds. The consonant clusters are not common and can only appear in the bottom position of a syllable.


Vowels

Korean vowels cannot be written by themselves and must be written with a consonant. If just a vowel sound is made in a syllable, the consonant "ㅇ" acts as a silent placeholder for the consonant position. Why does Korean require a consonant be written with vowel? Think of the ying and the yang concept. So for example, in order to make the ㅏ sound in an actual word, it must be written as 아 where ㅇ is the silent consonant which acts as the placeholder for the consonant.


Structure

The easiest way to describe the structure of Hangeul is that of its being a combination of both a letter-based system of writing, like the language of English, and a character-based system of writing like Chinese. Korean syllables are organized into blocks of letters that have a beginning consonant (called Cho (Hangeul: needed)), a middle vowel (called Jung (Hangeul: needed)), and an optional end consonant (called the batchim (Hangeul: 빋침)). A syllable block has a minimum of two letters, consisting of one consonant and one vowel.

  • ㄱ + ㅏ = 가
  • ㄴ + ㅜ + ㄴ = 눈

Possible Syllable Combinations

Now, we are going to start learning some letters (jamo (Hangeul: needed))!

Next.png